Administration & økonomi
Økonomikonsulent til landsdækkende socialpolitisk NGO i rivende udvikling

Har du appetit på økonomistyring, budgetter, regnskaber og jagten på fuld compliance? Er du analytisk og talstærk med hang til effektiv systemunderstøttelse? Så er du måske den profil vi søger til Kirkens Korshærs Økonomiafdeling.

Vi vokser og udvikler os

Kirkens Korshærs sociale arbejde er vokset og blevet mere differentieret. Vi gør en kæmpe forskel for de socialt udsatte mennesker, der dagligt kommer i vores varmestuer, herberger, stofindtag og familietilbud, og de som bruger vores samtaletjeneste dag og nat – og de indsatte mennesker, vi opsøger i arresthusene i hele landet.

Kompleksiteten af vores opgaveløsning og finansieringskanaler betyder, at vi konstant arbejder på at udvikle og forbedre vores budgetlægning, regnskabspraksis og økonomistyring – og alt der ligger ind i mellem og ved siden af.

Opgaverne

Som økonomikonsulent vil du sammen med dine kollegaer understøtte og styre Kirkens Korshærs samlede økonomi. Vi løser opgaverne i fællesskab, men du kan forvente at få konkret (med)ansvar for bl.a.:

 • Budgetlægning, økonomistyring og bevillingshåndtering på landsdækkende projekter
 • Løbende administration, bogføring, håndtering af fakturaflow og regnskabsopgaver
 • Den løbende optimering af de økonomiadministrative processer for vores afdelinger i 29 byer og de ca. 240 genbrugsbutikker vi også driver
 • En central rolle med den interne revision i forbindelse med bl.a. projektregnskaberne og vores årsregnskab/koncernregnskab
 • Udviklingen af bedre økonomiske værktøjer og styringsredskaber, så vi gør det nemmere at gøre det rigtige

Om Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen understøtter og servicerer hele den landsdækkende organisation. Økonomiafdelingen er del af Kirkens Korshærs Fælleskontor på Nikolaj Plads i hjertet af det gamle København. Du får 5 kollegaer og en chef i et tæt økonomiarbejdsfælleskab. I huset på Nikolaj Plads bliver du også tæt kollega med de øvrige fællesfunktioner; herunder bl.a. HR, IT, Kommunikation, Analyse, Udvikling, Kampagne & Fundraising.

Om dig 

Du skal ikke kunne alt – men du må gerne have mod på det meste. Du kan derfor være nyuddannet med appetit, eller garvet i faget. Økonomistyring, administrative processer, budgetter, regnskaber, revision og projektstyring er faste opgaver i afdelingen, og det du ikke har prøvet, skal du have mod på at lære. Din videregående uddannelse kan være af kortere eller længere varighed: Du er måske Finansøkonom, har taget en HD, HA, eller er bankuddannet. Det kan også være at du har en akademisk baggrund (eksempelvis oecon, polit, scient. pol, scient. adm, merc., m.fl.). Det vigtige for os er, at du har mod på opgaveløsningen – og det du ikke har prøvet før, kan du lære.

Har du erfaring fra NGO og/eller interesseorganisation er du allerede klædt godt på, men kommer du med erfaring fra kommune, stat eller region eller noget helt andet, er vi nysgerrige. Det vigtigste er, at du har appetit på:

 • At optimere administrative processer på tværs af organisationen
 • At arbejde i og med økonomi- og regnskabssystemer (bl.a. Business Central, NaviDoc, Power BI)
 • Budgetplanlægning og aflæggelse af projekt-/års-/koncernregnskaber 
 • Bevillingsansøgninger/-afrapporteringer 
 • Projektadministration
 • At møde resten af organisationen med et smil og en vis portion service 
 • At blive del af en organisation, der er midt i en optimerings- og forandringsproces 

Fælleskontoret som arbejdsplads

Med 112 års historie bag os, er Kirkens Korshær gammel i gårde. Samidig er vi en moderne socialpolitisk protesterende og videnstung NGO, med stor faglig ekspertise på udsatteområdet, og en førerposition på genbrugsområdet

Når vi lykkedes med så meget, er det bl.a. fordi vi balancerer ansvar, frihed og faglige udfordringer på en sund måde: Det er vigtigt for os, at man vokser fagligt, når man arbejder hos os, og derfor er ansvar både noget man får – og noget man kan tage (vi ’lever’ af faglighed og gode idéer). I forlængelse heraf, er hybridarbejde selvfølgelig indarbejdet i vores fleksible og rummelige arbejdspladskultur, som vi ser frem til at byde dig velkommen til.

Ansøgning og frist

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, cv og evt. uddannelsespapirer senest den 5. august 2024.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingens indhold, ansættelsesvilkår m.m., er du velkommen til at kontakte Chef for Administrationen Nick Greve Hansen på ngh@kirkenskorshaer.dk eller mobil 30 57 23 19.

Application due
05-08-2024

Start date


Work hours
37

Position category


Position type
Administration, udvikling og stab

Workplace
København

Contact
Nick Greve Hansen 
Chef for Administrationen og HR-chef
30 57 23 19
 
 
 


Follow us