Skjervøy kommune søker helsefagarbeidere

Er du en faglig nysgjerrig helsefagarbeider som er glad i en utfordrende og variert arbeidshverdag? Vår arbeidsgiver søker nå etter flere ansatte til deres team på Skjervøy. To helsefagarbeidere som ønsker å jobbe fast 100% i 2-delt turnus, en helsefagarbeidere i 80 % midlertidig stilling til 01.09.2024, og en helsefagarbeider til 63% fast nattevaktsstilling. Arbeidsgiver tilrettelegger gjerne turnusen om du har spesielle ønsker.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver som faller naturlig inn for fagarbeidere i hjemmebaserte tjenester
 • Utøve direkte pleie og påse at pleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet  
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer 
 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen 
 • Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi 
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og lærlinger
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Jobbe med innovativ teknologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider- oppgi HPR nr 
 • Du er løsningsorientert og fleksibel Inkluderende
 • Du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner
 • Strukturert og kan arbeide selvstendig 
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr. Helsepersonelloven § 20a
 • De som omfattes av Tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av ny dato

Lønn

 • Lønn lønn etter tariffavtale
 • Kr 6.000 over garantilønn (basert på 100% stilling)
 • Kompensasjonstillegg på kr 20.000 pr år for å jobbe 320 helgetimer
 • Signeringsbonus ved rekruttering av nye ansatte til kommunen og ikke bytting av stilling innad i kommunen på kr 25.000 og kr 25.000 etter 2 år.

Bolig

Arbejdsgiver hjelper til å skaffe bolig

Application due


Start date
2023-12-31

Work period
Olika för olika procent, se annons

Position category


Position type
Vård/Omsorg

Workplace


Tags
Tillsvidaretjänst

Contact
Elina Leandersson
+45 50 28 70 42