Company logo image

Ergoterapeut søges til fast stilling ved Neurorehabiliteringsafsnit NR Svendborg, Neurologisk afdeling OUH

Drømmer du om at arbejde med neurorehabilitering og være med til at gøre en positiv forskel for mennesker, der har brug for hjælp til at genoptræne efter en neurologisk skade?

Vi søger en engageret og passioneret ergoterapeut til et spændende job ved Neurorehabiliteringen Svendborg fra den 1. august 2024 på 37 timer pr. uge.

Som ergoterapeut vil du få mulighed for at arbejde i et dynamisk team, hvor vi sammen stræber efter de bedste rammer for vores patienter.

Vi søger en person, der brænder for faget, og som har lyst til at være med til at udvikle vores neurorehabiliteringsteam. Du vil få mulighed for at arbejde tæt sammen med erfarne fagfolk og få en unik mulighed for at gøre en forskel for vores patienter.

Ergoterapeuten vi søger

  • Har en særlig interesse og lyst til at arbejde med specialiseret genoptræning af neurologiske patienter i den subakutte fase.
  • Har ergoterapeutisk erfaring inden for specialet, men ikke et krav.
  • Har relevante kurser indenfor fx FOTT, OE, GTIT eller har lyst til at tilegne sig dette.
  • Kan indgå i et tæt tværfagligt og interdisciplinært samarbejde omkring den enkelte patient.
  • Kan udvise fleksibilitet og overblik.
  • Er god til at formidle og indgå i dialog med samarbejdspartnere både internt og tværsektorielt.
  • Udviser engagement og stabilitet.
  • Er reflekterende over egen praksis, og er god til både at søge og give sparring.
  • Er en holdspiller, og har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i personalegruppen.

Desuden lægger vi vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver.

Mødetiden er på hverdage kl 7.30-15.00, og med ca. 1 ugentlig senvagt til kl 19.00. Desuden vil du sammen med de øvrige ergoterapeuter i vores Neurorehabiliteringsafsnit indgå i et weekend- og helligdagsvagtrul.

 

Om os

Neurorehabiliteringsafsnit NR Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. NR Svendborg har en suveræn beliggenhed, på kanten af det Sydfynske Øhav, og har en fantastisk udsigt til daglig glæde for vores patienter, pårørende og personale. Vores placering gør, at der kun er en halv time til Odense og under to timer til København og Århus.

 

Vores afsnit råder over 32 senge til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau, samt 2 neurointensive senge der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg.

 

På NR Svendborg modtager vi patienter med følger efter nyopstået apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N-Odense og fra øvrige afdelinger på OUH, fra Hammel Neurocenter samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende ergoterapi og fysioterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne og mestring i eget liv. Patientforløbene tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger, og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 24 dage.

I NR Svendborg er vi en stor engageret personalegruppe, der består af ergoterapeuter og fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist, farmaceuter og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager social og sundhedsassistent elever, sygeplejerske studerende samt ergo- og fysioterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.

 

Arbejdet i Neurorehabiliteringen er tilrettelagt i 4 tværfaglige teams. Som ergoterapeut vil du være fast tilknyttet et team og have patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse – herunder individuelle ergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger indenfor bl.a. morgen-ADL, FOTT, spisning, køkkentræning, funktionstræning, indkøb. Desuden udarbejdelse af genoptræningsplaner til almen genoptræning og til specialiseret rehabilitering, vurdering og indstilling af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten.

 

Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams. Vi har et fælles ansvar for at skabe værdi for patienterne under deres indlæggelse på afsnittet, og hjælper tværfagligt hinanden med at dette sker.

 

Vi har træningslokaler, træningskøkken, træningsbryggers, kognitivt rum på selve sengeafsnittet samt træningsrum og træningskøkken på etage 00. Ligeledes benyttes vores udendørs træningsområde med petanque bane m.m., øvrige udendørs arealer og butikker i Svendborg centrum som træningsfaciliteter. Vi benytter højt teknologisk udstyr i vores ergoterapeutiske behandling.

Vores kerneopgave er, at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.

 

Vi tilbyder

Du vil få en spændende stilling i en afdeling med engagerede, dedikerede og fagligt stærke kolleger, der kan lide et godt grin, og som lægger vægt på den sociale trivsel. Vi er en arbejdsplads med stort fokus på faglig udvikling, og hjælper dig godt i gang med et grundigt introduktionsprogram til afdelingen og til specialet med din egen mentor og tværfaglige kliniske makkere. Du vil desuden få løbende opfølgning og evaluering med overterapeuten for at sikre din trivsel og faglige udvikling.

Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og tilbyder dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering og specialiseret genoptræning med god mulighed for personlig og faglig udvikling. Lyder dette som en stilling for dig? – så hører vi gerne fra dig.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at henvende dig til Overterapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til Ergoterapeut og TR Christina Maj Nørgaard på tlf.: 6320 1610.


Ansøgningsfrist er den 16. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. juni 2024.

Løn- og ansættelsesforhold 

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 

Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

 

 

Department
Neurologisk Afdeling N
Position category
Ergoterapeut
Work hours
37 timer
Workplace
Svendborg
Contact
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Reference
229114
Application due
16-06-2024Follow us
Share/Print