Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Familiekonsulent til Center for Børn og Unge
I Vallensbæk Kommune søger vi en dygtig familiekonsulent og engageret kollega.  
 
Er du dygtig til at skabe kontakt til alle typer af mennesker? Kan du manøvrere i junglen af offentlige institutioner og foreningsliv? Vil du gøre en forskel for flygtningefamilier? Center for Børn og Unge i Vallensbæk Kommune søger en familiekonsulent, 32 timer ugentlig med start 1. oktober. Stillingen er tidsbegrænset til ca. 1 år, dog med mulighed for forlængelse.  
 
Som familiekonsulent skal du varetage den forebyggende indsats for flygtningefamilier med børn og unge under 18 år. Du skal bidrage til, at børn og forældre får en god start i kommunens skoler og daginstitutioner. Det er vigtigt at du som familiekonsulent både kan være omhyggelig og struktureret samtidig med, at det et er vigtigt for dig at levere kvalitet til tiden.  
 
Stillingen er organisatorisk placeret i Center for Børn og Unge. I praksis vil familiekonsulentens arbejdsopgaver blive tildelt i et tæt samarbejde mellem Center for Beskæftigelse og Center for Børn og Unge. Du skal primært arbejde med at understøtte familiernes ressourcer og hjælpe dem til rette i lokalsamfundet og i foreningslivet. Størstedelen af dette arbejde foregår ved at tilrettelægge individuelle indsatser med udgangspunkt i familiernes konkrete behov, kompetencer og ressourcer.  
 
Arbejdsopgaver 
Som familiekonsulent får du en central rolle i kommunens tværgående samarbejde omkring flygtningefamilier. Nogle af de typiske arbejdsopgaver er følgende:  
 • Forebyggende indsats i form af praktisk, pædagogisk og rådgivende støtte for familien. 
 • Tæt kontakt med familierne via regelmæssige samtaler 
 • Rådgive og vejlede forældre omkring danske institutioner og regler, herunder forventninger til forældrerollen, værdier og normer. 
 • Rådgivning og vejledning af børn og familier i forhold til de muligheder og udfordringer de møder 
 • Støtte familie og børn ved start i dagtilbud, skole og foreningsliv 
 • Deltage i forældremøder, tværfaglige møder med dagtilbud og skoler, m.m. 
 • Praktisk og pædagogisk støtte til familier i forhold til kost og motion 
 • Understøtte familier og børns sundhed og trivsel ex. læge, tandlægebesøg. 
 • Opspore børn og familier med særlige behov og henvise til relevant indsats. 
  
Vi forventer, at du 
 • Er uddannet pædagog, socialrådgiver  eller har anden relevant eller socialfaglig baggrund  
 • Har erfaring med flygtninge- og familiearbejde 
 • Er empatisk og kan skabe en god kontakt til sårbare familier 
 • Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et tværfagligt samarbejde 
 
Vi kan tilbyde 
 • Engagerede kolleger og en uformel omgangstone, der inviterer dig med ind i et inspirerende samarbejde 
 • Mulighed for faglig udvikling og for selv at udvikle vores arbejdsområde 
 
Hvis du kan se dig selv i ovenstående jobprofil, håber vi at se din ansøgning.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Om det praktiske  
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Centerchef Dennis Danielsen mobil 4020 3727 eller faglig leder Niels Brockenhuus mobil 3051 8054.  
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 24. august kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 30. august 2017 mellem kl. 12.00 – 17.00.  
 
Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen omkring 1. oktober 2017.  
 
Om kommunen 
Vallensbæk Kommune er en grøn bykommune i landlige omgivelser. Kommunen er velorganiseret og over-skuelig og har ca. 16.000 borgere og omkring 1.400 ansatte. Kommunen ligger på Københavns Vestegn.  
Udviklingen i Vallensbæk Kommune har de seneste år været præget af befolkningstilvækst, der blandt andet betyder flere ældre borgere og samtidig stor vækst på børne- og ungeområdet. Det betyder blandt andet, at der udbygges daginstitutioner og skoler. Der er samtidig fuld fart på byggeri af boliger flere steder i kommunen, veje omlægges og der skabes en ny bymidte.  
 
Kommunen er en af landets mindre kommuner, og vi forsøger at udnytte den mindre organisations flade hierarki, nærheden og de korte beslutningsveje til at sikre en effektiv og dynamisk organisation, der er i stand til at imødekomme forventningerne og kravene hos vores borgere.  
 
Vi arbejder i organisationen med eget medarbejder- og ledelsesgrundlag, som handler om dialog, tillid og nærvær. I vores Medarbejder-og ledelsesgrundlag kan du læse mere om vores forventninger til dig som medarbejder i Vallensbæk kommune (klik her).
 
 
Vallensbæk Kommune er i rivende vækst og udvikling. Med naturskønne områder, gode skoler og daginstitutioner, et højt serviceniveau og central placering i hovedstadsområdet, tiltrækker kommunen stadig flere borgere og virksomheder. I dag har kommunen knapt 16.000 indbyggere og 1.300 ansatte. Vallensbæks vision er at være fremtidens boligby for det hele menneske. Vi udvider med nye og levende byrum, vi skaber et udviklende børne- og ungeliv, og vi samarbejder med erhvervslivet, frivillige ildsjæle og nationale aktører om at udnytte Vallensbæks placering og mange fordele optimalt. Som medarbejder vil du opleve en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere samarbejder med hinanden og borgerne ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid. Kommunens ansatte skal fremstå som rollemodeller og understøtte målsætningen om røgfri generation 2030. Fra august 2017 indfører Vallensbæk Kommune derfor røgfri arbejdstid.
Ledige stillinger:
http://www.vallensbaek.dk/job

Stillingstype:
32 timer

Arbejdssted:


Kontaktpersoner: