Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Afdelingsleder til Høllevangskolen
På Høllevangskolen, som er en afdeling under Toftlund Distriktsskole, søger vi en troværdig leder, der har lyst til at arbejde med elevernes trivsel, læring og udvikling, og som vil arbejde sammen med en dygtig personalegruppe, der har eleven i fokus
  
Kernen i jobbet er at styrke skolens specialpædagogiske didaktik og skabe et godt udviklings- og læringsmiljø for alle elever uanset, hvilke udfordringer de er i.   
  
Du bliver en del af Toftlund Distriktsskoles ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder, filialleder, pædagogisk leder og SFO leder. Du er som afdelingsleder ansvarlig for at skabe en rød tråd mellem specialafdelingens hverdag og distriktets samlede indsatser. Du skal være tæt på både distriktets ledelse og personalet på Høllevang. Opgaven består i både ledelsesopgaver og at være til rådighed i undervisningen. 
  
Afdelingen arbejder ud fra en systemisk tænkning og et fælles arbejdsgrundlag, som du vil være med til at præge. Der vil være tale om at vedligeholde et forpligtende samarbejde internt som eksternt for at udvikle elevernes personlige, sociale og kognitive kompetencer. 
  
Dine opgaver er
 • daglig ledelse af afdelingen og afdelingens team 
 • supervision, vejledning og rådgivning af det pædagogiske personale. Igangsætning af og opfølgning på kommunale og distriktsmæssige indsatsområder, med henblik på at understøtte progressionen i eleverne udvikling, læring og trivsel.   
 • observationer og feedbacksamtaler med teams, både som en del af teamenes løbende udvikling og ad-hoc i forbindelse med opståede udfordringer og behov.   
 • være medvirkende til løsning af enkelte undervisningsopgaver 
 • være tovholder på de daglige ledelsesmæssige og driftsmæssige opgaver, herunder være ansvarlig for distriktets visitation og revisitation, med øje for både det lokale og det kommunale perspektiv. 
 • bevare og udvikle sammenhængskraften mellem specialområdet Høllevang og almenområdet Toftlund & Agerskov skole, som en kerne i distriktssamarbejdet 
Du har
 • en uddannelse som lærer eller pædagog, med et bredt fundament fra skoleverdenen og specialpædagogikken. Dette kan være suppleret med efter- og videreuddannelse, for eksempel en diplomuddannelse eller master i specialpædagogik eller ledelse
 • gerne erfaring med team- eller afdelingsledelse fra specialområdet 
 • gerne erfaring med skolereformens implementering i specialområdet.
Du er 
 • tydelig i dine forventninger og lyttende i dine kontekster 
 • selvstændig og har humor  
 • mentalt robust og ansvarsfuld 
 • tillidsvækkende og god til at skabe relationer til både medarbejdere, elever og forældre 
 • struktureret og vedholdende, så I når distriktets og afdelingens løbende mål 
 • nysgerrig på alt det gode, der er i gang, og optaget af hvordan man sammen kan blive endnu bedre.  
Vi kan tilbyde: 
 • en skole med engagerede og fagligt kompetente lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter, der alle er meget optaget af hver dag sammen at gøre en forskel for eleverne, så disse hver især lærer og udvikler sig, så meget som de kan
 • et arbejdsmiljø, hvor vi vægter en åben, positiv og anerkendende tilgang til de opgaver, vi skal løse og til hinanden 
 • en stor opmærksomhed på, at det er i det konstruktive teamsamarbejde at opgaver løftes bedst 
 • et tæt og respektfuldt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse og skolebestyrelse imellem 
 • et distriktsledelsesteam, der samarbejder og arbejder teamorganiseret med fokus på god opgaveløsning, sparring og refleksion. I ledelsen er der ansvar og råderum inden for de opgaver, den enkelte leder er ansvarlig for.   
Toftlund Distriktsskole er en skole med ca.600 elever, heraf 35 på afd. Høllevang, 104 på Agerskov skole og 458 på Toftlund Skole. Der er 52 lærere og 23 pædagoger fordelt på de tre matrikler. 
  
Løn efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer.   
  
Kommunens uddannelsesstrategi er kendetegnet ved at være værdibaseret, hvor læring, dannelse og mestring er nøgleord.   
  
Hvis du vil vide mere om skolen, kan du ringe eller maile til pædagogisk leder Mette Trøst Rosenlund, mtr1@toender.dk, tlf. 20 28 03 45 eller distriktsskoleleder Pernille Paaby, pp5@toender.dk, tlf.30 36 63 05.  
 
Klik dig ind på www.ds-tl.dk og se mere om, hvad distriktet og Afdeling Høllevang kan tilbyde.  
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. 

Om stillingen

Tiltrædelse:
1. august 2017
Ansættelsessamtaler:
12. juni 2017 (evt. 2. samtale 16. juni 2017)
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Ledelse
Afdeling:
Toftlund Distriktsskole
Ansøgningsfrist:
4. juni 2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

Pernille Paaby 
Distriktsskoleleder
74 92 99 73
30 36 63 05
Mette Trøst Rosenlund 
Pædagogisk leder
20 28 03 45
 

Del/Skriv ut