Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Er du vores nye landinspektør, naturgeograf eller lignende, der skal modernisere vandløbsregulativer?
I Tønder Kommune er vi i gang med at modernisere og revidere vores mange vandløbsregulativer.
 
Opgaven kører i et pilotprojekt over de næste to år, hvor vi blandt andet skal udvikle den model og den form, som regulativerne skal have. Vi regner med at opgaven, i sin helhed, kommer til at strække sig over de næste seks-syv år. Vi forventer, at der vil være en del offentlig bevågenhed om arbejdet.
 
Som en del af pilotprojektet er vi, ud over den nye form, i gang med at vælge IT-platform, strategi for opmålinger og andre nødvendige registreringer af eksisterende forhold, og vi skal sammenskrive de gamle fællesregulativer. Pilot-projektet er også med til at skabe overblik over opgavens samlede omfang og de forventede udgifter.  
 
Som udgangspunkt løser vi opgaven i eget regi. Du kommer til at arbejde i en projektgruppe med erfarne vandløbsmedarbejdere, som bidrager med at løse opgaven, og du skal være tovholder og nøglemedarbejder i tæt samarbejde med gruppen. Stillingen er pt. tidsbe-grænset for en periode på ca. to år – evt. med mulighed for forlængelse.  
 
Vi vil gerne have, at du, ud over din faglige baggrund, kan bidrage med:   
  • struktureret og omhyggelig arbejdsform  
  • konstruktiv tilgang  
  • kreativitet på IT-området  
  • initiativer til opgaveløsningen og fremdrift  
  • samarbejde og arbejdsindsats i gruppen  
  • at planlægge og afholde møder, internt og eksternt  
  • god skriftlig og mundtlig kommunikation. 
Det vil også være en fordel, hvis du har indsigt i almindelige juridiske begreber, interesse for offentlig arealregulering i det åbne land og en smule kendskab til vandløbsområdet – og så skal du være indstillet på at arbejde i et politisk ledet system.  
 
Ud over opgaven med modernisering af regulativer må du forvente også at skulle løse andre opgaver inden for teamet. Vi er indstillede på, at du efter behov kan få kompetenceudvikling ved at deltage i relevante faglige kurser.  
 
I Team Natur og Vandløb er vi 17 medarbejdere, og vi arbejder blandt andet med myndighedsopgaver, vedligeholdelse af vandløb samt genopretningsprojekter. Vi har ca. 1500 km offentlige vandløb, fordelt på ca. 800 vandløbsregulativer. Vi har også ansvar for drift og vedligeholdelse af ådiger og Det Fremskudte Dige ved Højer.  
 
Vi løser vores mange forskellige opgaver med gå-på-mod og i en uhøjtidelig omgangstone. Vi er målrettede og lægger vægt på høj faglighed og engagement.  
 
Vi synes, at Tønder Kommune er et godt sted at bo og arbejde. Her er blandt andet rig mulighed for at dyrke fritids- og friluftsinteresser i en storslået natur. Vi er en grænseregion og det betyder, at der er mulighed for spændende samarbejder og kulturoplevelser på tværs af grænsen.  
 
Vi vil gerne have stillingen besat 1. april 2017. Lønnen bliver fastsat efter kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Vi forventer at holde samtaler den 8. og 9. februar 2017.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så ring til fagchef for Miljø og Natur, Christa Jørgensen på 74 92 92 11, miljømedarbejder Kirsten Kerrigan på telefon 74 92 91 99 eller miljømedarbejder Jørgen Nicolaisen på telefon 74 92 92 05.  
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.  
 

Om stillingen

Tiltrædelse:
1. april
Ansættelsessamtaler:
8. og 9. februar
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Administration og sagsbehandling
Afdeling:
Miljø & Natur
Ansøgningsfrist:
22-01-2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

 
 
 
 

Del/Skriv ut