Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Myndighedsleder – med stor faglig indsigt og udsyn til myndighedsområdet i Pleje & Omsorg
Anser du ledelse som profession og brænder du for personlige og faglige udfordringer? Kan du sikre følgeskab i dit lederskab, som leder indenfor Myndigheds- og hjælpemiddelsområdet? 
 
Hvis ja, så kan du blive den nye myndighedsleder af visitationen og hjælpemiddeldepotet i Tønder Kommune med ansvar for den faglige og personalemæssige ledelse af sagsbehandlende terapeuter, visitatorer, tale-, høre- og synskonsulenter, sagsbehandlere og servicemedarbejdere, svarende til i alt 34 ansatte.  
 
Kerneopgaven består i at vi i samarbejde, og med udgangspunkt i borgerens ønsker, bevilliger ydelser indenfor hjemmehjælps- og hjælpemiddelsområdet, ud fra en rehabiliterende tilgang.  
 
Sammen med teamlederen udgør du ledelsen af de fem teams, der har forskellige faglige baggrunde og kulturer. Til trods for forskellighederne, så vægter alle team en tydelig ledelsesstil. Du udviser gennemslagskraft og evner at samarbejde, beslutte og har sans for udvikling og organisering. Du vil møde en arbejdsplads, som er kendetegnet ved et godt kollegialt fællesskab og stor hjælpsomhed, hvor der lægges vægt på at møde hinanden tillids- og respektfuldt, så alle bidrager til et godt serviceniveau og arbejdsklima.  
 
Motiveres du af at
 • planlægge, koordinere og prioritere opgaverne på kort og lang sigt? 
 • sikre fremdrift og tænke utraditionelt, så opgaveløsningen matcher den foranderlige verden i en politisk ledet organisation? 
 • skabe rum til medarbejdernes individuelle udvikling, såvel som i teams? 
 • bidrage med sparring i tværgående arbejdsgrupper og lederteams? 
 • skabe faglige og tværfaglige resultater sammen med – og gennem andre? 
 • prioritere ledelsesarbejdet med engagement, synlighed og refleksion?  
 • praktisere værdibaseret ledelse? 
Kan du
 • kommunikere klart med forståelse for medarbejdere og evne at sætte tydelige rammer for opgaveløsningen? 
 • udøve fag-faglige og ledelsesmæssige processer og udvikle fagligheden hos medarbejdere? 
 • styre og implementere tværgående tværfaglige processer og politiske beslutninger?  
 • skabe sammenhæng mellem strategi og levering af kerneopgaven? 
 • udøve økonomisk forståelse, indsigt og handlekraft? 
 • være strategisk sparringspartner for overordnet leder og lederkolleger? 
 • tage ansvar og gøre en forskel?  
Ansøgere med en professionsuddannelse og ledelsesmæssig baggrund samt myndighedserfaring, vil blive fortrukket. Du er velkommen til at høre nærmere ved at kontakte områdeleder Henning Løsche på telefon 29 37 06 66 eller via mail henlo1@toender.dk

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og vi gør opmærksom på at vi indhenter straffeattest for den person som vi tilbyder stillingen.
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. 
 
 

Om stillingen

Tiltrædelse:
1. august 2017
Ansættelsessamtaler:
19. juni 2017
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Ledelse
Afdeling:
Social, Arbejdsmarked & Sundhed
Ansøgningsfrist:
11. juni 2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

Henning Løsche 
Områdeleder for Hjemmeplejen og visitation
29 37 06 66
 
 

Del/Skriv ut