Nästan all utrikeshandel transporteras till sjöss och hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfartsverket ansvarar för att detta fungerar, dygnet runt, året om. Vi arbetar för ett effektivt och hållbart transportsystem med sjöfarten som bas.

Tillsammans med näringslivet bidrar vi till att stärka sjöfartens konkurrenskraft och samarbetar med andra myndigheter för en effektiv infrastruktur i landet.

Vi finns längs hela den svenska kusten och har cirka 1 650 anställda, varav ca 450 finns på kontoret i Norrköping.
 

Sveriges vackraste arbetsplats söker en

Nautisk handläggare/Stf Lotsområdeschef

med placering i Södertälje

Att arbeta som Nautisk Handläggare/Lotsområdeschef på Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom lotspliktigt område. Som nautisk handläggare bistår du ordinarie lotsområdeschef i det dagliga arbetet och du företräder Sjöfartsverket lokalt gentemot kunder, myndigheter och andra intressenter.

Du kommer att vara ställföreträdande lotsområdeschef tillsammans med ordinarie chef. Du kommer att ansvara för den dagliga chefs-och arbetsledningsrollen medan lotsområdeschefen  har det övergripande ansvaret för Södertälje lotsområde. Du har personalansvar för en grupp om ca 35 lotsar och 1 administratör. Du ingår i ledningsgruppen för Affärsområde Lotsning och rapporterar till affärs- och lotsområdeschefen. I tjänsten ingår viss beredskapstjänstgöring.

Arbetsuppgifter
I rollen som nautisk handläggare och ställföreträdande lotsområdeschef ansvarar du för drift och utveckling inom lotsområdet och verkar för att verksamheten bedrivs med kunder och intressenter i fokus. Du ansvarar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning och har budget-, personal- och resultatansvar för området. Tillsammans med handledarna följer du upp och examinerar lotsar under utbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att samordna det regionala krisberedskapsarbetet och  totalförsvarsplaneringen samt att samverka med länsstyrelserna och övriga aktörer inom ramen för arbetet med krisberedskap och totalförsvaret. Då en stor del av arbetet även innefattar att medverka i och utveckla samt leda lotsningsverksamheten utifrån ett nationellt perspektiv är det en förutsättning att du har möjlighet att resa i tjänsten.

Vem är du?
Vi söker dig med akademisk högskoleutbildning, det är meriterande om den har inriktning inom sjöfart eller logistik. Du har erfarenhet av tidigare chefs- och ledarbefattningar, du är van att arbeta med förändringar och verksamhetsutveckling i operativ verksamhet. Vi ser även att du har erfarenhet av långsiktigt och strategiskt förändringsarbete i komplexa organisationer. Utöver detta har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska. Du måste även inneha B-körkort.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av operativa verksamheter inom sjöfart och/eller logistik, och med fördel inom dygnet-runt verksamhet. Har du även fördjupad kunskap om sjötrafik, sjösäkerhet, hamnar, rederi, godsägare och godsflöden är det meriterande. 

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ditt ledarskap är kommunikativt, coachande och tillitsbaserat och du ger medarbetarna möjlighet till delaktighet, engagemang och ansvarstagande. Därför söker vi dig som är stabil och trygg i din ledarroll samt har god självinsikt. Vidare ser vi att du är lojal och en god representant för Sjöfartsverket. Du är lyhörd och har ett kundorienterat förhållningssätt med en förmåga att bygga förtroendefulla relationer, såväl internt som externt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara självgående och ha förmåga att driva och inspirera till utveckling.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med bakgrundskontroll samt registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare. 

Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast. Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket. 

Inledande intervjuer kommer preliminärt att hållas under vecka 26.

Upplysningar:
Affärsområdeschef Andreas Arvidsson, 010-478 49 20 eller andreas.arvidsson@sjofartsverket.se
Lotsområdeschef Susann Tolppola, 010-478 48 02 eller susann.tolppola@sjofartsverket.se

Fackliga företrädare: 
Saco-S Peter Hellberg, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. 

Ansökan:
Registrera din ansökan senast den 16e juni 2024.
Diarienummer: 24-02452

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.