Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Prosjektleder, prosjekteringsleder i Tromsø
Søknadsfrist: 30.11.2017
WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Vi leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri.

Vil du være med på å utvikle et av Norges mest spennende miljø innen prosjektledelse og rådgivning?


WSP Norge opplever for tiden stor etterspørsel i nordregionen. For å møte denne etterspørselen søker vi derfor etter dyktige og kompetente mennesker som vil bidra som prosjektledere eller prosjekteringsledere innen bygg og anlegg ved Tromsøkontoret vårt.
 
For oss er lokal tilhørighet viktig, og vi har derfor kontor i Tromsø, samt i de fleste andre store byer i Norge, bl.a. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tønsberg, Drammen og Sarpsborg. Vi har stort fokus på at hver medarbeider får være med å bidra, både med tanke på egen hverdag men også på retningen for hvordan vi som selskap skal utvikle oss. Som en del av et internasjonalt selskap har vi et stort fagnettverk vi kan benytte oss av i planlegging og gjennomføring av både store og små prosjekter. 
 
Vi har prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse i flere store, kompliserte prosjekter, og tar ansvar i alle prosjektets faser, fra tidlig prosjektutvikling til ferdigstillelse. Nå trenger vi deg som har utdanning som ingeniør, sivilingeniør, arkitekt eller har annen relevant utdanning, og erfaring fra prosjekt- og/eller prosjekteringsledelse fra entreprenør, byggherre eller konsulentselskap.

Som prosjektleder/prosjekteringsleder i WSP Norge vil du hos våre kunder få følegende oppgaver:
 • Utarbeide kontraktsstrategier samt kontrahering og kontraktsoppfølging både av prosjekterende og entreprenør
 • Sikre en god dialog med grunneiere, brukere og andre interessenter
 • Etablere gode rutiner for usikkerhetsstyring både av fremdrift og kostnad
 • Ansvar for at byggherreorganisasjonen til enhver tid har kompetanse og kapasitet til å ivareta byggherrerollen og bestillerrollen
 • Fortløpende rapportering av økonomi, fremdrift og SHA samt foreslå og gjennomføre korrigerende tiltak. Fremskaffe de nødvendige byggherrebeslutninger til rett tid
 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet
 • Lede prosjekteringsmøter, byggemøter, økonomimøter, driftsmøter m.m.
 • Kontroll av at entreprenørers kvalitetsplaner, kontrollplaner, HMS-planer og entreprenørens utførelse
 • Lede overtakelsesbefaringer/-forretning, garantibefaringer   
Vi ønsker at du:
 • Deler din kompetanse og ønsker å lære mer
 • Deltar i salgs- og tilbudsprosesser
 • Bidrar til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter
 • Fokuserer på oppfølging og utvikling av kunde
 • Bidrar aktivt til et sosialt miljø    

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø som preges av faglig mangfold og ambisjoner
 • Mulighet til å jobbe med en rekke spennende byggherrer og prosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom WSPs interne utdanningsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser

Gjennom teamwork deler vi vår kunnskap og iver med hverandre og vokser videre. Bli med på laget!
 
For mer informasjon kontakt:
Regiondirektør Åge Aleksandersen, Mobil: 951 35 247
, E-post: age.aleksandersen@wspgroup.no eller
HR-rådgiver Mari K. Dobbe, Mobil: 934 41 490, E-post: mari.dobbe@wspgroup.no