KBH Logo
Studentermedhjælper til kommunikations- og puljearbejde i Bispebjerg Lokaludvalgssekretariat

Apply for position

Position type
Politik og administration
Andre arbejdsområder

Application due
17-03-2024

Work hours
Deltid - alt under 37 timer

Category
Studenterjob/fritidsjob

Work hours


Vil du arbejde med nærdemokrati og borgerdialog gennem kommunikation og puljeadministration? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.

Bispebjerg Lokaludvalg skaber dialog med bydelens borgere og sikrer, at lokale stemmer bliver hørt. Vi er med til at udvikle bydelen i samarbejde med lokale aktører og deler midler ud til spændende aktiviteter og projekter. Lokaludvalget er betjent af et sekretariat på tre ansatte, og vi søger nu en studentermedhjælper til at hjælpe med at varetage vores bydelspulje og til at understøtte, at vores kommunikation når flest muligt i bydelen.

Om opgaverne
Lokaludvalget kommunikerer på forskellige platforme, og du vil kunne sætte dit præg på, at vi kan nå bedre ud til bydelens borgere. Vi regner med, at du har lyst til at afprøve nye metoder i vores kommunikation på sociale medier og bidrage med indhold til lokaludvalgets hjemmeside.

Lokaludvalget har en bydelspulje på 2,7 mio. kr. om året, og den søges af borgere og foreninger i Bispebjerg. Dens formål er at bidrage positivt til byudviklingen og livet mellem husene. En stor del af administrationen med bydelspuljen består i at klargøre ansøgninger til behandling i lokaludvalget og journalisering. Det vil ske i tæt samarbejde med udvalgssekretæren. Lokaludvalget afholder en årlig netværksaften for puljeansøgere, hvor du får en koordinerende rolle.

Der vil være øvrige administrative og praktiske opgaver og mulighed for at hjælpe med fx dataindsamling og borgerrettede aktiviteter.

Det er vigtigt for os, at du

  • er studerende inden for en relevant akademisk uddannelse og interesserer dig for borgerinddragelse og kommunikation.
  • har flair for lokal kommunikation og dens udviklingsmuligheder – gerne erfaring med sociale medier.
  • har interesse for god behandling af puljeadministration.
  • kan arbejde selvstændigt, men også sammen med andre, når der er brug for det.
  • har mulighed for at være i stillingen i mindst to år og gerne længere, da en del af opgaveløsningen forudsætter en vis læring og udvikling.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Vi er et lille sekretariat med kort fra ide til handling, og du får rig mulighed for indflydelse på opgaveløsningen.
  • Vi samarbejder med lokale aktører og kommunens forvaltninger, og du kan skabe dig et bredt lokalt og kommunalt netværk.
  • Mulighed for at lære embedsmandsrollen at kende.
  • Du får indblik i håndteringen af lokalpolitiske sager og bred erfaring med praktisk borgerinddragelse.
  • Vi ser kvalificering som en naturlig del af et studenterarbejde, og vi støtter dig i opgaverne, så du opnår faglig og personlig udvikling.

Om Københavns Lokaludvalg
Der er i alt 12 lokaludvalg i København og hvert lokaludvalg består af 25 medlemmer fra det lokale foreningsliv og repræsentanter fra de politiske partier. Lokaludvalget har til opgave at fungere som bindeled og sikre dialog mellem borgerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. Lokaludvalgene administrerer lokale puljer, der har til formål at støtte netværksskabende aktiviteter i bydelene. Bispebjerg Lokaludvalg varetager desuden den lokale miljøopgave.

Læs mere om Bispebjerg Lokaludvalg på www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Om lokaludvalgssekretariaterne
Lokaludvalgssekretariaternes opgave er at understøtte lokaludvalget i udvalgsbetjening, puljeadministration og bistå med faglig viden indenfor byudvikling og det miljøfaglige. Hvert lokaludvalg betjenes af mindre sekretariater lokalt placeret i bydelene.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid er på 15 timer. Der kan være aften- og weekendarbejde. Der tages selvfølgelig højde for eksamensperioder og andre studierelaterede aktiviteter.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er organisatorisk placeret i Økonomiforvaltningen, Borgerrepræsentationssekretariatet, men arbejdspladsen er lokaliseret på BIBLIOTEKET på Rentemestervej hos Bispebjerg Lokaludvalgssekretariat.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet med henvendelse til udvalgssekretær Signe Dehn Sparrevohn på 2611 5718.

Søg via linket senest søndag den 17. marts 2024
Vi forventer at holde samtaler allerede i uge 12.

Om Økonomiforvaltningen
Som ansat i et lokaludvalgssekretariat hører du under Økonomiforvaltningen, som er én ud af i alt syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen varetager de overordnede og koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, økonomisystem, personale, fysisk planlægning, informationsvirksomhed og den generelle udvikling i øvrigt. Endvidere varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og overborgmesteren.

Læs mere om Københavns Kommune på www.kk.dk.