Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Vallensbæk Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig! 
Social og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social – og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen eller på plejecentre i Vallensbæk Kommune 
Som Social- og sundhedshjælper arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen og på dag- og aktivitetscentre. Social- og sundhedshjælperen bistår borgeren med omsorg, pleje og praktiks hjælp. Der er fokus på at støtte om motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgerens liv. 
 
Hovedforløb til Social- og sundhedshjælper varer 1 år, 2 måneder. 
 
Vallensbæk Kommune 
Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune er velfungerende med et højt serviceniveau og fagligt dygtige medarbejdere. Hjemmeplejen er organiseret i pleje- og aktivitetsområdet (40 plejeboliger, midlertidige boliger, aktivitetscenter og daghjem), samt i sygeplejen og den udekørende hjemmepleje. Som Social- og sundhedshjælperelev i Vallensbæk Kommune garanteret vi et læringsmiljø, der optimerer dine muligheder for et højt fagligt niveau. Derudover vil du blive tilknyttet dygtige praktikvejledere, der sikrer din faglige udvikling og et individuelt uddannelsesforløb, der er tilpasset dig. 
 
Adgangskrav 
Du skal have bestået Grundforløb 2 (GF 2) og hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også have grundforløb 1 (GF 1) Find flere oplysninger om grundforløb her.
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen – fordelt på dag-, aften- og søn- og helligdage. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
 
Lønnen som Social- og sundhedshjælperelev 
Elevløn 
Er du under 18 år, er lønnen pr. måned 8.069 kr. 
Er du over 18 år, er lønnen pr. måned 10.592 kr. 
 
Voksenelevløn 
Du kan søge voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år, og har mindst ét års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år svarende til i alt 1.248 timer. 
Voksenelevlønnen er pr. måned 20.527 kr. 
 
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og vil bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på ”søg stillingen”. Hvis du har nogle spørgsmå er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Heidi Stenberg på tlf.: 4797 4088
Ansøgningsfristen er den 15. november 2017. 
 
Straffeattest 
I Vallensbæk Kommune er betingelsen for ansættelse, at vi kan godkende en straffeattest. Derudover er vores ansatte rollemodeller og understøtte målsætningen om røgfri generation 2030. Fra august 2017 indfører Vallensbæk Kommune derfor røgfri arbejdstid.
 
Læs evt. mere om uddannelsen på SOSU C hjemmeside her.
 
 
Ledige stillinger:
http://www.vallensbaek.dk/job

Stillingskategori:
Elev

Stillingstype:
Fuldtid

Arbejdssted:
Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Kontaktpersoner: