Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Center for Kvalitet arbejder med patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet. Vi er sat i verden for at støtte sygehusene og virkeliggøre strategier og kvalitetsmål. Det gør vi ved at afprøve og implementere metoder og værktøjer, hvad enten vi selv udvikler dem, eller finder dem hos andre.
Gør en forskel for patienternes sikkerhed i Region Syddanmark!
Center for Kvalitet søger udviklingskonsulenter til arbejdet med utilsigtede hændelser  
 
Opgaven  
Center for Kvalitet er risikomanager for primærområdet og for tværgående problemstillinger i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark. Som udviklingskonsulent har du til opgave at sagsbehandle utilsigtede hændelser, påpege risikoområder, understøtte læring og udvikle metoder til at forbedre sikkerheden for patienter. Grundlaget for arbejdet er bl.a. rapporterede utilsigtede hændelser fra praktiserende læger, plejehjem, apotekere, ambulancepersonale mm. og et samarbejde med risikomanagere i regionens sygehuse.  
 
Risikomanagement er et dynamiske fagligt område med væsentlig betydning for kvaliteten i sundhedsvæsenet og du får en unik mulighed for at præge det fremtidige patientsikkerhedsarbejde i Region Syddanmark.  
 
Center for Kvalitet har et stærkt og engageret udviklings- og forskningsmiljø og bidrager med internationalt anerkendte forskningsresultater. Et af centrets kerneområder er patientsikkerhed. Du vil blive en vigtig partner i teamet omkring patientsikkerhed i centeret og på tværs i regionen.  
 
De vigtigste arbejdsopgaver  
 • Sagsbehandle og analysere utilsigtede hændelser (UTH)  
 • Arbejde som superbruger af Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)  
 • Skrive rapporter om utilsigtede hændelser (UTH)  
 • Understøtte læring i regionen igennem undervisning og arrangementer  
 • Deltage i relevante regionale og nationale netværk/fora  
 • Understøtte implementering af rapportering af utilsigtede hændelser i primær sektor  
 • Udvikle og vedligeholde informationsmateriale  
 
Dine kvalifikationer  
 • Erfaring med klinisk eller administrativ sundhedsarbejde  
 • Dansk og engelsk på højt niveau, både i skrift og tale  
 • Er vant til at arbejde med Microsoft Office pakken, herunder MS Excel og Outlook  
 • Du har gerne erfaring i brugen af DPSD eller andre databaser  
 • Er vant til sagsbehandling samt analyse og formidling af kvalitative data  
 • Du kan agere i en stor organisation med mange netværk/fora  
 
Vi forventer at du  
 • Arbejder struktureret og leverer til tiden  
 • Befinder dig godt i skiftende roller som sagsbehandler, formidler og netværker  
 • Arbejder selvstændigt  
 • Samarbejder konstruktivt med kollegaer i centret og i regionen  
 • Bidrager til udviklings- og forskningsprojekter til forbedring af patientsikkerhed  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Stillingerne er varige fuldtidsstillinger.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist: søndag den 26. november 2017  
 
Første samtalerunde forventes afholdt den 13. december 2017 og anden samtalerunde den 21. december 2017. Der anvendes evt. en personlighedstest i forløbet.

Forventet ansættelsesstart: 1. februar 2018, gerne før.
 
Yderligere information:  
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerchefen  
Christian von Plessen på tlf. 24 82 21 65. Skriftlig kontakt på centerforkvalitet@rsyd.dk.  
Vil du vide mere om centret, kan du besøge centrets hjemmeside: www.centerforkvalitet.dk 
 
FAKTA
Jobnummer
201846 
Stillingsbetegnelse
Konsulent
Arbejdstid
Fuld tid 
Arbejdssted
Middelfart 
Ansøgningsfrist
26-11-2017 

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?

SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her

SE FLERE STILLINGER PÅ:

Questions regarding the position
Christian von Plessen 
Centerchef
24 82 21 65
 
 
 

Apply for position
Application deadline:
 26-11-2017