Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Treasury medarbejder til Finansafdelingen
SEAS-NVE ’s finansafdeling søger en dygtig treasury medarbejder (back office) , som skal være med til, at varetage koncernens finansielle aktiviteter.

Der er tale om en nyoprettet stilling, som vil indgå i finansafdelingens Likviditet og Funding team. Teamet har bl.a. ansvaret for koncernens likviditetsstyring, finansiering, covenants, risikoovervågning og -afdækning samt finansielle rapporteringer m.m.

Du vil indgå i et mindre team, hvor du vil få ansvaret for back office opgaverne. En stor del af opgaverne består af behandling af datagrundlag til brug for analyser, rapportering og dokumentation samt øvrige finansielle driftsopgaver, herunder bogføring i SAP, behandling af lån, derivater og værdipapirer, netbank administration m.m.

Teamets opgaver spænder bredt og du vil i det daglige have kontakt til flere teams og afdelinger.
Til daglig vil din primære kontaktperson være teamets ansvarlige controller, som varetager rapporteringen til koncernens finanschef og økonomidirektør.

I takt med en øget kompleksitet, som er afledt af koncernens positive udvikling, er det et ønske at den nye back office medarbejder medvirker til, at udfordre funktionens procedurer og arbejdsrutiner.
Plads til udfoldelse
I SEAS-NVE anvender vi værdibaserede ledelsesprincipper med fokus på forretning, kultur samt læring. Opgaver, beslutninger og ansvar ligger i høj grad hos medarbejderne, og vi prioriterer godt samarbejde, teamudvikling samt den enkeltes personlige og faglige udvikling. Vi giver udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader, men forventer til gengæld engagement, præstationer, samarbejde og vidensdeling.
Arbejdsopgaverne spænder bredt
 • Udarbejdelse af datagrundlag til koncernens finansielle rapporteringer (likviditet, gæld, derivater).
 • Udarbejdelse af datagrundlag til koncernens måneds-, kvartals- og årsregnskab (likviditet, gæld, derivater).
 • Varetage øvrige finansielle driftsopgaver, herunder opgørelse af koncernrenter, periodiseringer, behandling af lån, derivater og værdipapirer, betalinger i netbanken, bogføring af finansielle poster i SAP, indberetninger til Nationalbanken etc.
 • Varetage koncernens bankgarantier, netbank- og kortadministration.
 • Løbende kontakt til bankerne i relation til back office opgaverne.
 • Varetage back-up opgaver for teamets controller ved spidsbelastninger og fravær.
Vores forventninger til dig
 • Du har erfaring fra den finansielle sektor eller en lignenden back office funktion.
 • Du har en akademisk baggrund f.eks. HD regnskab / finansiering eller tilsvarende.
 • Du har indsigt i ekstern regnskabsregulering.
 • Du har flair for tal, og du formår at forholde dig kritisk til både datagrundlag og finansiel viden.
 • Du er som person selvstændig og sætter en ære i at levere kvalitet til tiden samtidig har du et godt overblik og kan have mange bolde i luften på samme tid.
 • Da du vil indgå i et mindre team med specialistviden, er det vigtigt at du er en teamplayer og kan tage medansvar.
 • Du har et godt kendskab til excel og kan selvstændigt arbejde med dataudtræk, datagrundlag, formler og grafer.
 • Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til SAP.
Endelig kræver jobbet en fleksibel indstilling til arbejdstid samt en service- og samarbejdsorienteret indstilling. Vi lægger stor vægt på, at du er åben, udadvendt og tager medansvar for afdelingens mål.
Vi tilbyder dig
 • Et alsidigt og spændende job med mange personlige og faglige udfordringer i et til tider hektisk miljø.
 • En attraktiv lønpakke med bl.a. pension, gruppelivsforsikring, dækning ved kritisk sygdom, heltidsulykkesforsikring og helbredssikring samt mange andre personalegoder.
 • Fleksible arbejdstider og betalt ADSL/bredbånd.
Vil du vide mere?
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte controller Bettina Mieritz på telefon 2245 1914 eller e-mail bem@seas-nve.dk eller at kontakte finanschef Søren Klarskov på telefon 4049 9952 eller e-mail skl@seas-nve.dk
Hvordan kommer du videre?
Lyder ovennævnte spændende, og vil du gerne i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning samt CV via vores hjemmeside eller ved tryk på "Søg" i annoncen her. Ansøgningsfrist torsdag den 01. juni 2017 kl. 12. Vi holder samtaler tirsdag den 13. juni og fredag den 16. juni i Svinninge.

Vi glæder os til at høre fra dig.
SEAS-NVE er en moderne andelsejet energi- og fibernetkoncern. Vi varetager vores 389.000 andelshavere og kunders interesser, når vi investerer i vindmøller, skaber innovation for fremtiden og rådgiver om energi. Når vi lægger elkabler i jorden, udruller fibernet og renoverer gadelys. Vi ejer og servicerer landets geografisk længste elnet og er en af landets største elleverandører, som leverer produkter til konkurrencedygtige priser til vores kunder. Vi er godt 900 medarbejdere og omsatte i 2016 for 3,5 milliarder kroner.