IKT leder til digitale jernbaneprojekter

Vi står overfor den praktiske realisering af den politiske vision for en grøn og bæredygtig bane, som binder Danmark bedre sammen. Har du lyst og mod på at arbejde med CAD og BIM i en praktisk virkelighed?

I arbejdet mod en grønnere jernbane er data fra projekterne et vigtigt element i at levere mere bæredygtige løsningsmodeller. Vi søger derfor en IKT leder til at bidrage til udviklingen af BIM-miljøet, som skal styrke forståelsen og implementeringen af innovative digitale løsninger, så vi kan forbedre vores mange store og små anlægsprojekter.

Du bliver en del af en sektion med 22 kollegaer, hvor vi har samlet kompetencerne inden for IKT, BIM og digital innovation.

Dine opgaver

Dine opgaver bliver delt mellem koordinering af IKT for en række anlægsprojekter, udvikling og implementering af BIM for projekter og vedligeholdsopgaver af standarder.

Udviklingen og implementeringen af BIM i projekterne er påvirket af, hvor gode vi er til at forstå udfordringerne i projekterne, og hvor gode vores kolleger er til kommunikere og implementere de korrekte løsninger.

Som IKT leder består dine opgaver i at følge et projekt igennem projekteringsfaserne og facilitere 3D modelgennemgang af leverancerne for sammen med projektledelsen at verificere, at det projekterede grundlag er bygbart. Opgaverne indeholder også kontrol af det digitale materiale, og hvorvidt det overholder Banedanmarks krav til model og tegningsmateriale samt udarbejdelse af IKT-specifikationer.

Vi har en række initiativer som vi ønsker at få løst:

  • Implementering af arbejdsmetoder inden for BIM og brug af 3D materiale i forbindelse med udførelse
  • Bedre udnyttelse af CAD og BIM i projekteringsfaserne med henblik på at effektivisere vores arbejdsmetoder og forståelse af projektmaterialet
  • Videre standardisering og udvikling af vores CAD-krav til digitalt materiale og data
  • Håndtering af spørgsmål til projektmaterialet og det planlagte design samt grænsefladekoordinering
  • Brug af 3D, model- og datadrevet design for at bidrage til vores forståelse og udvikling af en bedre arbejdsproces for projekterne
  • Udvikle og assistere projekterne med mængdeopgørelse og bygbarhed ved gode VDC-løsninger

Teknisk uddannet, CAD-kompetencer og stort overblik

Du har en teknisk uddannelse, f.eks. ingeniør eller bygningskonstruktør med god erfaring inden for anlægsbranchen og store projekter.

Du er velfunderet i CAD-standarder generelt, såvel som i brugen af 3D-modeller og håndtering af store datamængder. Det er en fordel, hvis du har erfaring med effektive BIM-arbejdsmetoder, der kan gavne et anlægsprojekt.

Vores digitale værktøjer er primært Bentley MicroStation, Revizto, AutoCad og ProjectWise, men vi er også nysgerrige på at høre om dine kompetencer i supplerende programmer, og hvad de blev brugt til.

Du evner at holde overblik over flere projekter ad gangen, fordi du har en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet. Den digitale grænsefladekoordinering til andre projekter er særligt omfattende og udfordrende i denne stilling, og derfor er det vigtigt, at du har nemt ved at se sammenhænge på tværs.

Som person har du det menneskelige med dig og ved at være engageret, nysgerrig og opsøgende, er du god til at hjælpe folk videre i afklaringer ved brug af CAD-materiale og andet digitalt materiale.

Du får en bred kontaktflade i projekterne, når du formidler digitale krav, og du medvirker dermed til leverancen af succesfulde projekter. Du kommunikerer klart i skrift og tale på dansk såvel som engelsk.

Arbejdssted

Dit kommende arbejdssted er i København, lige ved Dybbølsbro. Der kan forekomme rejseaktivitet i jobbet, da det vil være hensigtsmæssigt, at du opholder dig på byggepladserne til gennemførelse og opfølgning på vores digitale initiativer.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. 

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt teamleder Stine Krogh Dahlstrup på tlf. 93547591. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende, så send os gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følg instruktionerne.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.  


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Position type
Fuldtid

Workplace
Region Hovedstaden

Application due
15-04-2024

Share/Print
Contact
[Project.ContactPerson1.ProfileImage-]
Stine Krogh Dalstrup
Teamleder
93547591
[Project.ContactPerson2.ProfileImage-]
[Project.ContactPerson3.ProfileImage-]
[Project.ContactPerson4.ProfileImage-]
]