IT
Leder tjenestestyring | Trigger ord som harmonisering, standardisering, kostnadseffektive leveranser, tilrettelegging, tjenesteleveranser og personalledelse deg? Da bør du se på denne muligheten!

Som leder for tjenestestyring vil du ha ansvar for et team med tjenesteansvarlige som kontinuerlig jobber med å forbedre eksisterende tjenester i samarbeid med våre kunder og leverandører, du skal bidra til å etablere gode samhandlingsrutiner.  
 

I Sparebank 1 Utvikling gir vi over én million personer, bedrifter og lokalsamfunn over hele landet trygghet, forutsigbarhet og nærhet til økonomien deres gjennom teknologi som begeistrer. Vi er Sparebank 1- alliansens viktigste forretningspartner og en spydspiss innen teknologiutvikling. 

Vi er selvsagt konkurransedyktige på lønn og har gode pensjons- og forsikringsordninger. Du får jobbe i fine lokaler i sentrum av Oslo eller Trondheim, med innendørs sykkelparkering og nytt treningsrom med gruppetimer og garderober. Vi har også sommertid og flere fine firmahytter.  

Når det er sagt – vi hverken tror eller håper du velger oss kun på grunn av dette. Vi håper du vil jobbe hos oss fordi du verdsetter en arbeidsplass hvor samarbeid, kompetanse, deling og tillit danner grunnmuren i arbeidshverdagen. Slik blir vi bedre sammen!  

 

Om teamet  

Tjenestestyring er hjertet i avdelingen Tjenesteintegrasjon, som er leddet mellom eksterne og interne leverandører og Sparebank 1 Utviklings kunde enheter som har som mål å sikre gode og stable tjenester til SB1U’s kunde enheter. 

Teamet Tjenestestyring består av tjenesteansvarlige som har ansvar for taktisk og operativ ledelse av avdelingens tjenesteområder. Tjenestestyring er dedikert til å levere fremragende digitale kostnadseffektive tjenester, opprettholde kvalitet, bestrebe standardisering og harmonisere og videreutvikle eksisterende tjenester samt være et mottak for nye tjenester, dette gjøres i tett samarbeid med kunde-enhetene og eksterne leverandører.   

 

Hva du vil gjøre 

Listen er ikke uttømmende, men her er noen hovedpunkter: 

 • Du vil jobbe sammen med teamet ditt for å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring og videreutvikling innen eksisterende tjenestekatalog. Videre vil du måtte koordinere digitaliseringsinitiativer på tvers av kundene for å drive innovasjon, samarbeid, for å sikre tilgjengelige tjenester er smidige og skalerbare.  

 • Sikre samarbeid og samordning i et multisourcing leveransemiljø gjennom relevante samhandlingsarena som understøtter kundenes behov, avdelingens og selskapets mål og hva som er mulig å få levert kostnadseffektivt av våre leverandører. 

 • Kontinuerlig forbedring av tjenestekatalogen, livssyklus pr tjenesteområde, endring av lover og forskrifter som kan påvirke leveransene.  

 • Du må fremme kunnskapsdeling, prosessutvikling og ha fokus på beste praksis. 

 • Støtte tjenesteansvarlige med å utforme strategi for tjenestene iht. til forretningsstrategi og kundenes krav og behov. 

 • Sørge for at avdelingen leverer tjenester som svarer opp til kundebehov. 

 • Definere og forankre retningslinjer for harmonisering av kundebehov og standardisering av tjenester.  

 • Holde deg og avdelingene oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter for Bank og finans.  

 • Deltagelse i relevante taktiske fora i Alliansen  

 • Ansvar for totaløkonomien for tjenestene og for å sikre at de er på rett kostnadsnivå 

 • Administrativt ansvar for avdelingen, inkludert budsjett- /økonomiansvar 

 • Personalleder for teamet 

 • Stillingen rapporterer til Leder Tjenesteintegrasjon, og vil være del av lederteamet TI-LT (Tjenesteintegrasjon lederteam) 

 

Hvem er du?  

Den rette for oss liker å bygge nytt, tenkte nytt og utfordre etablerte sannheter. Du motiveres av at folkene dine lykkes, har erfaring fra å lede senior ressurser, er pådriver for godt samarbeid og du er nysgjerrig og sulten på å lære ny teknologi. 

Vi ser etter deg som har flere års erfaring innenfor IT bransjen, har jobbet som tjeneste leverandør eller tjenestemottaker fra ekstern leverandør og har god kunnskap til ITL prosesser. Du har relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, men relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende skolegang. 

Vi ser etter en som har teknisk kompetanse innen arkitektur og tjenesteleveranser, dokumentert erfaring med prosjektledelse og/eller personal ledelse er et pluss.  

I Sparebank 1 Utvikling har vi norsk som arbeidsspråk – gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er derfor en forutsetning for å kunne jobbe hos oss.  

Egnethet vil bli vektlagt. 

 

Nysgjerrig på oss eller stillingen? 

Dersom du ønsker å bli litt mer kjent med oss eller stillingen før du søker, eller hvis har noen spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Anita Rakkenes, Leder Tjenesteintegrasjon på anita.rakkenes@sparebank1.no, på grunn av ferie avvikling kan det ta noe tid før du får svar. 

Du kan også lære mer om hvem vi er og hvordan vi jobber på karrieresiden vår eller på LinkedIn, Instagram eller Medium! 

Hos oss er det enkelt å søke - du trenger bare å laste opp en CV og skrive noen ord om hvorfor du ønsker å jobbe hos oss. Vi ønsker å fortsette å representere mangfoldet i den norske befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke på stillingen.  

I forkant av ansettelse gjennomføres en bakgrunnssjekk for å blant annet verifisere opplysninger som kommer frem av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekk gjennomføres av Semac AS etter at kandidat er orientert om og har godkjent det. 

Job title


Application due
01.08.2024

Start date


Workplace
Oslo

Questions regarding the position

Anita Rakkenes 
Leder tjenesteintegrasjon
+47 99 42 96 41
 
 
 


Follow us