Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Naturfagslærer til Hejnsvig Skole
Naturfagslærer søges til Hejnsvig Skole  
Er du vores nye naturfagslærer og kompetent til at undervise i bl.a. fysik/kemi og biologi i 7. – 9. klasse?  
Har du også lyst til at blive del af et godt og kompetent personale – på en skole i god udvik-ling og med god energi?  
 
Vi søger en engageret og kompetent lærer til fast ansættelse pr. 1. januar 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer/uge.  
 
I indeværende skoleår 2017-18 indeholder stillingen som udgangspunkt undervisning i:  
• Fysik/kemi 7. – 9.kl.  
• Biologi 7. – 9.kl.  
• Natur & teknologi 6.kl.  
 
På Hejnsvig Skole arbejder vi på at skabe helhed og sammenhæng i børnenes udvikling i et spændende børneunivers, der er organiseret som årgangsdelte klasser i 0. – 9.kl.  
Vi tilbyder en attraktiv stilling i et godt og udviklingsorienteret miljø, præget af tillid og åben-hed og et stærkt og positivt engagement hos både ledelse, lærere, pædagoger, tek-nisk/administrativt personale, elever og forældre.  
 
Tilstedeværelsestid og arbejdstid  
Vi har indarbejdet gode muligheder for fleksibel arbejdstid i vores aftale om mødetid. Som fuldtidslærer er udgangspunktet en fast tilstedeværelsestid på 39t/uge i skoleåret 17-18. Derudover har hver lærer en selvforvaltet timepulje til EGEN disposition.  
 
Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig består af børnehave, skole og SFO. Der er 55 børn i børnehaven og 205 elever i skolen (0. – 9.kl.). Skolen er samlingssted for mange af lokal-samfundets aktiviteter, og her er en stor mangfoldighed af styrker og interesser.  
Vi har i januar 2015 indviet ny børnehave og hal på skolens matrikel. Vi har alt under ét tag og stort fokus på sammenhæng mellem børnehave, skole og fritid. Der er pt. 26 fastansatte medarbejdere i skoledelen. Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder og SFO- og indskolingsleder.  
 
Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig er – sammen med kommunens øvrige institutioner i fagområderne Dagtilbud og Skoler – del af det spændende udviklingsprojekt ”Program for læringsledelse – Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”.  
 
Vi arbejder med og ud fra værdierne Udvikling, Dialog, Fællesskab, Respekt og Anerken-dende og er i fuld gang med implementering af disse. Hejnsvig Skole skal i den nærmeste fremtid have et kvalitetsløft i læringsmiljøerne og en generel forskønnelse og modernise-ring.  
 
Vi tilbyder:  
• Et udviklende lærings- og arbejdsmiljø  
• Gode kolleger, der gerne vil samarbejde og videndele  
• En skole i – og med fokus på - god udvikling  
• En skole, der har fokus på klasseledelse og de voksnes relationskompetence  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn. Ansøgning sendes digitalt via Billund Kommunes rekrutteringssystem.  
 
Ansøgningsfrist og det videre forløb  
Ansøgning med relevante bilag skal være indsendt elektronisk senest fredag d. 24. november 2017 kl. 09.00.  
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte skoleleder Steen Møller tlf. 2498 9622 eller viceskoleleder Henrik Fribæk tlf. 3118 7205 eller pr. mail stm@billund.dk. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 28/11 2017.  
 

BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Børn og Unge

Workplace

Hejnsvig Skole

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 24-11-2017


Spørsmål om stillingen

 
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut