Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Sygehus Lillebælt har en ambition om at være Patienternes Sygehus, og hos os kommer patienterne altid i første række. Sygehuset består af tre højt specialiserede enheder, hvor Kolding er Patienternes Akutsygehus, Rygcenter Syddanmark i Middelfart er Patienternes Rygsygehus, og Vejle er Patienternes Kræft- og Specialistsygehus. Sygehus Lillebælt har cirka 60.000 indlæggelser og 522.000 ambulante besøg om året.

I alt er vi små 5.000 specialister, der på hvert vores område understøtter sygehusets drift, hvad enten det er med lægefaglig ekspertise i verdensklasse, forskning, sygepleje eller rene gulve.Introduktionsstilling i neurologi, Kolding Sygehus
- en del af Sygehus Lillebælt
 
Skal vi hjælpe dig med at blive en dygtig neurolog? 
 
 
Vi har to ledige introduktions-stillinger med godkendt uddannelsesprogram på 1 år med ansættelse pr.1. september eller efter aftale.
 
Som introlæge hos os bliver du grundigt introduceret til neurologiens mange nuancer - både i den akutte behandling og den stabile fase i ambulatoriesammenhæng. Vi vægter vores uddannelsesmiljø højt, og mange af vores funktioner er således struktureret omkring et højt læringsudbytte.
 
Vi kan tilbyde en stilling hvor du:  
 • ALTID har adgang til supervision i vagterne 
 • Får superviseret stuegang  
 • Får skemalagt superviseret ambulatoriefunktion   
 • Får forskningsmuligheder  
 • Får mulighed for at opfylde administratorrollen med mindre organisatoriske opgaver. 
 • Deltager i patientfremstillinger / journal-club 
 • Deltager i regionale og nationale neurologiske kurser  
 • Får betalt medlemskab i "American Academy of Neurology", "Dansk Neurologisk Selskab" og "Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer".  
 • Finansieret deltagelse i den årlige Europæiske Neurologiske Kongres (EAN) 
 • Kommer i fokuseret ophold i neurologiens snitflader: Karkirugisk afdeling, røntgenafdelingen, kardiologisk afdeling og øjenafdelingen. 
 • INDGÅR I ET PRÆMIERET UDDANNELSESMILJØ  
 • Har et godt arbejdsmiljø 
 • Får langsigtet karriereplanlægning  
 • Målrettet bliver kvalificeret til at søge en af vore to hoveduddannelsesstillinger, som opslås årligt til besættelse pr. 1. marts og 1. september. 
Er ovenstående noget for dig? Så kan du være vores nye kollega… 
 
Sygehuset og afdelingen:
Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300. 000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.  
 
I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau. 
Afdelingen udgøres af et Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med både akut-del og rehabilitering, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Neurofysiologisk ambulatorium. 
 
Vi ser i Hjerne- og Nervesygdomme stor fordel i, på tværs af ambulatorie og senge, at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team et ansvar overfor helheden. Vi arbejder derfor i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer: Dissemineret sklerose, Neurofysiologi (R), Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Muskelsygdomme (R), Neurogenetik (R) og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion). 
 
Pr. 1. september 2017 indføres trombolysebehandling. 
 
Arbejdet: 
Du starter med en grundig introduktion til Akutsygehuset og til Neurologien. Du vil blive tilknyttet 2 teams ad gangen i en rotationsordning, hvor du stifter bekendtskab med alle områder af neurologien. Arbejdet vil være en kombination af ambulatorium, stuegang, vagt og mindre administrative opgaver. Vi tilstræber, at du først starter på vagtarbejde efter en grundig oplæring. 
 
Med henblik på at fremme uddannelsen i kompetencer inden for de 7 lægeroller har afdelingen defineret en række administrative, ledelsesmæssige og kvalitetsmæssige ansvarsområder. Alle afdelingens reservelæger i uddannelsesstillinger får tildelt et sådant ansvarsområde ud fra interesse og kompetencer. 
 
Uddannelse:
Vi er stolte over, at have modtaget Årets Højdespringerpris 2016 fra Det lægelige Videreuddannelsesråd i Sygehus Lillebælt for de mange uddannelsestiltag, der er sat i gang. Afdelingen prioriterer uddannelse højt, og byder med sine mange subspecialer og store patientunderlag på gode muligheder for at blive bekendt med alle områder af det neurologiske speciale under god supervision. Vi har daglige fælleskonferencer, ugentlig fællesundervisning,flere ugentlige røntgenkonferencer, klinisk patientdemonstration, Journal Club samt neurofysiologisk konference.  
 
I 2016 fik afdelingen positiv tilbagemelding på Sundhedsstyrelsens Inspektor-besøg. Læs afdelingens uddannelsesprogram på Videreuddannelsens hjemmeside, www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120016 (højre spalte) 
 
 
Forskning: 
Neurologisk afdeling satser på udvikling af det videnskabelige miljø. I 2011 blev forskningsaktiviteterne samlet i ”Center for Neurologisk Forskning, Sygehus Lillebælt” (CNF). Der er her gode muligheder for at indgå i et forskningsprojekt eller evt. starte et selvstændigt forskningsprojekt under din ansættelse på afdelingen. 
Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter på hjemmesiden, www.CNF.dk  
 
Hør mere:
Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Mette Ringtved tlf. 22422636 for yderligere information, ligesom du er velkommen til at komme forbi afdelingen og se, om netop vores afdeling skal være dit næste ansættelsessted. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at være yngre læge i afdelingen, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Natalia Johansen, natalia.johansen@rsyd.dk eller tillidsrepræsentant for yngre læger Dyveke Demant, dyveke.demant@rsyd.dk .  
 
Ansøgninger modtages via nedenstående link senest d. 1. juni 2017
 
Samtaler forventes afholdt d. 12. juni 2017.
 
 
Vil du flytte tættere på Sygehus Lillebælts 3 sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart?  
 
 • Er du uddannelsessøgende læge tilbyder vi lejeboliger ved alle vores sygehuse. Boligerne er en rigtig god mulighed for socialt netværk med kolleger og deres familier fra hele sygehuset. Kontakt vores Boligadministration
   
 • Du og din familie kan få hjælp og rådgivning om boliger, børnepasning og praktiske spørgsmål i forbindelse med flytning hos Tilflytterservice i kommunerne 
Se vores hjemmeside Vil du flytte for yderligere information.  
 
Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen. 
 
 
 
FAKTA
Jobnummer
200054 
Stillingsbetegnelse
Introduktionsstilling
Arbejdstid
37 t 
Arbejdssted
Kolding 
Ansøgningsfrist
01-06-2017 

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?

SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her

SE FLERE STILLINGER PÅ:

Questions regarding the position
 
 
 
 

Apply for position
Application deadline:
 01-06-2017