Company logo image

Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i voksen-psykiatrien

7 uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Region Syddanmark.

Psykiatrien Region Syddanmark søger 7 autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog. Specialpsykologuddannelsen er en 4 årig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig. Under uddannelsen udvikler man sin faglighed og færdigheder samtidig med, at man er en vigtig del af den daglige drift samt de teams og afsnit man er tilknyttet gennem forløbet.

Uddannelsen er delt op i et introduktionsår og tre hoveduddannelsesår. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og fokuserede ophold. Hertil kommer en spændende teoretisk kursusdel. Uddannelsesforløbene er tilrettelagt således, at det 3. år er placeret i Odense. Se mere om uddannelsens opbygning på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Som specialpsykolog forventes du at bidrage til og styrke udviklingen af den psykologfaglige vinkel i psykiatrien. Specialpsykologerne bidrager til at løse opgaver med diagnostik og behandling på et selvstændigt og avanceret niveau. Der er opgaver både i de ambulante teams og i de stationære afsnit. Derudover bidrager specialpsykologerne til uddannelse og udvikling af det psykiatriske speciale - også for andre faggrupper.

Psykiatrien arbejder tværfagligt, faggrupperne er: læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, sekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi undersøger og behandler voksne med psykiatriske vanskeligheder. Der er fokus på både monofaglig men også tværfaglig udvikling. Psykiatrien har til opgave at sikre tilgængelighed samt ensartede udrednings og behandlingstilbud af god kvalitet.

7 ledige uddannelsesforløb:

1 forløb i voksen-psykiatrien, Esbjerg

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Esbjerg (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Middelfart

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Middelfart (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

2 forløb i voksen-psykiatrien, Odense

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Odense. På 4. året er der ½ år i Svendborg. Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Svendborg

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Svendborg (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Vejle

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Vejle (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

1 forløb i voksen-psykiatrien, Aabenraa

1.december 2024 til 30.november 2028 - Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesstilling i Aabenraa (3. år i Odense). Der er vagtforpligtigelse i PAM under uddannelsen i Odense svarende til gennemsnitligt 1-2 aftenvagter pr måned i tidsrummet 15.30-22.30. Vagterne placeres mandag-torsdag hverdage)

OBS!

Af ansøgningen skal fremgå, hvilke(t) forløb der søges. Alle forløb er desuden fuldtid.

I din ansøgning skal du forholde dig til de 7 psykologroller, som du kan læse mere om på www.specialpsykologuddannelsen.dk

Uddannelsesprogrammet for Psykiatrien kan ses på specialpsykologuddannelsens hjemmeside www.specialpsykologuddannelsen.dk

Ansøgningsfrist 9. august 2024.

Der afholdes ansættelsessamtaler d. 22. august.

Spørgsmål til uddannelsesstillingerne kan rettes til:

Forløbet i Esbjerg: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Louise Ellegaard Hell tlf. 2046 0422

Forløbet i Middelfart: ledende psykolog Mette Outtrup Braad tlf. 2138 9871

Forløbene i Odense: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Rikke Skarum tlf. 2425 7837

Forløbet i Svendborg: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Rikke Hellerstedt tlf. 4046 5144

Forløbet i Vejle: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lene Bach Madsen tlf. 4046 6409

Forløbet i Aabenraa: uddannelsesansvarlig specialpsykolog Lene Gam Jørgensen tlf. 9944 5587

Department
Administrationen
Position category
Psykolog
Work hours
37
Workplace
Esbjerg, Middelfart, Odense, Svendborg, Vejle, Aabenraa
Contact
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Reference
228970
Application due
09-08-2024Follow us
Share/Print