Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Sygehus Sønderjylland har ca. 3000 medarbejdere i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Vores vision er at levere kvalitet døgnet rundt. For os handler kvalitet om at gøre det, der giver værdi for patienten. Sygehus Sønderjylland er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.
Afdelingsradiograf til Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Røntgen og Skanning, Aabenraa, søger en afdelingsradiograf med bred erfaring på højt niveau
 
Stillingen giver dig mulighed for at bevare en tæt kontakt til radiografien samtidig med at du anvender dine kompetencer indenfor ledelse.  
 
Røntgen og Skanning i Sygehus Sønderjylland består af to afsnit på tre matrikler: Røntgen og Skanning Aabenraa, og Røntgen og Skanning Sønderborg/Tønder. De to afsnit har et tæt samarbejde omkring de radiologiske opgaver i Sygehus Sønderjylland og udfører ca. 220.000 undersøgelser årligt.   
 
Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams, og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingsradiograf. Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge.  
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner. Afsnit Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser årligt.  
 
 
Ledelsesopgaven
 
Du er ansvarlig for den daglige ledelse og drift inden for eget klinisk område og er i overensstemmelse med Sygehus Sønderjylland/ Region Syddanmarks ledelsesgrundlag bl.a. ansvarlig for:
 
At patienten sættes først og sikres sammenhængende patientforløb  
At afsnittet arbejder for at opfylde sygehusets strategier, mål og politikker  
At indgå i en fælles faglig afsnitsledelse   
At indgå i et konstruktivt samarbejde med Røntgen og Skannings ledergruppe  
Medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, herunder at gennemføre MUS samtaler  
Uddannelse af studerende og elever inden for eget område  
 
 
Om dig
 
Vi forventer at du:
 
Er uddannet radiograf med dansk autorisation 
Er proces- og resultatorienteret, engageret og energisk  
Har gode samarbejdsevner og mestrer tværfagligt samarbejde   
Har erfaring med ledelse  
Har relevant lederuddannelse, minimum diplom, gerne master, eller er indstillet på at påbegynde en sådan  
Har gode kommunikative egenskaber  
 
 
Løn og ansættelsesforhold 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner    
Stillingen ønskes besat den 1. december 2017 eller efter aftale.  
 
 
Yderligere oplysninger
 
Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland her. 
 
Du kan hente mere information for jobsøgere, herunder ledelsesgrundlag for Sygehus Sønderjylland her.
 
Hvis du ønsker at besøge afsnittet eller har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:  
 
Ledende radiograf Jytte Nielsen, tlf. +45 2895 2716, mail jytte.nielsen3@rsyd.dk  
Ledende overlæge Henrik Wittenkamp Struckmann, tlf. +45 5182 7590, mail henrik.struckmann@rsyd.dk  
 
 
Ansøgningen
 
Sendes elektronisk  
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 26. oktober 2017.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 30. oktober 2017.   
FAKTA
Jobnummer
201545 
Stillingsbetegnelse
Ledende radiograf
Arbejdstid
37 
Arbejdssted
Aabenraa 
Ansøgningsfrist
26-10-2017 

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?

SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her

SE FLERE STILLINGER PÅ:

Questions regarding the position
Henrik Struckmann 
Ledende overlæge
Jytte Nielsen 
Ledende radiograf
79975217
 
 

Apply for position
Application deadline:
 26-10-2017