Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Kommunikationskonsulent
Vi styrker kommunikationsindsatsen i Tønder Kommune og søger derfor en engageret, initiativrig og udadvendt kommunikationskonsulent til Kommunikation & Web
 
Har du en relevant kommunikationsfaglig baggrund, f.eks. som journalist eller kommunikationsuddannet, så kan vi tilbyde et spændende, afvekslende og udfordrende job i en stor organisation med et højt ambitionsniveau, ikke mindst på kommunikationsområdet.  
 
Det vil vi gøre mere ud af  
 
Som offentlig organisation og arbejdsplads har vi mange opgaver, der kræver god og effektiv kommunikation. En af de større interne kommunikationsopgaver knytter sig til Vores Fælles Udviklingsplan, som vi er i fuld gang med at udrulle. Det er en ambitiøs plan, som lægger sporene for en ny måde at arbejde på i hele organisationen med samskabelse og organisatorisk læring som de bærende elementer.  
 
Vi er meget bevidste om, at det kræver en langsigtet og strategisk tilrettelagt kommunikationsindsats at komme i mål med udviklingsplanens intentioner. Der er brug for synlig og vedkommende kommunikation, som kan være med til at bære forandringer igennem. Vi skal nå ud til mange vidt forskellige målgrupper, og en række forskellige kanaler skal tages i anvendelse.  
 
I den eksterne kommunikation er brug af sociale medier et af vores højt prioriterede indsatsområder. Vi er til stede på bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn og har mange følgere og god kontakt med borgerne. Men vi vil være endnu bedre og endnu mere aktive på de sociale platforme, bl.a. med flere skarpe fortællinger og små videoklip, der skaber engagement og dialog.  
 
Samtidig ønsker vi at intensivere pressearbejdet og udbygge de gode relationer til pressen. På Rådhuset træffes der beslutninger, som har betydning for mange menneskers hverdag, og vi har en vigtig opgave i at oplyse om beslutningerne og deres konsekvenser.  
 
Vi er en stor organisation, hvor medarbejderne hver dag yder en engageret indsats for borgerne. Der er masser af gode og positive historier at fortælle. Derfor vil vi være endnu bedre til at indsamle og formidle de gode historier både om kommunen som leverandør af service til borgerne og som attraktiv arbejdsplads.  
 
Dine kvalifikationer  
 
For at styrke indsatsen på de nævnte område opruster vi og søger en medarbejder, som:  
 • har gode skrivefærdigheder  
 • kan arbejde både med billeder og video  
 • har flair for brug af sociale medier  
 • kan tænke og handle strategisk  
 • kan rådgive og sparre om kommunikation på alle niveauer i organisationen  
 • har kendskab til og forståelse for pressens arbejdsvilkår  
 • kan begå sig i en politisk styret organisation  
 • kan arbejde selvstændigt og også indgå i samarbejde med ledere og medarbejdere i hele organisationen.
Vores hovedopgaver  
 
Vores indsats i Kommunikation & Web tager udgangspunkt i den politisk besluttede kommunikationspolitik.
 
Vi arbejder blandt andet med følgende opgavetyper:  
 • Pressearbejde  
 • Sociale medier  
 • Hjemmeside og intranet  
 • Rådgivning og sparring om kommunikation  
 • Taleskrivning  
 • Tekster til foldere og brochurer  
 • Kampagner og projekter  
 • Intern undervisning i sprog og kommunikation  
 • Rekruttering.
Vi har det daglige ansvar for kommunikationspolitikken og vores fælles designprogram.  
 
Vi er pt. fire medarbejdere i Kommunikation & Web. Vi er en del af Centralforvaltningen, og afdelingen refererer til fagchef Lars Møldrup, Sekretariat, IT og Borgerservice.  
 
 
Ansættelsesforhold  
Vi søger en kollega, der kan tiltræde hurtigst muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn efter gældende overenskomst.  
 
Din arbejdsplads vil være Tønder Rådhus, Wegners Plads 2 i Tønder. Vi er ca. 360 medarbejdere på Rådhuset, og i alt godt 3.000 ansatte i hele organisationen.  
 
Vil du vide mere?  
Vil du vide mere om Tønder Kommune og jobbet som kommunikationskonsulent, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Tommy B. Nielsen, tlf. 74 92 90 12, mobil 23 29 34 60, e-mail: tbn@toender.dk eller fagchef Lars Møldrup, tlf. 74 92 81 04, mobil 24 59 75 96, e-mail: lm@toender.dk.  
 
Din ansøgning
Send din ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket senest fredag den 20. oktober.  
 
Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 1. november om eftermiddagen på Tønder Rådhus.  
 

Om stillingen

Tiltrædelse:
Snarest muligt
Ansættelsessamtaler:
Snarest muligt
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
IT & kommunikation
Ansøgningsfrist:
20. oktober 2017


Spørsmål om stillingen

Lars Møldrup 
Fagchef Sekretariat, IT og HR
74 92 81 04
24 59 75 96
Tommy B. Nielsen 
Kommunikationschef
74 92 90 12
23 29 34 60
 

Del/Skriv ut