Chef til drift af den digitale jernbane

Som det første land i verden ruller Danmark digitale signalsystemer ud på hele statens jernbanenet. Det stiller store krav til den operationelle it. I Banedanmark søger vi en områdechef til Signalsystemer, som kan stå i spidsen for drift og udvikling af den eksisterende operationelle it-infrastruktur samt tage nye strækninger i drift, efterhånden som de afleveres fra Signalprogrammet.   

I området Signalsystemer i Anlægsdivisionen er vi ansvarlige for at drifte alle de digitale anlæg, der styrer togdriften. Det omfatter hele netværksinfrastrukturen, de digitale signalsystemer og de øvrige understøttende systemer for driften af jernbanen. Signalsystemer er desuden ansvarlige for radiokommunikation og løbende opgradering af it-systemer og testfaciliteter. Banedanmark er ISO-27001-certificeret, og Signalsystemer er systemejer for størstedelen af Banedanmarks samfundskritiske it-infrastruktur. Som områdechef spiller du derfor en ledende rolle i Banedanmarks arbejde med cyber security, herunder at fastholde ISO27001-certificering samt at leve op til krav fra NIS-direktiverne.

Signalsystemer består 123 engagerede medarbejdere organiseret i fem sektioner. Områdechefen for Signalsystemer refererer direkte til den viceadministrerende direktør og indgår i Anlægsdivisionens chefgruppe, hvor vi sammen tager ansvar for den strategiske og taktiske udvikling af Anlægsdivisionen.

Du skal drive en ambitiøs og forretningsorienteret it-dagsorden
Banedanmark udruller i øjeblikket nye digitale signalsystemer i hele landet samt den understøttende netværksinfrastruktur. Det vil være en central opgave at tage nye strækninger i drift, efterhånden som Signalprogrammet leverer udrulningerne. Det skal ske i meget tæt samarbejde med direktøren for Signalprogrammet samt centrale interessenter i særligt Trafikdivisionen samt hos jernbanevirksomhederne. Områdechefen for Signalsystemer er chair for commissioning boardet, når de enkelte strækninger tages i drift. Endvidere er der et meget tæt samarbejde med chefen for det administrative it.

En anden central opgave vil være det fortsatte arbejde med cyber security-dagsordenen. Banedanmark er over de seneste år blevet ISO27001-certificeret og står på en stærk sikkerhedskultur. Dette arbejde skal fortsættes, så vi fastholder og styrker sikkerheden omkring vores digitale jernbaneinfrastruktur.

En tredje central opgave vil være arbejdet med at vedligeholde og forny vores eksisterende digitale infrastruktur. Banedanmark har et omfattende fornyelses- og vedligeholdelsesprogram for den eksisterende infrastruktur, hvor særligt overgang fra den nuværende GSM-R-løsning til den nye fælleseuropæiske radiostandard FRMCS står centralt. Det vil være helt centralt at kunne prioritere midlerne mest effektivt ift. at få mest digital jernbane for pengene.   

Stærk faglighed og god personaleleder
Du har solid erfaring med drift og udvikling af en sammensat, kritisk it-infrastruktur. Du har en overordentlig god forståelse af it-sikkerhed og herunder erfaring med ISO27001 og NIS-direktiverne. Vores it-drift er bygget på ITIL, og erfaring med ITIL vil være en fordel. En stor del af vores it-drift og udvikling sker gennem en bred vifte af leverandører, og erfaring med leverandørstyring og -samarbejde vil være en stor fordel.

Du har erfaring med ledelse af ledere, gerne fra en større organisation. Du har en samarbejdende ledelsestilgang, hvor du i både ord og handling viser, at vi kun lykkes, hvis vi lykkes sammen – inden for dit ejet område såvel som på tværs af områder og divisioner. Du er en god kommunikator, der engagerende kan sætte retning og inddragende motivere dine medarbejdere. Du har blik for processer, arbejdsgange og interessenthåndtering og er nysgerrig på den virkelighed, brugerne af systemerne oplever.

I Signalsystemer arbejder specialister fra mange forskellige lande, og det er et krav, at du kan lede på engelsk såvel som på dansk.

Løn 
Ansættelsen sker i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1.  Den endelige løn fastsættes efter forhandling på baggrund af erfaringer og kvalifikationer.  

Stillingen besættes på åremål.   

Ansøgning og kontakt 
Klik på link´et ´søg stillingen´ og send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vil du vide mere om stillingen eller Banedanmark, så kontakt viceadministrerende direktør Peter Jonasson på 3045 5788 eller pjon@bane.dk.

 

 


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Position type
Fuldtid

Workplace
Region Hovedstaden

Application due
01-03-2024

Share/Print
Contact
[Project.ContactPerson1.ProfileImage-]
Peter Jonasson
Direktør
30 45 57 88
[Project.ContactPerson2.ProfileImage-]
[Project.ContactPerson3.ProfileImage-]
[Project.ContactPerson4.ProfileImage-]
]