Skjervøy kommune søker etter sykepleiere og vernepleiere

Er du en faglig nysgjerrig sykepleier eller vernepleier som er glad i en utfordrende og variert arbeidshverdag?! Vår arbeidsgiver søker nå etter to sykepleiere eller vernepleiere som ønsker å jobbe fast 100% i 2-delt turnus to sykepleiere som ønsker å jobbe fast 100% i 3-delt turnus, en sykepleier i 3 delt turnus i vikariat fram til 01.09.2024 samt en sykepleier eller vernepleier som ønsker å jobbe fast 50% i 2-delt turnus til deres team på Skjervøy.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte pleie og påse at pleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet 
 • Har hovedansvar for oppfølging og iverksetting av brukers tiltaksplan
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Håndtering av medisinsk teknisk utstyr og utføre sykepleieprosedyrer 
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og studenter
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Jobbe med innovativ teknologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier- oppgi HPR nr 
 • Du er løsningsorientert og fleksibel Inkluderende
 • Du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner
 • Strukturert og kan arbeide selvstendig 
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr. Helsepersonelloven § 20a
 • De som omfattes av Tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av ny dato

Lønn

 • Lønn etter tariffavtale
 • Kr 6.000 over garantilønn (basert på 100% stilling)
 • Kompensasjonstillegg på kr 20.000 pr år for å jobbe 320 helgetimer
 • Signeringsbonus ved rekruttering av nye ansatte til kommunen og ikke bytting av stilling innad i kommunen på kr 25.000 og kr 25.000 etter 2 år.

Bolig

Arbejdsgiver hjelper til å skaffe bolig

Application due


Start date
2023-12-31

Work period
Olika för olika procent, se annons

Position category


Position type
Vård/Omsorg

Workplace


Tags


Contact
Elina Leandersson
+45 50 28 70 42