Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 

Teamleder til Korttidscenter Nord
Er du ergoterapeut med ledelseserfaring fra det kommunale regi? Evner du at arbejde i en politisk ledet organisation? Så er du måske vores nye kollega på Korttidscenter Nord.
 
Pr. 1. december 2017 søger vi en teamleder på 37 timer, til vores Korttidscenter (KC) placeret på Klosterparken, Dravedvej 2, i Løgumkloster. Tilbuddet indeholder 10 korttidscenterpladser, hvor basispersonalet er assistenter (15 deltidsansatte). Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og visitatorer indgår som vigtige aktører i forhold til de konkrete borgerforløb i korttidscenteret. 
 
KC nord flyttede pr. 1. april 2017 ind på Klosterparken i samme fysiske rammer som hjerneskadecenteret, som er organiseret i Psykiatri og Handicap. Vi har en forventning om, at der fortsat vil være en proces, hvor der skal arbejdes målrettet med kultur og værdiarbejde i KCN på tværs af de to korttidscentre i kommunen og imellem de to tilbud på Klosterparken. Målet er, at der skal skabes vidensdeling og synergi på tværs af de to tilbud, som foruden at været organiseret i hver sit fagområde, også hører under hver sit politiske udvalg.   
 
Kortidscentrene er et døgntilbud, hvor der desuden er etableret en rehabklinik, som er et målrettet dagtilbud i hverdagene. Myndighedsafdelingen visiterer borgere til KC tilbuddet. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang i mødet med borgeren.  
 
Målgruppen i kortidscenteret med rehabklinik
 • Borgere, der kommer fra sygehusene efter færdigbehandling 
 • Borgere, der kommer fra eget hjem, hvor det er muligt at forebygge en indlæggelse 
 • Borgere, der kommer fra eget hjem med funktionstab, som skal udredes, stabiliseres og understøttes ift. behov for indsats og støtte, for igen at kunne mestre eget liv. 
Kortidscentrene er organiseret under områdelederen for sygeplejen i Tønder Kommune, som er et af tre områder i Pleje og Omsorg. Området er i en kontinuerlig forandrings - og udviklingsproces med fokus på: 
 • Rehabilitering 
 • Velfærdsteknologiske løsninger 
 • Øget indsats omkring det kommunale samlede akutberedskab  
Vi søger en ergoterapeut med ledelseserfaring fra det kommunale regi, som evner at arbejde loyalt i en politisk ledet organisation. 
 
Vi forventer at du
 • har fokus på kultur og værdiarbejde, som er med til at bidrage til et sundt og positivt arbejdsmiljø
 • kan inspirere kolleger og medarbejdere til at nå mål og resultater i forhold til løsning af kerneopgaven
 • arbejder målrettet med at se korttidscenteret som en andel af den samlede akutindsats
 • kan være med til at sikre løbende kompetenceudvikling for at kvalificere opgaveløsningen afstemt til den udvikling, som sker i Det nære Sundhedsvæsen
 • kan kommunikere tydeligt og nuanceret, samt sikre information og feedback, som er med til løbende at understøtte og udvikle
 • kan navigere i et tilbud med mange, både interne og eksterne tværfaglige aktører
 • medvirke til at kvalificere det sammenhængende borgerforløb og minimere og undgå risici i forbindelse med overgange
 • kan arbejde i et tværfagligt ledelsesteam og bidrage med den ergoterapeutiske vinkel i tæt samarbejde med distriktslederen og teamlederne i sygeplejen    distriktslederen i sygeplejen, som udover, at have det sundhedsfaglige ansvar i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejecentrene, har det overordnede sundhedsfaglige ansvar i de to korttidscentre
 • kan medvirke til at sikre patientsikkerhed og arbejdsmiljø gennem udviklingen af relevante personlige og faglige kompetencer for at kunne løse kerneopgaven. 
Dine opgaver vil blandt andet bestå i at
 • varetage og sikre den daglige drift i korttidscenteret med fokus på bedst mulig ressourceudnyttelse, i tæt samarbejde med distriktslederen for korttidscentrene og rehabteamet 
 • være medvirkende til at skabe relationel koordinering og sikre harmonisering i tæt dialog med distriktsleder, teamleder og personale i Korttidscenteret i SYD
 • være medvirkende aktør i at sikre overgange fra korttidscenteret til eget hjem samt være med til at kvalificere overgangen fra sygehuset ind i Korttidscenteret
 • være med til at sikre kvaliteten i indsatsen i korttidscenteret med en rehabiliterende, opmuntrende og motiverende tilgang
 • varetage den formidlende, udviklingsmæssige og uddannelsesmæssige dimension, som sikrer fundamentet for et godt lærings og arbejdsmiljø
 • sikre, at den nødvendige tværfaglighed er til stede på KC i tæt samarbejde med distriktslederen og øvrige aktører
 • sikre, at de nødvendige kompetencer udvikles og er til stede i afdelingen, hvor vi arbejder ud fra læring gennem audit, UTH og fagligt ledelsestilsyn 
 • være medansvarlig for implementering af kompetenceprofiler og delegeringsværktøj
 • medvirke i den aktuelle implementering af nyt omsorgssystem (Nexus/FSIII), medicin E-learning og anden velfærdsteknologi, som er med til at sikre kvalitet, overblik og sammenhæng af forløbene.
Du skal, sammen med det øvrige ledelsesteam, kunne navigere og være med til at oversætte og skabe mening for implementeringen af løbende projekter og initiativer inden for den politiske ramme for driften i kortidscenteret og samtidig være personalets talerør og ambassadør. 
 
Vi tilbyder dig at blive en del af
 • en spændende, udfordrende og udviklende hverdag med engagerede medarbejdere
 • et velfungerende og tværfagligt lederteam med fokus på at sikre kvalitet, effektivitet og trivsel. 
Samtaler forventes afholdt den 26. oktober 2017 i tidsrummet mellem kl. 8:30 og 10:30 
 
Ønsker du yderligere information kan du kontakte distriktsleder Sonja Øllegaard Olsen tlf. 51 34 21 55. Som alternativ på grund af ferie i uge 41 kan du kontakte områdeleder Charlotte Frost Larsen på tlf. 30 65 59 80. 
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. 

Om stillingen

Tiltrædelse:
1. december 2017
Ansættelsessamtaler:
1. december 2017
Arbejdsstid:
Fuldtid
Stillingskategori:
Social og sundhed
Afdeling:
Social, Arbejdsmarked & Sundhed
Ansøgningsfrist:
22. oktober 2017

Send ansøgningSpørsmål om stillingen

Sonja Olsen 
Teamleder
74 92 95 53
51 34 21 55
 
 

Del/Skriv ut