Anno - Museene i Hedmark

Anno museum lyser ut en fast stilling innen konservering av kulturhistorisk materiale. Konservatoren vil være med på å videreutvikle konserveringsfunksjonen i Anno, hvor det legges til rette for konservering av ulike materialtyper som tekstil, papir, foto, møbler, bemalte flater og maleri mm. Stillingen skal utføre både praktisk konservering og preventiv konservering. Vi søker en person som har erfaring som konservator eller annen relevant museal erfaring. Søker må være interessert i å videreutvikle seg.

Anno museum etablerte i 2022 Anno bevaringssenter. Bevaringssenteret gir plass til konserveringsverksteder, dokumentasjonsarealer og magasiner for Anno museum. Målet med senteret er å forvalte samlingene under best mulig oppbevaringsforhold, klima- og sikkerhetsmessig. Anno museums prioriterte oppgaver de neste årene er revisjon og innflytting i det nye magasinet.

Konservatoren samarbeider tett med øvrige ansatte i avdelingen, samt andre avdelinger ved Anno museum. Konservator rapporterer til avdelingsleder ved Anno bevaringssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Konservering. Praktisk konservering og preventiv konservering
 • Rådgivning innen preventiv konservering og bevaring
 • Videreutvikle konserveringsverkstedet
 • Utarbeide nødvendige rutiner for drift av konserveringsfunksjonen
 • Delta i revisjon og innflytting til magasinene
 • Delta i bevaringsarbeid i antikvariske bygninger og utstillinger i museene i Anno
 • Bidra til kunnskapsutvikling og formidling av samlingene


Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen konservering
 • Kompetanse på digitale arbeidsverktøy og erfaring med digitale gjenstandskataloger
 • God skriftlig formuleringsevne, fortrinnsvis norsk og engelsk
 • Førerkort, min. klasse B. og disponerer egen bil
 • Sans for varierte arbeidsdager med fysiske arbeidsoppgaver
 • Kjennskap til forvaltningssystemet Primus


Ønskede personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Systematisk og strukturert
 • Kreativ

Anno museum tilbyr et spennende og kreativt arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling. Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsordning. Det kan gis mulighet for forskning.

Vi ønsker at arbeidsstyrken i organisasjonen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder og kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som blir ansatt i stillingen får arbeidssted på Anno bevaringssenter i Elverum. Noe reising i stillingen påregnes.

Andre opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at søkerlister er offentlige, jf. offentleglova § 25 andre ledd. Ønsker du å være unntatt offentlighet må begrunnelse sendes sammen med søknad. Det er ingen automatikk i at unntak innvilges.

Tiltredelse: 01.08.2024

For nærmere opplysninger kontakt avdelingsleder Sander Solnes, epost: sander.solnes@annomuseum.no telefon: 92010360.