Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Strategisk analysekonsulent i Sundhedsstaben
  
Billund Kommune har valgt at foretage en satsning på sundhed og løfte indsatsen op i et mere strategisk orienteret perspektiv og opretter derfor en sundhedsstab med i alt 5 medarbejdere. Sundhedsstaben skal koordinere sundhedsopgaverne i Billund Kommune og være drivkraften i udviklingen af sundhedsopgaverne.  
 
Den nye enhed kommer til at beskæftige sig med en lang række strategiske opgaver, herunder sundhedsplanlægning, dataindsamling- og bearbejdning, udvikling og effektivisering af sundhedsindsatserne i samarbejde med de driftsansvarlige fagchefer og ledere, projektledelse, økonomistyring, effektevaluering, politisk betjening, udarbejdelse af kvalitetsstandarder osv.   
 
I Billund Kommune er vi i gang med organisationsudvikling, hvor vi bl.a. har stort fokus på sammenhæng mellem strategi, politikker og budget, at få alle fagligheder i spil i et mere helhedsorienteret perspektiv og at styre efter den bedste effekt.   
 
Lederen af sundhedsstaben er ansat samt en ½ tids sundhedskonsulent. Den strategiske analysekonsulent er den næste medarbejder der rekrutteres til sundhedsstaben. Du skal derfor være indstillet på sammen med resten af staben aktivt at tage del i at udvikle og forme sundhedsstaben og sundhedsstabens arbejde. 
 
Sundhedsstaben ligger organisatorisk placeret i social- og sundhedsforvaltningen, men skal arbejde på tværs af hele Billund Kommune. Billund kommune tilbyder en arbejdsplads med plads til personlig og faglig udvikling samt stor selvstændighed i løsningen af opgaver. Vi tilbyder en unik mulighed for at være til at konsolidere og udvikle en nyoprettet enhed sammen med engagerede kollegaer i sundhedsstaben og i andre afdelinger af kommunen og for den rette person er der gode muligheder for at sætte sit eget præg på stillingen. 
 
Om dig:   
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, der matcher stillingen som f.eks. cand. scient. pol., cand. scient. san., cand. oceon. el. lign. og har viden om og gerne erfaring med at anvende kvantitative metoder, herunder statistiske analyser og have stærke IT færdigheder på området. Du skal have stor indsigt i og/eller erfaring fra sundhedsvæsenet regionalt og/eller kommunalt og kunne overskue og håndtere komplekse problemstillinger i en kommunal organisation. Derudover vil erfaring med projektledelse og projektdeltagelse være en fordel. Du skal have interesse i og fokus på at udvikle styringen af ’Det nære sundhedsvæsen’ i Billund Kommune i nye retninger. Analysekonsulenten skal, i tæt samarbejde med stabslederen og kolleger i staben, stå for at facilitere og styre nogle af de væsentlige strategiske satsninger og skal i den forbindelse være med til at sikre solid navigation og prioritering mellem opgaverne i staben. Analysekonsulentens arbejde er således en væsentlig forudsætning for, at der fremadrettet arbejdes proaktivt, målrettet og strategisk med datastyret ledelse på sundhedsområdet i Billund Kommune. 
 
Dine arbejdsopgaver bliver primært 
Du skal selvstændigt og efter bestilling udarbejde cost-benefit og dataanalyser samt kunne oversætte og videreformidle eksterne analyserapporter til meningsgivende beslutningsgrundlag. Du skal udvikle relevant ledelsesinformation og kunne lave løbende afrapportering til direktion og politisk niveau af sundhedsdata i form af præsentationer og beslutningsoplæg. Du skal kunne identificere og analysere optimeringstiltag indenfor sundhedsområdet. Samarbejde med fagområderne, effektiv ressourceanvendelse, gode processer og tværgående initiativer er væsentlige fokusområder for staben. Den strategiske analysekonsulent skal understøtte denne tilgang i sin daglige opgavevaretagelse og løbende have fokus på håndtering, prioritering og udvikling af fagområdernes og stabens opgaveløsning. 
 
Som person er du  
Du skal brænde for og kunne understøtte, at anvendelsen af data indenfor det kommunale sundhedsvæsen kvalificeres. Du skal være en stærk kommunikator og en stærk formidler af data, både mundtligt og skriftligt, således at data effektivt kan understøtte strategiske mål, resultater og sikker drift.  
Du skal have en åben, helhedsorienteret og nytænkende tilgang til opgaveløsningen. Du skal have gode samarbejdsevner og være både lyttende og dialogorienteret med henblik på at forstå de forskellige fagområders vilkår for at engagere og motivere til den forandring, som Billund Kommune har sat i gang på sundhedsområdet. 
Du skal kunne have mange bolde i luften og evne at prioritere i opgaver og opgaveløsningen og have en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsningen. 
Du skal være optaget af at tilegne og dele viden og være med til at sikre, at sundhedsstaben bliver en værdifuld og efterspurgt samarbejdspartner. 
Som medarbejder i en nyoprettet stab vil pionerånd og et stærkt udviklingsfokus være centralt. Du skal være med til at udvikle staben og stabens arbejde og være en engageret teamplayer, som er optaget af, hvordan vi kan spille hinanden bedre både internt i staben og i de samarbejdsrelationer du indgår i, i resten af organisationen. 
 
Se stillings- og personprofil her for yderligere beskrivelse af stillingens opgaver og indhold. 
 
Øvrige oplysninger   
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst med løn efter kvalifikationer. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af sundhedsstaben Lene Bruun på telefon 5164 7350. 
 
Ansøgningsfrist: 22. november 2017.  
 
Første samtalerunde afholdes den 4. december 2017. 
 
Anden samtalerunde afholdes den 13. december 2017. 
 
Kandidaterne skal være indstillet på at gennemgå testforløb ved Muusmann konsulenterne mellem de to samtalerunder. 
 
Forventet start 1. februar 2018.  
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Administration og Sagsbehandling

Workplace

Socialforvaltning, Sundhedsstaben

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 22-11-2017


Spørsmål om stillingen

Lene Bruun 
Leder
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut