Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Sosu-assistent i nattevagt
FDC Logo
 
Rønnebo/midlertidige boliger søger en kompetent social- og sundhedsassistent til nattevagt med periodevis udekørende ansvarshavende funktion.  
 
Vi er et team af humoristiske, veluddannede og meget engagerede medarbejdere i Rønnebo/midlertidige boliger, der yder sygepleje og pleje til vores 10 beboere og 4 midlertidige boliger. Du får nogle kompetente kollegaer, med interesse for at udvikle arbejdspladsen og hvor dialog er vigtig i dagligdagen. I nattidsrummet er man alene på Rønnebo, men har kollegaer der kører ude/er på andre plejeenheder og som er social- og sundhedshjælpere og en ansvarshavende assistent til hele hjemmeplejen.  
 
Der er et tæt samarbejde med den ansvarshavende udekørende assistent og i dennes fravær vikarierer man for den ansvarshavende assistent og har hermed ansvaret for pleje- og sygepleje i hele kommunen. Den ansvarshavende socia- og sundhedsassistent er sygeplejefaglig ansvarlig i nattevagten og arbejder tæt sammen med de øvrige medarbejdere i nat-teamet, som består af social- og sundhedshjælpere og assistenter. Du vil have ansvaret for at fordele personalekompetencer i forhold til mængden og arten af opgaver og for kvaliteten af ydelserne om natten. 
 
Til dagligt er nattevagten ansvarlig for Rønnebo, der en plejeenhed/midlertidige boliger centralt beliggende i Vallensbæk kommune. Vi arbejder med en tilgang til beboerne, der bygger på principper om gensidig respekt, trivsel og tryghed. Vi søger at skabe et hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser. Kerneopgaverne er derfor at hjælpe den enkelte beboer med personlig pleje og sygepleje, strukturere hverdagen i samråd med borgeren, inddrage borgerne i diverse aktiviteter og indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende. Derudover arbejdes der målrettet og struktureret med rehabilitering og træning i samråd med terapeuter og sygeplejersker. 
 
Vi arbejder aktuelt med den sygeplejefaglige dokumentation, medicinhåndtering, rehabilitering, det aktive ældreliv og implementering af nyt nationalt ydelseskatalog. Vi gør meget ud af, at vores ældre skal opleve at blive mødt med respekt og høj faglighed. 
 
Stillingen er på 28 timer ugentligt, med weekendvagt hver 2. weekend med rullet 7-7 med tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Vi tilbyder og lægger vægt på:  
 
 • Mangeartede udfordringer og opgaver   
 • En meget engageret, positiv og fleksibel gruppe af kollegaer med humor   
 • At du tager ansvar for at dokumentationen løbende bliver opdateret   
 • Gode muligheder for faglig udvikling   
 • Mulighed for medindflydelse på egen hverdag   
 
Vi søger en kollega der:  
 
 • Gerne har erfaring fra midlertidige boliger eller at arbejde efter rehabiliterende principper  
 • Ser hjemmeplejen som et samlet tværfagligt tilbud  
 • Har ansvar for at dokumentere i elektronisk omsorgsjournal (KMD Care) og er fortrolig med dette  
 • Samarbejder med kolleger og samtidigt træffer selvstændige beslutninger  
 • Tager initiativer til at udvikle kvaliteten af ydelserne i hverdagen  
 • Er stabil, engageret, fleksibel og ansvarsbevidst   
 • Er positiv, har et godt humør og bidrager til et godt arbejdsmiljø   
 • Ser muligheder frem for begrænsninger  
 • Respekterer og kan samarbejde med vores beboere og pårørende   
 • Har kørekort 
 •  
Kontakt  
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingsleder Jeanett Trollegaard på tlf. 5159 3470.  
 
Løn- og ansættelsesforhold  
 
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgning fremsendes senest den 17. maj 2017 kl. 12.00.  
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 24. maj 2017.  
Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.