Vil du være med til at styrke uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne?

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling søger to konsulenter som skal understøtte efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne inden for HK Kommunals område.

Som konsulent i Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling vil du blive en del af et team på syv medarbejdere, som rådgiver og understøtter kommunale arbejdspladser i forhold til uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejdere.

Den opsøgende indsats har til formål at sætte fokus på kommunale medarbejderes kompetenceudvikling. Ved OK24 indtrådte HK Kommunal i indsatsen og på den baggrund søger vi yderligere to konsulenter til sekretariatet, som skal bidrage til, at der sættes fokus på uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne inden for HK Kommunals overenskomstområder.

Dit primære fokusområde vil være, at understøtte kommunerne i igangsættelse af efter/videreuddannelse. Herudover skal du afvikle temamøder, webinarer og konferencer om kompetenceudvikling og muligheder for uddannelse for medarbejdere på kommunale arbejdspladser.

I jobbet som konsulent vil dine primære jobfunktioner være at:

 • Udbrede kendskabet til efter- og videreuddannelsesmuligheder i kommunerne for medarbejdere ansat inden for HK Kommunals overenskomstområder gennem opsøgende indsatser
 • Rådgive om uddannelsesmuligheder, økonomi og tilskudsmuligheder forbundet med uddannelse og kompetenceudvikling
 • Understøtte i tilrettelæggelsen af konkrete uddannelsesinitiativer på arbejdspladserne i samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere
 • Tilrettelægge og facilitere temadage vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling
 • Facilitere workshops med fokus på arbejdspladskultur, der styrker fokus på arbejdspladsens behov for kompetencer og medarbejdernes udvikling
 • Facilitere samarbejdet mellem de kommunale arbejdspladser og uddannelsesudbydere inden for indsatsområderne

For at kunne varetage jobfunktionen, så forventer vi, at du:

 • Har viden om og erfaring med efter- og videreuddannelsesområdet inden for det administrative område, herunder kommunom-, akademi-, diplom-, og masteruddannelser målrettet ansatte på en HK-overenskomst på det kommunale arbejdsmarked
 • Har kendskab til erhvervsuddannelsessystemet (EUV), herunder kontoruddannelse med speciale i offentlig administration
 • Trives med opsøgende arbejde og aktivt afsøger arbejdspladsernes behov ved at rette henvendelse til dem
 • Er fleksibel og indstillet på mange rejsedage (Dette kan variere fra uge til uge, men der skal forventes op til flere rejsedage på en uge)
 • Har erfaring med konsulentarbejde
 • Har analytiske kompetencer og kan arbejde systematisk og metodisk
 • Har kendskab til organisationsudvikling
 • Har erfaring med og viden om voksenpædagogik og didaktik (voksnes læring)
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk organisation
 • Kan påtage sig ansvar for at følge en opgave til dørs
 • Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • Kan planlægge events ud fra målgruppens behov
 • Har erfaring og trives med at holde oplæg og facilitere møder, workshops, temadage mm.

Om stillingen i øvrigt

Som konsulent vil du være ansat i et selvstændigt sekretariat for ”Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling” og indgå i et arbejdsfællesskab, hvor vi på tværs styrker den faglige opgavevaretagelse. Sekretariatet vil med de nye ansættelser bestå af en leder, fem konsulenter og en administrativ medarbejder. Du vil blive en del af et velfungerende team som sætter pris på en uformel tone, en flad struktur og samarbejde på tværs. Sekretariatet er fysisk placeret i KL-huset på Weidekampsgade 10, 2300 København

Løn og ansættelsesvilkår efter KL’s husoverenskomst for akademikere og overenskomstansatte.

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling er aftalt som en del af overenskomstforhandlingerne på det kommunale område mellem KL, FOA, 3F og HK Kommunal. Ansættelserne er derfor tidsbegrænsede med udløb 31. december 2026, med mulighed for forlængelse. For HK Kommunal er indsatsen  aftalt for  overenskomstperioderne OK24 og OK26.

Spørgsmål og ansøgning

Vil du gerne vide mere om jobbet? Så er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Jette Bakkedal på telefon 4087 1505 eller mail jeba@kl.dk.

Vi forventer stillingerne besat snarest og senest den 1. oktober 2024, og afholder første samtale den 14. eller 16. august. Evt. anden samtale vil blive afholdt den 21. eller 22. august 2024.

Det vil være repræsentanter fra KL, HK-Kommunal og Den opsøgende indsats, der udvælger kandidater til samtaler og deltager i samtalerne.

KL ser forskellighed i medarbejdersammensætningen og i ledelsen som en af vores styrker og opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge vores ledige stillinger.

Kig forbi vores KL Karriereunivers og lær mere om os som arbejdsplads og medarbejdere.

KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommunalbestyrelser i Danmark. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

 Apply for position

Application due
05-08-2024

Start date
01-10-2024

Work hours
37 timer

Category
Konsulent

Position type

Workplace
Contact