FIBU søger en børne- og ungeansvarlig til Storkøbenhavn

Vil du være med til at styrke idrætten for børn og unge i Storkøbenhavn?

Brænder du for at udvikle idræt i foreningsregi og har du erfaring med at igangsætte initiativer sammen med andre? Og har du måske en baggrund inden for idræt, lærer eller pædagogik? Så har du nu muligheden for at blive en del af et unikt landsdækkende projekt og samtidig gøre en forskel for Hareskov IF Fodbold, GIF Gymnastik Gladsaxe og Herlev/Hjorten Squash.

Som en del af satsningen Fremtidens Idræt for Børn og Unge søger Danmarks Idrætsforbund (DIF) og de tre foreninger en børne- og ungeansvarlig på fuld tid, der skal bidrage til at styrke og udvikle børn- og ungemiljøet i de tre ambitiøse foreninger.

Om jobbet
Du vil i samarbejde med de enkelte foreninger definere relevante opgaver og initiativer, som skal medvirke til at realisere foreningernes ambitioner, og du vil blive en vigtig drivkraft i at få disse initiativer igangsat. Du skal kunne understøtte udviklingsarbejdet i den enkelte forening, men også udvikle samarbejdet mellem foreningerne, herunder sikre videndeling på tværs. En del af jobbet vil bestå i løbende at opsamle viden om de initiativer og det udviklingsarbejde, der igangsættes. Formålet er at vurdere effekten af udviklingsarbejdet og indsamle erfaringer, som kan komme både de tre lokale foreninger og andre af landets idrætsforeninger til gavn.

Dine primære opgaver bliver således:

 • At udvikle, koordinere og igangsætte initiativer, som skal understøtte foreningernes ambitioner for børn og unge.
 • At arbejde med foreningernes nuværende børne- og ungemiljøer med henblik på at styrke trivsel og fællesskab hos medlemmerne.
 • At tiltrække flere nye børn og unge ind i foreningerne.
 • At styrke det frivillige fundament i foreningerne ved både at arbejde for flere frivillige og at skabe et stærkere miljø omkring det frivillige engagement.
 • At etablere og videreudvikle samarbejdet med lokale skoler, daginstitutioner og SFO’er.
 • I samarbejde med foreningen at udarbejde og udmønte en udviklingsplan, som konkretiserer det kommende udviklingsarbejde i foreningen.
 • At sikre videndeling og samarbejde mellem de tre foreninger og andre samarbejdspartnere i området.
 • At dokumentere dit udviklingsarbejde således, at erfaringer kan komme andre til gavn.


Hver måned vil du mødes med projektets andre børne- og ungeansvarlige i regionen, som ligesom dig kommer til at arbejde på tværs af lokale foreninger. Derudover vil du løbende være i dialog med andre børne- og ungeansvarlige samt DIF’s faglige leder, så du har let adgang til relevant og kompetent sparring.

Om dig
Du er en interessant kandidat for os, hvis du har en god del af nedenstående:

 • Et stort engagement, som sikrer, at du selvstændigt og sammen med andre kan drive de kommende udviklingsinitiativer fremad. 
 • Erfaring med at udvikle, koordinere og igangsætte lokale initiativer.  
 • Er udadvendt og troværdig og i stand til at etablere og vedligeholde relationer i foreningerne og til samarbejdspartnere.
 • Forståelse for og erfaring med foreningsidrætten, og dermed kan du navigere i en frivillig verden med mange interessenter. 
 • Har erfaring med at arbejde med børn og/eller unge.
 • Stærke kommunikations- og samarbejdsevner, da dette er afgørende for at engagere og motivere dine interessenter i dagligdagen. 
 • Mulighed for vekslende arbejdstider og lyst til at arbejde i felten ude hos og sammen med foreningerne.

Ansættelsesforhold
Der er tale om en 2-årig fuldtidsstilling med mulighed for forlængelse. Dit daglige arbejdssted vil være i de tre foreninger. Den specifikke arbejdsfordeling mellem foreningerne aftales i forbindelse med ansættelsen. Forventet startdato er snarest muligt eller senest d. 1. oktober 2024.

Lønramme: 30.800 kr. inkl. pension. Hertil kommer tøjpakke fra de tre foreninger, gratis medlemskab af Hareskov Fitness og Herlev/Hjorten Squash og adgang til fitnesscenter.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Liselotte Byrnak via lby@dif.dk eller på 22 63 45 61 (uge 27-29) og Martin Bro via mail mbro@dif.dk eller på 20 67 37 15 (fra uge 30).

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist søndag d. 11. august. Ansøgningerne læses af de nævnte foreninger. 

Vi forventer at holde samtaler torsdag d. 22. august.

Om projektet
Fremtidens Idræt for Børn og Unge (FIBU) er søsat af DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden. Målet med FIBU er at styrke de danske idrætsforeningers børne- og ungdomsindsats. Projektet løber frem til 2028. En vigtig del af projektet er ansættelsen af 30 børne- og ungeansvarlige, som ansættes i ca. 75 foreninger på tværs af landet.

Om foreningerne 
Hareskov IF Fodbold er en breddeklub med ca. 1.100 medlemmer, heraf 300 i vores fitnessafdeling. Vi ønsker at tilbyde et attraktivt fodbold- og foreningsmiljø til de over 600 børn og unge, der en del af vores fodboldfællesskab.

Herlev/Hjorten Squash er landets største squashklub med 600 medlemmer og 10 baner. Vi har en lille men aktiv og nærværende juniorafdeling med omkring 40 børn og unge, og vi ønsker at give endnu flere indsigt i hvad squash kan tilbyde både socialt og sportsligt.

GIF Gymnastik har hold for børn og unge med både bredde- og konkurrencehold inden for gymnastik og cheerleading. Derudover har GIF Gymnastik en voksen- og seniorafdeling med forskellige bevægelseshold. GIF Gymnastik afholder desuden både egne konkurrencer og i samarbejde med forbund og har en masse begivenheder for lokalsamfundet i løbet af året. 

Du kan læse mere om foreningerne her: 
https://www.gifgymnastik.dk/
https://www.hareskovif.dk/
https://www.herlevhjortensquash.dk/

Derudover kan du læse om det samlede projekt her: 
https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/fremtidens-idraet-for-boern-og-unge


 


Danmarks Idrætsforbund
DIF er Danmarks største idrætsorganisation, som arbejder for at fremme idræt og idrættens rammer og vilkår. Du kender os måske bedst for de fantastiske idrætstilbud, som vores 62 specialforbund, 8.500 foreninger og knap 400.000 frivillige hver uge skaber for vores to millioner medlemmer. Vi er også initiativtager sammen med DGI på Bevæg dig for livet, der skal få 600.000 flere danskere til at bevæge sig inden 2025. Vi er Danmarks olympiske komité, der sender atleter til OL, og vi er organisationen, der går forrest i kampen mod matchfixing og doping. Måske kender du os for vores sociale indsatser som DIF Get2Sport og DIF Soldaterprojekt. Eller du har oplevet, hvordan vi formidler bevægelsesglæde for tusindvis af skolebørn til DIF Skole OL.

Ansøgningsfrist: 11-08-2024

Projektdokumenter:


Spørsmål om stillingen
Liselotte Byrnak 
Programleder
22 63 45 61
 
 
 


Del


Følg os