Company logo image

Er patientkontakt, registrering og tværfagligt samarbejde lige noget for dig, så har vi stillingen, du skal søge

Da vi har lavet en omorganisering i afdelingen, søger vi en lægesekretær eller sundhedsadministrativ koordinator til at blive en del af vores sekretærgruppe i Neurokirurgisk afdeling.

Du vil blive en del af et velfungerende sekretærgruppe på i alt 15 sekretærer, herunder sekretær for afdelingsledelsen, SAK-studerende, sekretær i fleksjob, forskningssekretær samt sekretariatsleder. 

I din ansøgning vil vi gerne læse konkrete eksempler på, hvordan

 • Du bidrager til det gode arbejdsmiljø, og hvordan andre opfatter dit bidrag til et godt arbejdsmiljø
 • Du indgår i tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper såsom læger, sygeplejersker samt andre samarbejdspartnere.
 • Hvilke værdier er vigtige for dig, og hvordan bruger du dem i dagligdagen?

 

Hvem er vi?

Vi er en velfungerende afdeling, hvor kvalitet og menneskelige værdier vægtes højt. Vores dagligdag er præget af anerkendende tilgang, ordentlighed og medinddragelse. Tonen og atmosfæren i vores afdeling er uhøjtidelig og vejen fra leder til medarbejder er kort.

Neurokirurgisk Afdeling har flere spændende specialer med såvel ambulatoriefunktion som sengeafsnit. Afdelingen varetager udredning og behandling af neurokirurgiske sygdomme, som hjernetumorer, hjerneblødning, hjertekvæstelse, rygsygdomme samt ESES (spinal neurostimulation af kroniske smerter). Afdelingen har flere ambulatorier, to sengeafsnit samt operationsgang. Tillige har afdelingen en forskningsenhed med flere ph.d. studerende, kandidatspecialer, internationalt samarbejde samt prægraduate.

 

Sekretærgruppen består af 2 teams, ryg- og kranieteamet.

Du vil primært blive tilknyttet kranieteamet.

I kranieteamet er p.t. 3 dygtige sekretærer, og du vil blive den 4.

Kranieteamet er inddelt i underspecialer, og du vil her skulle arbejde tæt sammen med anden kollega omkring patienter med hjernetumorer, og være tovholder for målopfyldelse og registrering i denne patientkategori.

Udover at indgå i det daglige kliniske arbejde i kranieteamet, skal du også være sekretær for hhv. en overlæge og en afdelingslæge.

 

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af

 • Håndtering af henvisninger
 • Indkaldelse og booking af dit eget speciale
 • Telefonisk patientkontakt
 • Opfølgning på afviklingslister
 • Journalskrivning
 • Registreringsrul som går på skift i sekretærgruppen
 • Deltage i de øvrige opgaver i sekretariatet

Lægesekretæren har en vigtig rolle som tovholder i de neurokirurgiske patientforløb. Vi har et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker. 

Ved ønske er det muligt at blive en del af registreringsteamet i afdelingen. Her vil I være 3 sekretærer, som I tæt samarbejde både skal undervise sekretærgruppen i registrering samt have overblikket over fejllister.

Vi kan tilbyde:

 • Et godt arbejdsmiljø med stort tværfagligt samarbejde
 • En afvekslende hverdag
 • Mødet med patienten – du møder patienten i telefonen, hvor god patientservice er vores fokus.
 • Oplæringsperiode med mentor tilknyttet
 • Fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af din arbejdstid, herunder flekstid.
 • En afdeling med mange sociale initiativer

Vi søger en kollega, der

 • Er uddannet lægesekretær eller har erfaring inden for sundhedsvæsenet
 • Tager ansvar og udviser ”drive” og engagement
 • Har en positiv og imødekommende adfærd – gerne med et smil på læben
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har høj arbejdsmoral, situationsfornemmelse og et godt humør
 • Kan bevare overblikket og prioritere opgaverne
 • Er åben for at indgå i en omskiftelig hverdag og mulige forandringer
 • har kendskab til EPJ-Syd vil klart være at foretrække

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer mandag-fredag i tidsrummet 7.30-15.30, men har du andre ønsker til ansættelsesbrøk eller arbejdstider, skal det ikke afholde dig fra at søge.

Er du blevet nysgerrig på vores afdeling, er du velkommen til at ringe til sekretariatsleder Christina Ursin Strandberg, tlf.: 2167 6021 for et uforpligtende besøg eller hvis du har spørgsmål.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 25.06.24 fra kl. 13.00.

 

Department
Neurokirurgisk Afdeling U Odense
Position category
Lægesekretærer
Work hours
7.30-15.30
Workplace
Odense
Contact
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Reference
229111
Application due
21-06-2024Follow us
Share/Print