Håndfolk - Maskinfører - Brolæggere til Sønderjylland

Til vores afd. som hovedsagligt har arbejdsopgaver i Sønderjylland søger vi nogle gode stabile maskinfører, håndfolk og brolæggere.

Vi kan tilbyde 

  • en aktiv arbejdsdag i den friske luft med gode kollega'er i hold af max. 2 - 4 mand
  • gode ansættelsesforhold med pension og sundhedsordning
  • vi vægter arbejdsmiljø og sikkerhed højt og har en målsætning om 0-ulykker   
  • frihed under ansvar 

Til gengæld forventer vi 

  • at du går ind i jobbet med en helhjertet og positiv indsats / er mødestabil og har et gå-på-mod
  • god fysisk form
  • erfaring er altid godt - men ikke et krav.

Kørekort B - BE  er et krav 

Lyder det interessant, så send formand Lars Jacobsen en mail på  lmj@munck.dk  

Alternativt kan stillingen søges via linket "send ansøgning"

Ansøgningsfrist og start : snarest muligt - vi indkalder til samtaler løbende 

 

 

 

                                                            

 




Munck Forsyningsledninger er en landsdækkende entreprenør, sometablerer og renoverer alle former for forsyningsledninger – lige fra fjernvarme, fiber og el til anlæg af kloak, gas og vand.

 

Vi udfører hoved-, total og fagentrepriser og har mange års erfaring med at indgå i rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber. Gennem de seneste år har vi ligeledes stået i spidsen for udførelsen af en række store, tværfaglige anlægsprojekter, bla. Baltic Pipe og Vinking Link.

 

Vi arbejder efter værdisættet: Enkelhed, Respekt og Rettidig omhu, ligesom vi fastholder fokus på sikkerhed og stræber efter ’Nul Ulykker’ i alt, hvad vi gør.

 

Munck Forsyningsledninger er datterselskab i Koncernen Munck Gruppen, som har omkring 1700 medarbejdere og en omsætning på over 3 mia. kr. årligt.

Om stillingen

Ansøgningsfrist:
28-06-2024
Afdeling:
Munck Forsyningsledninger a/s - Vejle
Område:
Anlæg
Funktion:
Håndfolk
Maskinfører
Brolægger
Geografi:
Region Syddanmark



Del




Kontakt os

Lars Marinus Jacobsen 
Formand
76409210
22833502