Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Pædagogstilling
Børnenes Univers Grindsted Vest opslår følgende: 
 
Vi har følgende ledige pædagog stilling pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter – 1 fast stilling på 37 timer/uge – på Trehøjevej i forhold til den pædagogiske linje Bevægelse og Udeliv med ca. 45 børnehavebørn. 
 
Vi er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år, der bor i nærområdet. Børn og familier kommer fra mange forskellige nationaliteter. Børn og personale er pt. fordelt på to adresser – Langelandsvej og Trehøjevej. Der arbejdes med to pædagogiske linjer, hvilke kommer til udtryk i måden, vi arbejder med det gode børneliv på.  
 
I Børnenes Univers Grindsted Vest, skal alle have mulighed for at føle sig ventet og velkommen, menneskesynet er kendetegnet ved inklusion og anerkendelse. 
 
Det er værdifuldt for os, at alle oplever tryghed, tillid og glæde, og at vi med forskellige fagligheder, skaber de optimale læringsbetingelser for alle børn. Vores kerneopgave understøttes af, at vi pædagogisk arbejder funktionsopdelt og med aldersopdelte grupper ind i funktionsopdelingen. 
 
Vi ønsker en pædagog M/K, der: 
Har stærk relations kompetence og mestrer anerkendende kommunikation. 
Har fokus på børneinddragelse og mestrer at gå både foran, bagved og ved siden af barnet/børnegruppen. 
Næres i samvær med barnet og har fokus på børns dannelse gennem omsorg og lærerig leg. 
Har ”begge ben på jorden”, har overblik, kan være nærværende og lede børnegruppen, selv når ”der er mange bolde i luften”. 
Bidrager til den pædagogiske linjes udtryk – Bevægelse og Udeliv, gerne med musiske kompetencer. 
Er fagligt velfunderet og bidrager til det professionelle læringsteams systematiske og målrettede arbejde med kerneopgaven. 
Har erfaring med rollen som primærpædagog, og værdsætter det gode forældresamarbejde. 
Har erfaring med tværfagligt samarbejde. 
Er åben, imødekommende, fleksibel og loyal. 
Ser muligheder. 
Kan arbejde selvstændigt. 
Bidrager til den åbne arbejdsmiljøkultur. 
Har en pædagoguddannelse og løbende opdaterer din faglige viden. 
 
Kontakt og ansøgning: 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Karin Christensen, tlf.72131085, eller mail kac@billund.dk. 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk gennem denne portal. Sidste ansøgningsfrist er den 06.11.2017. 
Der vil være ansættelsessamtale den 22.11.2017 kl. 16.00 
 
Løn - og ansættelsesvilkår: 
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løn. 
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Børn og Unge

Workplace

Børnehaven Grindsted Vest

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 06-11-2017


Spørsmål om stillingen

 
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut