Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Psykolog
Psykologens fysiske placering 
Børn og Unge har som mål at styrke den tidlige forebyggende indsats og arbejde helhedsorienteret med afsæt i borgerens egne ressourcer. For at understøtte dette er psykologerne på børn- og ungeområdet fysisk placeret i tværfaglige kompetenceteams på fire distriktsskoler. 
 
Udover psykologer består kompetenceteamet af sundhedsplejersker, socialrådgivere,  tale-/hørelærere og UU-vejledere. 
 
Vi tilbyder
  • et spændende og alsidigt job i et professionelt og selvuhøjtideligt miljø i en velfungerende rådgivning med den rigtige blanding af erfarne og unge medarbejdere  
  • stor indflydelse på egen arbejdshverdag  
  • supervision, både internt i en højt kvalificeret psykologgruppe, og eksternt.
Vi forventer at du
  • er uddannet cand.psych., cand.pæd.psych. eller cand.pæd.pæd.psych. 
  • er autoriseret, eller indstillet på at indgå i et forløb med henblik på opnåelse af autorisation 
  • har erfaring i psykologisk testning, undersøgelse og udredning  
  • har erfaring i at arbejde indenfor skole- og daginstitutionsområdet  
  • kan medvirke til videreudvikling af såvel almenområdet som specialtilbud på skoler og i daginstitutionsområdet 
  • vil indgå i korterevarende behandlingsforløb blandt andet gruppeintervention,
Vi håber på at få ansøgere, der evner at navigere i komplekse og mangeartede opgaver og kan bevare roen i en organisation, der aldrig står stille. Du vil få mange samarbejdsflader, hvorfor det er vigtigt, at du er indstillet på både tvær- og monofagligt samarbejde. Samtidig styrer du selv din kalender, hvilket gør, at du selvstændigt skal kunne strukturere og planlægge arbejdsopgaver. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Efter overenskomst mellem KL og LC/Dansk Psykolog Forening og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Kørekort er en forudsætning og ved ansættelse indhentes eventuelt referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. 
 
Yderligere information 
Har ovenstående din interesse, glæder vi os til at høre fra dig. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til ledende psykolog Birger Ib Jensen på telefon 21 90 30 03.
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. 


 

Om stillingen

Tiltrædelse:
1. august 2017
Ansættelsessamtaler:
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Børn og unge
Afdeling:
Børn og Skole
Ansøgningsfrist:
2. juni 2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

Birger Ib Jensen 
Ledende psykolog
74 92 94 81
21 90 30 03
 
 

Del/Skriv ut