SpareBank 1 Markets
Senior medarbeider - Anti Hvitvasking - SpareBank 1 Markets

Vil du bidra til å forhindre hvitvasking og økonomisk kriminalitet?

Bli med oss i vårt viktige arbeid med etterlevelse og verdiskapning gjennom forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet ved å bli vår nye senior medarbeider innen anti hvitvasking. SpareBank 1 Markets øker aktiviteten innen alle forretningsområder. Vi opplever økt tilgang av norske og internasjonale kunder. Samtidig øker kompleksiteten i kundemassen i forhold til anti hvitvasking, terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner.
 

Arbeidsoppgaver innen anti hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

 • Holde selskapet oppdatert på lovgiving, herunder vurdere påvirkning på rutiner og systemer.
 • Bidra med opplæring i organisasjonen.
 • Bistå i etablering av nye kundeforhold ved gjennomføring av kundetiltak basert på en risikobasert tilnærming i henhold til Hvitvaskingsloven med tilhørende regelverk.
 • Løpende oppfølging av kundeforhold, herunder periodisk og hendelsesbasert løpende oppfølging.
 • Avdekke mistenkelige transaksjoner og andre forhold som indikerer mulig hvitvasking, terrorfinansiering eller sanksjonsbrudd. Dette inkluderer blant annet å sette seg inn i og forstå kompliserte eierstrukturer, midlenes opprinnelse, politisk eksponerte personer og internasjonale sanksjoner.
 • Kontaktpunkt mot våre motparter vedrørende kundeopprettelse.
 • Utarbeidelse av kundeavtaler og andre dokumenter.
   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi eller juss.
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring fra området.
 • Meget god risiko-, forretnings- og kundeforståelse.
 • God oversikt over de formelle kravene knyttet til Hvitvaskingsloven med tilhørende regelverk.
 • Ansvarsbevisst med et brennende engasjement for faget.
 • Nysgjerrig, strukturert og nøyaktig med god arbeidskapasitet, samt løser oppgaver effektivt.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.
   

Hva kan vi tilby deg?

Hos SpareBank 1 Markets vil du få løse oppgaver som er av stor betydning for samfunnet. Vår oppgave er å hindre at nye og eksisterende kunder benytter foretaket til hvitvasking eller annen kriminell virksomhet. Hos SpareBank 1 Markets kan vi tilby konkurransedyktige betingelser, samt gode utviklingsmuligheter i et hektisk, utfordrende og faglig sterkt arbeidsmiljø.  Arbeidstedet er ved vårt hovedkontor i Oslo.

Søknaden

Søknaden skal inkludere søknadstekst, CV, vitnemål, samt øvrige dokumenter.

Søknadsfrist er 31.05.2024.

Kontaktperson:

Kathrine Granheim-Sætre

Tlf: +47 93 26 10 04

Job title


Application due
31.05.2024

Start date


Workplace
Oslo

Questions regarding the position

Kathrine Granheim-Sætre 
Leder Anti Hvitvasking
932 61 004
 
 
 


Follow us