Eltransmission

Skab overblik over anlægsprojekter til gavn for den grønne omstilling

Vil du bidrage til, at vi holder overblik over sammenhængende på tværs af vores knap 400 bygge- og anlægsprojekter, der tilsammen skal øge elnettets kapacitet til klimavenlig strøm? Og vil du være med og komme med dine input, når vi i teamet skal til at arbejde anderledes med porteføljen?

”Du får et stort og meget bredt netværk i en forretning, der lytter til dig. For beslutningstagerne er afhængige af teamets vurderinger og de indsigter, vi finder sammen,” siger senior manager Lars Nøhr Pedersen.

Du bliver en del af et fagligt dygtigt team, og får en aktie i den grønne omstilling

Du er den 9. kollega i Inflow- og Projektplanlægningsafdelingen, der har ansvar for vores portefølje. Det er projekter, der bl.a. skal udbygge elnettet, så det kan bære strømmen fra fremtidens havmølle- og solcelleparker.

Du kommer ind på et tidspunkt, hvor vi sammen definerer, hvad der er en god porteføljestyringsfunktion. Og så lander du i et velfungerende team – både fagligt og socialt.

”Vi har en god teamånd, der gør, at vi kommer i mål – og det er noget, vi bliver anerkendt for, og vi er gode til at tage hensyn og støtte hinanden samtidigt med, at vi leverer værdifulde analyser og anbefalinger på et højt fagligt niveau,” fortæller Lars.

Forvalt vores portefølje effektivt og gør os klogere hver dag

Du bistår resten af teamet i at holde overblik over materialer, ressourcer og tidsrammer samt står for rapportering og prognoser på tværs porteføljen og arbejder dedikeret med at balancere kapacitet ift. behov. Det betyder, at du bl.a. bruger tiden på at:

  • opbygge kapabilitet omkring sales & operations planning i en projekt portefølje kontekst
  • se sammenhænge på tværs af dit eget geografiske område af porteføljen, hvor du også står for rapportering og forecasting af kommende ændringer
  • række ud til projektledere, ingeniører, miljøsagsbehandlere, kolleger i indkøb m.fl., når er opstår afgivelser i porteføljen, for at forstå hvorfor de opstår, og hvad de betyder
  • opsamle læring på tværs af projekter og dele dem med vores værdistrøm – dvs. kredsen af ledere, der favner projektet fra start til slut
  • assistere dine kolleger med what-if-analyser
  • komme med inputs til krav til den digitale løsning, der er ved at blive udviklet til os, og som skal skabe et bedre porteføljeoverblik.

Vi stoler på, at du kan administrere at arbejde hjemme

Hos os står trivsel højt på dagsordenen. Derfor tilbyder vi dig udstyr til en god hjemmearbejdsplads, som du kan bruge, hvis behovet opstår. Vi har flydende kontorpladser på hovedkontoret i Fredericia hvor vi sidder på 2 lokationer. Vi sørger i teamet for at sætte os sammen, når vi er der på samme tid.

 Du har projekterfaring og en undersøgende tilgang

Du er typen, der typisk lytter mere, end du taler – for du ved, at det er vigtigt at forstå sammenhængene på tværs af projekter i dybden, hvis vi skal finde de vigtige gensidige afhængigheder og tage ved lære af tidligere forløb.

Samtidig er du god til at netværke og ikke bleg for selv at opsøge den viden, du har brug for. Og så forestiller vi os, at du:

  • har nogle års erfaring med at arbejde med projekter, måske anlægsprojekter, og gerne i en teknisk organisation hvor du før har bedrevet rapportering eller måske sales & operation planning. En fordel er det, hvis du kender til værktøjer inden for porteføljerapportering, Supply chain i form af S&OP eller på anden vis har demonstreret praktiske færdigheder i processer og analyser indenfor disse emner.
  • kan have siddet i en analysefunktion tidligere, så du er vant til at håndtere forskellige typer data, og muligvis har erfaring med optimering og rapportering
  • kan have konsulenterfaring eller være uddannet ingeniør eller have en kommerciel baggrund.

Vil du sætte strøm til en grønnere fremtid?

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg job”, så vi har den senest d. 3. marts 2024. Vi holder samtaler løbende og tillader os at lukke rekrutteringen før ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat inden da.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte senior manager Lars Nøhr Pedersen på telefon 20 36 03 88.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Work hours

Workplace
Fredericia
Contact
Lars Nøhr Pedersen 
Senior Manager
contacticon +45 2036 0388
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
03-03-2024Follow us
Share/Print