Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Sagsbehandler til sygedagpenge / jobafklaring
Kunne du tænke dig at arbejde med området sygedagpenge/jobafklaring?
 
Så søger vi tre nye sagsbehandlere, som blandt andet skal arbejde med arbejdsfastholdelse, vurdering af uarbejdsdygtighed, afklaring af arbejdsevne, rådgivning og vejledning.
 
Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune har besluttet at igangsætte et kommunalt investeringstiltag for beskæftigelsesområdet. Investeringstiltaget løber i 2017 og omfatter blandt andet initiativer til fastholdelse og tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked for borgere tilknyttet jobafklarings- og sygedagpengeafdelingen. 
 
Sygedagpengeafdelingens kerneopgave er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Centrale begreber i vores indsats er arbejdsfastholdelse, vurdering af uarbejdsdygtighed, afklaring af arbejdsevne, rådgivning og vejledning samt koordinering af indsatsen mellem de relevante parter i et sygedagpengeforløb.  
 
Vi arbejder målrettet og resultatorienteret med vores indsats og lægger vægt på at forbinde den gældende lovgivning med høj faglighed, udvikling og gode resultater.  
 
Vi er et team på 15 sagsbehandlere og to socialrådgiverstuderende. 
 
De tre sagsbehandlere vi søger skal varetage opgaver indenfor sygedagpengelovgivningen herunder jobafklaring.  
 
Du får blandt andet følgende arbejdsopgaver
 • Myndighedsrollen i forhold til den sygemeldte 
 • Afklaring og styring af tiltag som delvis raskmelding, aktiv tilbud, virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob, jobafklaring og pension m.v. 
 • Udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og rehabiliteringsplanens indsatsdel 
 • Forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet 
 • Løbende vurdere borgerens muligheder for at vende tilbage i beskæftigelse eller uddannelse.
Vi søger kollegaer, som 
 • har en relevant faglig uddannelse og kompetence indenfor området 
 • kan skabe resultater i samarbejde med borgeren 
 • vægter det tværfaglige samarbejde 
 • kan planlægge, koordinere og arbejde selvstændigt 
 • har kendskab til områdets lovgivning og regler 
 • kan skabe struktur på en travl hverdag med mange deadlines 
 • har it-kendskab, gerne til KMD Opera.
Vi tilstræber at
 • have et højt fagligt niveau og arbejde på tværs af afdelinger i forhold til indsatsområder 
 • være gode kollegaer, der tager sig af hinanden 
 • bevare humoren, til trods for en hverdag med mange udfordringer 
 • have et fællesskab, hvor drift og udvikling går hånd i hånd 
 • give høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde.
Vi lægger i vores tilgang til borgerne vægt på empowerment og en anerkendende dialog, hvor borgeren er bekendt med både rettigheder og pligter i forhold til lovgivningen. 
 
Vi tilbyder arbejdsvilkår med en høj grad af fleksibilitet, mulighed for hjemmearbejdsplads, mentorordning og en spændende hverdag med gode kollegaer. Gratis frugtordning og adgang til sundhedsordninger. 
 
Ønsker du at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdeleder Kirsten Paysen Johansson på telefon 74 92 93 19 eller mail kpj@toender.dk 
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
Vi foretrækker, at du sender ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.  
 
 

Om stillingen

Tiltrædelse:
Hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Administration og sagsbehandling
Afdeling:
Jobcenter Tønder
Ansøgningsfrist:
26-01-2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

Kirsten Paysen Johansson 
Områdeleder for arbejdsmarked
+4574929319
+4529335479
 
 
 

Del/Skriv ut