Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Viceskoleleder til Hejnsvig Skole

Hejnsvig Skole søger en ambitiøs og ihærdig viceskoleleder, der sammen med børn, medarbejdere og den øvrige ledelse vil være med til at fortsætte den gode udvikling.

 

Vi tilbyder en attraktiv stilling i et godt og udviklingsorienteret miljø, præget af åbenhed og et stærkt og positivt engagement hos både ledelse, lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale, elever og forældre.

 

Vores forventninger til dig som leder er, at du:

 • Er deltagende, nærværende og engageret

 • Kan skabe tydelige og meningsfulde rammer, hvor medarbejderne kan lykkes med kerneopgaven

 • Kan sætte retning, fastholde og medvirke til, at vi når de mål, vi sætter os

 • Kan skabe tillidsfulde relationer

 • Bidrager til at sikre kvalitet i kerneopgaven ved at arbejde data- og vidensinformeret

 • Bidrager til fortsat udvikling af inkluderende læringsmiljøer

 • Kan give medarbejderne faglig sparring, feedback og vejledning

 • Er en god kommunikator, der kender effekten af god kommunikation

 • Kan bevare overblikket i situationer med særlige udfordringer

 • Har god faglig, pædagogisk viden og indsigt

 • Er indstillet på at undervise op til 10 ugentlige lektioner som del af din stilling

 

Som viceskoleleder bliver nogle af dine opgaver at:

 • Bidrage til skoleårets planlægning

 • Varetage administrative opgaver i forhold til skolens daglige drift

 • Deltage i skolens ledelsesteam

 • Facilitere pædagogisk udvikling, primært som afdelingsleder for et team

 • Varetage faste undervisningsopgaver

 • Være stedfortræder ved skolelederens fravær

 

Du vil – i samarbejde med ledelsesteamet – have mulighed for at få indflydelse på, hvilke ledelsesmæssige opgaver, du skal varetage.

 

Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig består af børnehave, skole og SFO. Der er 55 børn i børnehaven og 205 elever i skolen (0. – 9.kl.). Skolen er samlingssted for mange af lokalsamfundets aktiviteter, og her er en stor mangfoldighed af styrker og interesser.

Vi har i januar 2015 indviet ny børnehave og hal på skolens matrikel. Vi har alt under ét tag og stort fokus på sammenhæng mellem børnehave, skole og fritid. Der er pt. 26 fastansatte medarbejdere i skoledelen. Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder og SFO/indskolingsleder. Det pædagogiske personale er organiseret i to teams for henholdsvis 0. – 4. klasse (Team 1) og 5. – 9. klasse (Team 2). Hvert team har tilknyttet en afdelingsleder fra ledelsen.

 

Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig er – sammen med kommunens øvrige institutioner i fagområderne Dagtilbud og Skoler – del af det spændende udviklingsprojekt ”Program for læringsledelse – Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”.

 

Vi arbejder med og ud fra værdierne UDVIKLING, DIALOG, FÆLLESSKAB, RESPEKT OG ANERKENDENDE og er i fuld gang med implementering af disse. Hejnsvig Skole skal i nær fremtid have et kvalitetsløft i læringsmiljøerne og en generel forskønnelse og modernisering.

 

Vi tilbyder:

 • Et udviklende lærings- og arbejdsmiljø

 • Gode kolleger, der gerne vil samarbejde og videndele

 • En skole i – og med fokus på - god udvikling

 • En skole, der har fokus på klasseledelse og de voksnes relationskompetence

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn.

Ansøgning sendes digitalt via Billund Kommunes rekrutteringssystem.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte skoleleder Steen Møller, direkte tlf. 7213 1411 / 2498 9622 eller mail stm@billund.dk. Læs mere på www.billund.dk og www.hejnsvigskole.dk. Ansøgning sendes digitalt via Billund Kommunes rekrutteringssystem.

 

Ansøgningsfrist og det videre forløb

Ansøgning med relevante bilag skal være indsendt elektronisk senest tirsdag d. 12. december 2017, kl. 09.00.

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 19/12-2017 fra kl. 16. De kandidater, der udvælges til samtale, skal være indstillet på at gennemføre en personlig profiltest inden ansættelsessamtalen.BILLUND KOMMUNE
- en attraktiv arbejdsplads med trivsel


I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Billund Kommune ▪ Jorden Rundt 1 ▪ 7200 Grindsted ▪ Tlf. 7972 7200
Mail: kommunen@billund.dk ▪ Web: www.billund.dk

About the position

Position type

Børn og Unge

Workplace

Hejnsvig Skole

Workplace

Fastansættelse

Work hours

Fuldtid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 12-12-2017


Spørsmål om stillingen

 
 
 
 

Følg oss

  LinkedIn

Del/Skriv ut