Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Rønnebo/Midlertidige boliger søger en faglig kompetent sygeplejerske
Vi er et team af humoristiske, veluddannede og meget engagerede medarbejdere i Rønnebo/midlertidige boliger, der yder sygepleje og pleje til vores 10 beboere og 4 midlertidige boliger for nuværende. Vi gør meget ud af, at vores ældre skal opleve, at blive mødt med respekt og høj sygeplejefaglig kvalitet. Vi arbejder med en tilgang til beboerne, der bygger på principper om gensidig respekt, trivsel og tryghed.  

Kerneopgaverne er derfor, at hjælpe den enkelte beboer med personlig pleje og sygepleje, strukturere hverdagen i samråd med borgeren, inddrage borgerne i diverse aktiviteter og indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende. Derudover arbejdes der målrettet og struktureret med rehabilitering og træning i samråd med terapeuter og sygeplejersker. 

Som sygeplejerske i Rønnebo/midlertidige boliger deltager man både i plejen af vores beboere, men har også ansvar for at tilrettelægge den øvrige pleje og behandling i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper samt er ansvarlig for, at kvalificere den sygeplejefaglige dokumentation sammen med den anden sygeplejerske.  

Stillingen er en fast stilling på 32 timer ugentligt, fortrinsvis dagvagt, men du må være indstillet på også at tage aftenvagter.  

Vi tilbyder og lægger vægt på, at du: 
  • Har højt fagligt engagement og er parat til at lede sygeplejen i praksis 
  • Iværksætter sygeplejefaglig indsats og udarbejder plan for pleje og behandling, som dækker beboerens behov for sygepleje døgnet rundt. 
  • Sikrer at sygeplejen evalueres og justeres på baggrund af løbende observation og vurdering af beboernes helbredstilstand - dette i et tæt samarbejde med øvrige medarbejdere  
  • Med højt generalistniveau og særlige spidskompetencer leverer ydelser til borgere med komplekse og sammensatte behov 
  • Kan formidle sygeplejen både til borgere, pårørende og de sundhedsfaglige personalegrupper 
  • Dokumenterer på højt fagligt niveau i elektronisk omsorgsjournal  
  • Formår at vejlede og undervise øvrige medarbejdere i relevante sammenhænge  
  • Mangeartede udfordringer og opgaver  
  • Mulighed for medindflydelse på egen hverdag  
  • Respekterer og kan samarbejde med vores beboere og pårørende 
 
Den ideelle kandidat har en bred klinisk erfaring og gerne erfaring med midlertidige forløb.  

Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst. 

Kontakt 
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Afdelingsleder Jeanett Trollegaard på telefon 51 59 34 70.
 
Ansøgning fremsendes senest den 10. maj  2017 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler afholdes den 19. maj 2017. 
 
Da Vallensbæk Kommune arbejder på at blive digitale, vil vi bede dig om at søge denne stilling elektronisk ved at klikke på ”søg stillingen” eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget. 
 
Hjemmeside:


Ledige stillinger:
http://www.vallensbaek.dk/job

Stillingskategori:
Sygeplejerske - dag/aften/nat

Stillingstype:
32 timer ugentligt

Arbejdssted:
Vallensbæk Stationstorv 6, 2665 Vallensbæk Strand

Kontaktpersoner: