Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne, forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse.
Kirurgisk Afdeling A, Afsnit A1 OUH, søger sygeplejerske i et 1-årigt vikariat.
Vi har kollegaer, der er gået på barsel og orlov - derfor mangler vi dig.  
 
 
Vi kan tilbyde et vikariat på pr. 1. februar eller efter aftale. Du kan arbejde i kombinationen dag-aften eller dag-nat. Vi tilstræber, at man arbejder hver 3. weekend, der er dog også mulighed for, at arbejde hver 2. weekend. 
 
Hvilke patienter er indlagt på A1? 
A1 er højt specialiseret inden for øvre abdominalkirurgi. Vi modtager patienter med kirurgiske sygdomme i det øvre mave tarm-kirurgiske område, dvs. spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, og lever galdeveje. Størstedelen af patienterne er kræftpatienter, som dels kommer i behandlingsmæssigt øjemed, men afsnittet har også mange patienter med åbne indlæggelse, hvor smertelindring er en stor del af behandlingen og plejen. 
Derudover modtager vi patienter med benigne lidelser. Fx perforeret Ulcus. 
 
Hvordan er A1 organiseret? 
A1 er et af flere sengeafsnit med abdominalkirurgi på OUH, og vi har et tæt og godt samarbejde med de øvrige sengeafsnit. A1 har 18 sengepladser, og personalegruppen består af 20 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter. Personalegruppen er et godt mix af erfarne og nyuddannede kollegaer.  
På A1 arbejder vi i 2 teams, hvor der tilstræbes tildelt patientpleje. Dette for, at sikre størst mulig kontinuitet i plejen og behandlingen af vores patienter. Vi vægter team samarbejdet højt, både inden i teamet, men også på tværs af de 2 teams. 
 
Hvad vil vi forvente af dig, som vores nye kollega? 
 • Engagement og interesse for specialet 
 • Interesse for faglig udvikling, både din egen, men også vores 
 • Stabilitet og fleksibilitet 
 • At du er en god kollega 
 • Er robust, og kan bevare roen i pressede situationer 
 • At du er positiv og glad af natur 
 
Hvad kan du forvente af os, som ny kollega på A1? 
 • Et spændende speciale 
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer 
 • Gode og opmærksomme kollegaer 
 • Et godt arbejdsmiljø 
 • Oplæring efter individuelt behov 
 • Mulighed for faglig udvikling  
 • At der tilstræber størst mulig harmoni mellem arbejdsliv og privatliv 
 • Tværfagligt samarbejde med afdelingens læger, fysioterapeuter og diætist 
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende et veludfyldt CV indeholdende uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Desuden skal der medsendes dokumentation for erhvervserfaring uden for OUH.  
 
Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for organisationen Region Syddanmark anvendes prøvetid 3 måneders prøvetid.  
Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom.  
 
Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus er røgfri for ansatte. Det medfører, at det ikke er tilladt for ansatte at ryge i arbejdstiden og på OUH ´s matrikler.   
 
Som ansat på OUH arbejdes der efter OUH´ s kodeks    
- Patienten først  
- Højeste faglighed  
- Helhed og ansvar  
 
Yderligere oplysninger: 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske på A1 Marlene Vestergaard Sørensen på mobil 40 23 94 20 eller e-mail: marlene.vestergaard.soerensen@rsyd.dk. 
Du er også meget velkommen til, at lave aftale om et uformelt besøg på afdelingen. 
 
Ansøgningsfrist er den 15. december, og samtaler forventes, at blive afholdt i uge 51. 
Der søges elektronisk via Region Syddanmark´s jobportal.   
 
Alternativt kan der sendes til: 
OUH Odense Universitetshospital 
J. B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C 
Att. Kirurgisk Afdeling A, Penthouse 2 sal 
Oversygeplejerske Susanne Barren 
 
OUH´sinternetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen
 
Vi glæder os til at hører fra dig. 
 
FAKTA
Jobnummer
202173 
Stillingsbetegnelse
Sygeplejerske
Arbejdstid
37 timer 
Arbejdssted
Odense 
Ansøgningsfrist
15-12-2017 

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

VIL DU VIDE MERE OM DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS?

SKRIV DEN GODE ANSØGNING
Her får du nogle tips som kan hjælpe dig med ansøgningen
Læs mere her

SE FLERE STILLINGER PÅ:

Questions regarding the position
 
 
 
 

Apply for position
Application deadline:
 15-12-2017