Anno - Museene i Hedmark

Vil du være med å skape framtidas historiesenter?

Det regionale historiesenteret Domkirkeodden skal være en unik møteplass for kulturhistorisk formidling og kunnskap i Innlandet. Gjennom å forene arkiv- og museumsoppdraget skal vi bli en arena for teknologiutvikling, skape mer tilgjengelige arkiver, gjøre formidlingen bedre og bredere, og øke forskningsaktiviteten. Vi er i gang med byggingen av huset som skal romme både arkiver, utstillinger, formidlingsverksteder og serveringstilbud, samtidig som vi utvikler innholdet i det nye historiesenteret.

Anno museum søker to arkivarer/ samlingsforvaltere til det regionale historiesenteret som skal åpne på Domkirkeodden på Hamar i 2026. Da skal det bygget som skal huse senteret stå klart, inkludert både Annos arkiver og Arkivverkets arkiver fra Innlandet. Sammen med museets samlinger av gjenstander, bygninger og fotografier, vil vi tilby en unik tilgang til kildematerialet til fortiden og det beste utgangspunktet for å skape engasjement gjennom utstillinger, skoletilbud, podcaster, arrangement og annen formidlingsaktivitet. Stillingene vil være knyttet til Anno museum og virksomheten på Domkirkeodden. Etablering av fremtidig konsept der Anno og Arkivverket samarbeider om å forme fremtidens regionale historiesenter pågår. Vi forutsetter et tett samarbeid med Arkivverket før, under og etter samlokalisering.

Vi søker derfor etter to medarbeidere som skal:

 • ha overordnet kunnskap om arkiv og arkivdannelse
 • delta i arbeidet med å sikre allmenheten tilgang til arkivmaterialet i fremtiden
 • kunne delta i forberedelse og gjennomføring av flyttingen av over 9000 hyllemeter med arkiv
 • arbeide med oppgaver knyttet til samlingsforvaltning og arkiv, og delta i utviklingen av nye tjenester i det regionale historiesenteret


Vi ser etter deg som er opptatt av arkivenes verdi og spesielt interessert i formidling av vår egen historie, og som har:

 • relevant høyere utdannelse på masternivå med historie, kulturvitenskap, arkivfag, informasjonsvitenskap, eller tilsvarende i fagkretsen 
 • noen års arbeidserfaring fra arkiv og/eller museum 
 • erfaring med bruk av fagsystemer og dataverktøy og er nysgjerrig og har utforskende tilnærming til digitale verktøy, effektiviseringsløsninger og teknologier som kunstig intelligens 
 • gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere komplekse sammenhenger på en forståelig måte

 

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra arbeid med samlingsforvaltning eller arkiv
 • erfaring fra formidlingsarbeid, både i utvikling og gjennomføring
 • erfaring fra arbeid med arkiv og god kjennskap til offentlig forvaltning
 • erfaring med tilgjengeliggjøring av analoge og digitalt skapte arkiv
 • erfaring med å innhente, bearbeide, analysere og visualisere data ved bruk av relevante analyseverktøy
 • kunnskap i å lese gotisk håndskrift
 • kunnskap om Innlandets historie


Anno museum tilbyr et spennende og kreativt arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling. Lønn etter avtale, kollektiv pensjonsordning. Vi ønsker at arbeidsstyrken i organisasjonen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder og kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Andre opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at søkerlister er offentlige, jf. offentleglova § 25 andre ledd. Ønsker du å være unntatt offentlighet må begrunnelse sendes sammen med søknad. Det er ingen automatikk i at unntak innvilges. 
Starttidspunkt og lønn etter avtale.  

Kontaktperson for stillingsutlysningen er avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden Per Øyvind Riise, telefon 415 70 480,
mail per.oyvind.riise@annomuseum.no