Company logo image

Stedfortræder for oversygeplejerske i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium og Dagafsnit, Esbjerg

Vores stedfortræder har fået nyt job som oversygeplejerske, og vi søger derfor hendes afløser på 37 timer pr. uge pr. 1. august 2024. Som stedfortræder vil du varetage udviklings-, kvalitets- og kliniske opgaver i ambulatoriet og i dagafsnittet. Derudover vil du have administrative opgaver, fx lønindberetning, samt være stedfortræder for oversygeplejersken ved ferie m.m.

Du vil arbejde tæt sammen oversygeplejersken, det øvrige ambulatorium og dagafsnit. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde omkring barnet, den unge og familie. Vi er derfor sygeplejersker, psykologer, læger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeut, lærere og lægesekretærer, der samarbejder omkring det bedste forløb og den bedste udredning og behandling af barnet, den unge og familie. I ambulatoriet og i dagafsnittet udredes og behandles børn og unge i alderen 4-17 år for psykiske lidelser. Ambulatoriet er opdelt i teams på baggrund af diagnoser; affektivt team, psykoseteam, neuroteam, spiseforstyrrelsesteam, subakutteam og dagafsnit. Neuroteamet holder foreløbig til på Frihedsvej, mens de øvrige teams og dagafsnittet er på Gl. Vardevej. Vi er ca. 75 ansatte fordelt på de to matrikler.

Fokus og metode

I Børne- og Ungdomspsykiatrien i Syddanmark er der bl.a. fokus på udrednings- og behandlingsgaranti, sygeplejefaglig dokumentation og forebyggelse af anvendelse af tvang og (gen-)indlæggelser. Vi arbejder også med at skabe bedre sammenhænge og overgange for patienterne og dette i tværsektorielt samarbejde. Det er Den Syddanske Forbedringsmodel, der danner grundlaget for forbedringsarbejdet og det forventes, at du vil deltage aktivt i dette arbejde.

Opgaverne i stedfortræderstillingen

 • Medvirke til koordinering og effektiv driftsstyring
 • Medvirke til implementering af nye tiltag
 • Medvirke til udvikling af sygeplejen 
 • Være tovholder på introduktion af nye medarbejdere
 • Indgå i det kliniske arbejde i ambulatoriet
 • Medvirke i uddannelsesopgaver relateret til studerende
 • Medvirke til et godt arbejdsmiljø
 • Medvirke i vagtplanlægning/indberetning af tjenestetid

Kompetence- og uddannelseskrav

 • Du har mindst 3 års erfaring som sygeplejerske og gerne to års erfaring med psykiatrisk sygepleje.
 • Du er velfunderet i den sygeplejefaglige kerneopgave og kan formidle det videre
 • Har gerne psykiatrisk specialuddannelse
 • Har en naturlig autoritet på baggrund af din høje faglighed, kombineret med evnen til at medinddrage kolleger, når udviklingstiltag sættes i proces.
 • Har indblik i og kan håndtere de overenskomstmæssige og arbejdstidmæssige regler
 • Har kørekort til personbil

Vi tilbyder:

 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø
 • Et højt fagligt ambitionsniveau
 • Netværk med øvrige stedfortrædere
 • Supervision sammen med øvrige stedfortrædere
 • Gode udviklingsmuligheder
 • En arbejdstid på hverdage i dagtiden
 • Stor frihed i forhold til planlægning af egne opgaver

Om afdelingen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark er fysisk placeret på fire matrikler, og ud over ambulatorier i Vejle, Esbjerg, Odense og Aabenraa rummer afdelingen døgnafsnit i Odense og Aabenraa. Der er en oversygeplejerske/funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene. Stedfortræderen varetager uddelegerede drifts- og udviklingsopgaver.

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge og to chefsygeplejersker. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med oversygeplejerskerne/funktionslederne, der har personaleansvar og de specialeansvarlige overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Sarah Starup Jensen, tlf. 40384004 for nærmere information.  

Din ansøgning  

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2024, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 24. juni 2024 om eftermiddagen. 

Stillingen søges online via linket herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Department
Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark
Position category
Ledende sygeplejersker
Work hours
Fuldtid
Workplace
Esbjerg
Contact
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Reference
229120
Application due
18-06-2024Follow us
Share/Print