Company logo image

Ergoterapeut, 37 timer til Grejsdalen 23 – vær med til at udvikle den faglige ramme på botilbud

Kan du bringe din ergoterapifaglighed i spil i en tværfaglig ramme?

Vil du arbejde på et botilbud, hvor der er brug for dig i dag, aften og i weekend og hvor opgaverne er støtte, pleje og omsorg?

Kan du trives i en prøvehandling med ergoterapeut og fysioterapeut som en ny faggruppe ansat på botilbuddet med nær snitflade til centrets ergoterapeutisk konsulent.

Vil du være med til at være merværdiskabende for opgaveløsningen og i sidste ende beboerne i Grejsdalen 23?

Så er du måske vores nye ergoterapeut i fast stilling

Velkommen til din nye arbejdsplads

Grejsdalen 23 er et af flere botilbud i Handicapcenter Fyn målrettet mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Beboerne på vores 8 pladser har i stigende grad sammensatte problemstillinger fysisk, psykisk og kognitivt, og dermed er der stigende kompleksitet i deres støttebehov. Flere af beboerne er impuls- og behovstyret og kan som sidste udvej have selvskadende eller udad reagerende adfærd. Vi ønsker derfor en bred tværfaglig sammensætning for at bringe mest mulig viden og faglighed ind i den daglige opgaveløsning.

Vi tror på, at når forskellige fagfolk arbejder tæt sammen i hverdagen, kan de i højere grad kombinere deres viden og erfaringer til at finde innovative løsninger, der måske ikke ville være opstået i mere ensartede medarbejdergrupper. Med det for øje søger vi en ergoterapeut, som kan supplere den tværfaglige medarbejdergruppe, som allerede består af pædagoger, sygeplejerske, SSA, SSH, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælper og kommende fysioterapeut

”Jeg drømmer om at finde en ergoterapeut der med sin faglighed kan fremme det helhedsorienteret blik på beboernes livssituation og bygge bro mellem det social- og sundhedsfaglig fokus” siger afdelingsleder Sara Friis Neerfeldt

Sådan bliver din arbejdsdag og din nye rolle

Du skal indgå på lige fod med afdelingens andre faggrupper i indsatserne i hverdagen. Dvs. varetage støtte-, pleje- og omsorgsopgaver og samtidig sætte din terapeutfaglighed i spil. Du vil med denne faste stilling få stor indflydelse på arbejdsplanen. Du skal have fremmøde dag, aften og hver anden eller tredje weekend. Du får tæt samarbejde og opgavekoordinering med afdelingens fysioterapeut, og ligeledes bliver du tæt samarbejdspart til ergoterapeutiske konsulent i centrets centrale sundhedsteam.

Af konkrete opgaver kan nævnes:

Bidrage til opsætning af delmål med ergoterapifagligt perspektiv
Støtte af borgeren til aktiv deltagelse i ADL situationer med særlig fokus på at vedligeholde evner og øge selvstændighed. Herunder bidrage til indretning af borgerens lejlighed.
Bidrage til udarbejdelse af aktivitets- og borgerbeskrivelser.
Tilrettelægge aktiviteter i hverdagen som styrker borgerens kognitive færdigheder.
Fremme afdelingens fysiske rammer så de er understøttende for et aktiverende og sansestimulende miljø.
Bidrage sammen med det øvrige personale til tidlig opsporing af sygdom og sundhedsfremmende tiltag

Det har vi brug for

Udover at være uddannet ergoterapeut er det en forudsætning at du har lyst til og brænder for socialområdet og kan se dig selv i at arbejde i et tværfagligt miljø. Hvor alle fagligheder har lige stor værdi.

Du skal trives med at blive en del af en prøvehandling, som betyder at vi sammen udvikler den faglige ramme for Handicapcenter Fyn. Du skal være forberedt på at alle svar ikke er givet på forhånd. Dem skal vi finde sammen på tværs af fagligheder og niveauer i organisationen.

Det får du hos os

I Grejsdalen 23 bliver du en del af en afdeling, hvor vi snakker om tingene som de er og hvor alles perspektiver bringes i spil. Der er stort fagligt engagement og høj arbejdsglæde og beboernes livskvalitet er centrum for alle faglige drøftelser.

Du bliver en del af både Region Syddanmark og Handicapcenter Fyn. Regionen tilbyder at du kan leje billige ferieboliger via Feriefonden. Handicapcenter Fyn har en aktiv personaleforening. Vi har abonnement ved Falck Healthcare hvor du har mulighed for at benytte dig af diverse sundhedsydelser.

Er du vores nye ergoterapeut

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Sara Friis Neerfeldt på telefon 3091 0296.

Ansøgningsfrist er d. 18 juni.

Samtalen finder sted i Nyborg d. 26., 27. eller 28 juni.

Ansættelsesudvalget består af:
Afdelingsleder, Sara Friis Neerfeldt. Fagligleder, Heidi Rønnemose. Arbejdsmiljørepræsentant og omsorgsmedhjælper, Johanne Kirkhammer. Center fysioterapeut, Bodil Mindegaard. Center ergoterapeut, Pernille Bagner Carlsen

Vores nye ergoterapeut skal begynde den 1. september 2024. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig

Department
Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
Position category
Ergoterapeut
Work hours
fremmøde dag, aften og hver anden eller tredje weekend
Workplace
Nyborg
Contact
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Reference
229152
Application due
18-06-2024Follow us
Share/Print