Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.
Rådgiver økonomi og CRM
I Norgesprogrammets stab er det ledig fast stilling som Rådgiver økonomi og CRM. Stillingen har en nøkkelrolle i å sikre og støtte lederteam og ansatte i avdelingen i alle administrative og økonomiske arbeidsverktøy og legge til rette for god og effektiv flyt i arbeidet.    
 
Vi har behov for en person som sørger for at Norgesprogrammet har god og hensiktsmessig bruk av IT- plattformer, økonomisystem og særlig god bruk av CRM. Den ansatte skal bidra til å gi ledelsen nøkkeltall og rapporter vi trenger for å lede arbeidet og har ansvar for å støtte ledelsen og kollegaer i økonomispørsmål i avdelingen. Vi vil ila 2018 implementere et nytt CRM system der Saleforce er vår løsning. Stillingen vil ha en nøkkelrolle i opplæring og implementering av Salesforce. I tillegg bidrar stillingen i løpende administrastive oppgaver i avdleingen. Den som besitter stillingen rapporterer til Avdelingsleder.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver:    
 
• Bidra i budsjett, regnskap og prognosearbeid    
 
• Interncontroller for avdelingen, samt sikre god dialog og samhandling med økonomi    
 
• Superbruker på våre IT-løsninger med fokus knyttet til innføring av Salecorce som nytt CRM system i det kommende året    
 
• Utforme og kvalitetssikre skriftlig materiell  både på norsk og engelsk  
 
• Håndtere eksterne henvendelser og utsendelser    
 
• Praktisk tilrettelegging av møter, seminarer m.m.    
 
• Forefallende sekretær og kontorarbeid    
 
Kvalifikasjonskrav:    
 
• Økonomisk eller administrativ utdanning (Treårig relevant høyskole)    
 
• Relevant erfaring fra arbeidsoppgavene nevnt ovenfor    
 
• Må ha erfaring fra å jobbe med digitale plattformer og trives med dette    
 
• Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling er en forutsetning    
 
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.    
 
• Evnen til å jobbe selvstendig og til å ta initiativ    
 
Redd Barna tilbyr en spennende stilling, der arbeidssted er hovedkontoret i Oslo sammen med engasjerte kollegaer i en meningsfull bransje. Lønn og oppstartdato etter avtale. Det kreves gyldig politiattest for å jobbe i Redd Barna.   
 
Stillingen er ledig fra 01.01.2018, men det er ønskelig med tidligere tiltredelse for å sikre overlapping med den som har stillingen pr i dag.    
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Marianne Kvisvik, Rådgiver økonomi og CRM, mobil: 92030344, eller Janne Olise Raanes Avdelingsleder Norgesprogrammet, mobil: 91817198   
 
Søknad med cv sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Søknader som sendes utenom systemet vil ikke bli behandlet. Søknadsfrist: 23.11 2017   
 

Application deadline:
23.11.2017

Stillingstype:
Norgesprogrammet

Arbejdssted:
Oslo

Avdeling:
Norgesprogrammet

Kontaktpersoner: