Company logo image

Dagkirurgisk afsnit søger sygeplejersker

I Dagkirurgisk afdeling har vi fokus på gode og sammenhængende patientforløb, faglig udvikling og høj arbejdsglæde.

Dagkirurgisk afsnit, som er en del af Dagkirurgisk afdeling, er en spændende og alsidig arbejdsplads, som favner bredt. Vi samarbejder med mange specialer, hvilket stiller store krav til faglighed, viden og omstillingsparathed.    

Vi tilstræber at skabe de bedste, sikreste og sammenhængende patientforløb i samarbejde med de specialer der har patientforløb i Dagkirurgisk afsnit.

Vores arbejdsområder er præ-, peri- og postoperativ sygepleje til patienter der møder til operation, hvor vi assisterer til operationer, varetager patientforløbene i vores observationsafsnit, assisterer til skopier samt deltager i ortopædkirurgisk- og kirurgisk ambulatoriefunktion.

Vi er ca. 60 ansatte, bestående af to oversygeplejersker, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, portører og sekretærer.
Vi søger 2 sygeplejersker til Dagkirurgisk afsnit hvor fremtidige opgaver vil skulle varetages inden for minimum to af vores arbejdsområder.

Vi søger en fast stilling pr. 1.august 2024 samt et 1-årigt vikariat på 37 timer pr. 1.september 2024, begge stillinger er 37 time/uge eller timetal efter aftale.

Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads, hvor der prioriteres ressourcer til sammenhængende patientforløb, kvalitet og udvikling
 • Meget kompetente, dedikerede og engagerede kollegaer
 • Et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved engagement og interesse i, at finde løsninger i fællesskab og arbejdsglæde 
 • En afvekslende hverdag
 • Stor andel af delegeret ansvar i opgavevaretagelsen
 • Individuel oplæring med afsæt i nationale kompetencekort, samt løbende kompetenceudvikling 
 • Selvstændigt og tæt samarbejde med læger og tværfaglige samarbejdspartnere
 • En personalegruppe med bred aldersspredning som er rigtig gode sammen

Vi søger sygeplejersker, der:

 • Sætter patienten i centrum
 • Kan håndtere korttidskontakter og stort patient flow
 • Er struktureret og har overblik
 • Er aktiv i ansvaret for et godt arbejdsmiljø 
 • Er engageret, fleksibel og evner at samarbejde bredt og har et godt humør
 • Tager aktiv del i egen og andres læring, udviser ansvarlighed og bidrager til fællesskabet.
 • Gerne erfaring fra operationsafsnit, men det er ikke et krav 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. 
Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelse.

Vi håber at dette har vakt din interesse. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Jane Graversen tlf. 79977197 mail jane.graversen@rsyd.dk  eller Marianne Høi tlf. 79976792 mail marianne.hoi@rsyd.dk

Ansøgningsfrist søndag den 16.juni 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes primo uge 26 2024.

Department
Dagkirurgi
Position category
Sygeplejerske
Work hours
37
Workplace
Sønderborg
Contact
Marianne Høi 
Oversygeplejerske
contacticon 79976792
Jane Graversen 
Oversygeplejerske
contacticon 79977197
 
contacticon
 
contacticon
Reference
229118
Application due
16-06-2024Follow us
Share/Print