Sabroe Selection A/S
Finance Manager til rådgivende ingeniørvirksomhed
 • Datadrevet
 • Kommercielt mindset
 • Praktisk, taktisk og strategisk arbejdende

Virksomheden er en del af en større dansk koncern, som er inde i en meget positiv udvikling. Virksomheden tilbyder rådgivning indenfor renoveringsprojekter og arbejder med høje kvaliteter og standarder i rådgivningen.

Jobbet:

Du får det fulde ansvar for økonomi - herunder det daglige bogholderi. Herudover er opgaven at opbygge en proaktiv og datadrevet økonomiafdeling med fokus på procesoptimering og analyse. Ansvaret stopper ikke ved rapporteringen, men går videre gennem fortolkning af tallene og udarbejdelse af strategiske beslutningsgrundlag. Du bliver nærmeste økonomiske sparringspartner til den administrerende direktør og får en bred vifte af spændende opgaver, ansvar og indflydelse

Én af dine nøgleopgaver bliver at etablere en proaktiv økonomisk og finansiel ledelsessparring til den administrerende direktør. Dette kræver stor kommerciel forretningsforståelse samt evnen til at kunne udfordre det eksisterende. I tilbudsprocesser vil du bidrage med analyser til at ramme den rette pris og performance.

Formålet er at udvikle og effektivisere forretningsgangene og herunder skabe optimale metodikker, beslutningsværktøjer og processer, som understøtter en sikker drift i dagligdagen og en målrettet udvikling i et langsigtet strategisk perspektiv. Analyse, opbygning af BI-platform samt performance management bliver vigtige dele af jobbet. Herudover kan IT i samarbejde med en ekstern leverandør også blive en del af ansvarsområdet.

Du leverer månedsrapporteringer og årsregnskab, ligesom du udarbejder forretningsanalyser til brug i organisationen. Der vil også være fokus på projektcontrolling.

Opgaver

 • Bogholderi samt debitor- og kreditorstyring
 • Ugentlig og månedlig rapportering i samarbejde med den administrerende direktør
 • Finansiel controlling og business controlling
 • Udarbejdelse af businesscases
 • Budgetlægning, opfølgning og analyser
 • Udarbejdelse af årsregnskab, herunder forberedelse til revisionen
 • Risikominimering og risikostyring
 • Likviditetsstyring
 • Kontakt til myndigheder i forhold til skat, moms, regnskab mm.
 • Udvikling af processer, værktøjer og metoder
 • Løn
 • Analyser og forecasts
 • Sikre budgetter – aktion i tilfælde af afvigelser, såvel i drift som i balancen
 • Effektivt og smidigt samarbejde med koncernøkonomichef
 • Sikre effektiv og opdateret brug af digitale systemer

Kvalifikationer

Du kommer sandsynligvis med en controller eller anden økonomisk baggrund og er klar til at påtage dig et større ansvar.

Du har solid erfaring med rapportering, inkl. udvikling af metoder, ligesom du har hands-on erfaring med driften af en økonomifunktion.

Du mister ikke overblikket og kan spænde over en bred vifte af opgaver fra bogføring til strategisk arbejde.

Du er sublim når det kommer til analyse, både i forhold til værktøjer, opsætning af relevante data samt til at præsentere dette som beslutningsgrundlag.

Endelig forventes du at have erfaring med aflæggelse af årsregnskab i samarbejde med ekstern revisor.

På det personlige plan er du tillidsvækkende af natur, proaktiv, nytænkende og en dygtig formidler. En af dine styrker er at kommunikere økonomi og dine budskaber i et let forståeligt sprog både mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper.

Du trives med at arbejde selvstændigt såvel som i teams og har altid en løsningsorienteret tilgang til komplekse problemstillinger.

Endelig besidder du et stort overblik og motiveres af at blive en del af en hastigt voksende dansk erhvervssucces, hvor du kan være med til at udvikle forretningen og præge den fremtidige strategiske retning.

Du er analytisk, har et kommercielt mindset og formår at se mulighederne for at skabe værdi for forretningen. Du har en positiv tilgang til opgaverne, og du tænker i løsninger frem for udfordringer. Du vil ligeledes skulle have et stort fokus på automatisering, procesoptimering samt data for at skabe større transparens.

Sabroe Selection A/S varetager rekrutteringen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Alice Sabroe på mobil 2680 8360

Work hours


Position category


Position category
Økonomi

Workplace
Storkøbenhavn

Homepage


Contact
Alice Sabroe 
70 23 83 60
26 80 83 60
 
 
 


Follow us