Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Regionshuset i Vejle huser Region Syddanmarks administration. Vi er ca. 700 engagerede og kompetente medarbejdere, som understøtter drift og udvikling inden for sundheds-, psykiatri- og socialområdet samt regional udvikling. Vores opgaver spænder vidt - lige fra planlægning, tværsektorielt samarbejde, analyser, strategier og økonomi til IT, HR, kommunikation og service. Medarbejdernes faglige udvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i Regionshuset for konstant at kunne højne servicen til regionens borgere.
Reddere til nye og afvekslende samdriftsstillinger
Du er helhjertet redder, men har også mod på at bruge dine kompetencer i vagtcentralen.  
 
Region Syddanmark opretter nu en ny type stilling, som vil bringe den præhospitale faglighed og erfaring fra ambulancen ind i AMK Vagtcentralen. 2/3 af tiden går med ambulancekørsel, og resten af tiden bruges i den sundhedsfaglige visitation. Stillingen er nyoprettet, og derfor får du mulighed for være med til at præge og udvikle samdriften. Der er tale om flere samdriftsstillinger.  
 
Du kan både redde og rådgive  
I 2/3 af tiden kører du ambulance for Ambulance Syd på et effektivt døgndækkende beredskab i Odense (12 timers dagvagt og 12 timers nattevagt).  
 
I den sidste 1/3 af tiden fungerer du som sundhedsfaglig visitator på AMK Vagtcentralen i Odense, hvor der primært arbejdes i 3-holds skift.  
 
Som sundhedsfaglig visitator vil dine opgaver bestå i:  
 • Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning til borgere, der ringer 112.  
 • Sundhedsfaglig visitering af en hensigtsmæssig udrykningssammensætning (ambulance, lægebil, akutbil og helikopter).  
 • Modtagelse af akutkald direkte fra læger i Region Syddanmark.  
 • Kvalitetssikring og videreudvikling af de sundhedsfaglige vejledninger.  
 
Vi tilbyder dig:  
 • Mulighed for at kombinere effektiv ambulancekørsel med sundhedsfaglig visitation.  
 • Mulighed for at køre effektiv ambulance i Danmarks 3. største by.  
 • At være med til at præge udviklingen indenfor sundhedsfaglig visitation i kombination med ambulancekørsel.  
 • Målrettet uddannelse og opfølgning inden for både redderområdet og inden for den sundhedsfaglige visitation.  
 • At få fingeren på pulsen, med alt hvad der foregår akut sundhedsfagligt i Region Syddanmark.  
 • En arbejdsplads, der er åben over for idéer og nytænkning.  
 • Et udfordrende læringsmiljø.  
 • Dedikerede og kompetente kolleger.  
 • At blive en del af et meget intenst arbejdsmiljø, hvor humor er en nødvendig del af hverdagen.  
 
Vi sørger for, at du bliver oplært til visitator. Oplæringen vil foregå på AMK Vagtcentralen i Odense, og suppleres af løbende uddannelse i kommunikation og sygdomslære.  
 
Om dig
Vi lægger vægt på, at du:  
 • har en godkendt uddannelse som ambulancebehandler eller som paramediciner.
 • har et godt helbred og en god fysik, der matcher jobbet.
 • kan fremvise tilfredsstillende straffe- og børneattest.  
 • er i besiddelse af kørekort kat. B og ”lille” erhvervskørekort (kode 400).
 • har en god personlig fremtræden, hvor du er hjælpsom, rummelig, kompetent og interesseret i at arbejde med mennesker.
 • har en bred almen sundhedsfaglig og ambulance praktisk erfaring.
 • kan bevare ro og overblik, når der er mange bolde i luften.
 • har en god telefonstemme og være i stand til at håndtere avanceret, men brugervenligt, IT-udstyr, samtidig med, at du har borgeren i røret.
 • kan vejlede borgere og fagfolk i førstehjælp over telefonen.
 • har gode samarbejdsevner og har overskud til kolleger og samarbejdspartnere - også når det går stærkt.
 
Kan du se dig selv hos os?  
Så glæder vi os til at modtage din ansøgning snarest muligt og senest 23. juli 2017.  
 
Ønsker du at høre nærmere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder for sundhedsfaglig visitation, Erling Nørregaard Gøransson, tlf. 21809882 eller på mail, eng@rsyd.dk  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
Der er tale om en fuldtidsstilling med varierende vagter.  

Ansættelsessted er AMK Vagtcentralen. 

Løn i henhold til lokalaftale indgået mellem FOA og Region Syddanmark.  

Arbejdsstedet er AMK Vagtcentralen på Odense Universitets Hospital og Ambulance Syd´s station på Kildemosevej i Odense. 
 
Om AMK Vagtcentralen  
AMK Vagtcentralen på Odense Universitetshospital er Region Syddanmarks præhospitale vagtcentral. En vagtcentral, der visiterer 112-kald, modtager meldinger fra sygehuse og læger, samt disponerer ambulancer, lægebiler, akutbiler, liggende sygetransporter og helikoptere i Region Syddanmark.  
 
Sådan søger du:  
Ansøgningen sendes sammen med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor.  
Vi beder dig sende følgende bilag sammen med din ansøgning:  
 • Dokumentation for kørekort.  
 • Dokumentation for godkendt uddannelse eller godkendelse fra Sundhedsstyrelsen på eventuel dispensation til at virke på behandler- eller paramedicinerniveau.  
Der vil blive afholdt samtaler 17. og 18. august 2017.  
 
Tiltrædelse efter aftale.  
 
FAKTA
Jobnummer
200758 
Stillingsbetegnelse
Ambulancebehandler
Paramediciner
Arbejdstid
Fuld tid 
Arbejdssted
Odense 
Ansøgningsfrist
23-07-2017 

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?

SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her

SE FLERE STILLINGER PÅ:

Questions regarding the position
Erling Nørregaard Gøransson 
Funktionsleder
21809882
 
 
 

Apply for position
Application deadline:
 23-07-2017