Gas Storage Denmark

Risikoingeniør til Danmarks gaslagre

Gas Storage Denmark (GSD) arbejder under SEVESO-direktivet som én af Danmarks få kolonne 3-risikovirksomheder og har en høj standard for og et tilsvarende stort fokus på sikkerheden.

Som vores nye Risikoingeniør vil netop du være med til at sikre vi også fremover fastholder både den høje standard og det store fokus, i vores transformation fra single-commodity naturgaslager til at blive et multi-commodity energilager med flere energiformer, herunder lagring af bl.a. CO2 og vedvarende energi i form af brint.

Du kan se frem til et meningsfuldt job, der spiller direkte ind i de store målsætninger om grøn omstilling af energisystemet.

Specialistrolle med fokus på teknisk sikkerhed

Gas Storage Denmark (GSD), en del af Energinet-koncernen, driver og udvikler Danmarks to underjordiske energilagre i Stenlille og Lille Torup. Som resten af Energinet, arbejder vi overordnet for at fremme den grønne omstilling, og for at det sker på en sikker og effektiv måde.

Som GSD’s nye Risikoingeniør vil dine opgaver vil spænde vidt. Fællesnævneren skal findes inden for teknisk sikkerhed, sikkerhedsledelse og myndighedshåndtering i forhold de eksisterende naturgaslageranlæg, men også i forhold til vores store projekter inden for CO2- og brintlagring, samt relaterede tilstødende projekter.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med både driftsledere, program- og projektledere, ligesom du vil have en bred kontaktflade både internt i GSD og ud i den øvrige Energinet-koncern.

Afhængig af dine baggrund vil opgaverne blandt andet omfatte:

  • Deltage i myndighedshåndtering på risikovirksomhederne såsom risikotilsyn, udarbejdelse af sikkerhedsrapporter samt orienteringsmøder.
  • Videreudvikle procedurer og processer relateret til teknisk sikkerhed i sikkerhedsledelsessystemet.
  • Bistå den daglige drift i forhold til ændringer/tilføjelser på anlægget, så vores sikkerhedsledelsessystem overholdes.
  • Tilrettelæggelse og aktiv deltagelse i HAZIDs, HAZOPs og risikoworkshops med opfølgning og monitorering af afhjælpende foranstaltninger.
  • Udføre eller lede kvalitative og kvantitative risikoanalyser samt konsekvensanalyser for gasudslip, brand og eksplosion.
  • Udføre eller lede arealklassifikationer.
  • Udarbejde eller lede udarbejdelsen af anlæggets designgrundlag samt deltage i hele livscyklussen for funktionel sikkerhed i henhold til standarderne DS/EN 61508 og 61511.

Er der nok krav i jobbet til at jeg bliver stimuleret?

Du får et bredt ansvar og du kommer til at bruge din viden inden for processikkerhed til at sørge for, at arbejde gennemføres i henhold til planer, beskrevne krav til sikkerhedsniveau m.m., så driftsorganisationen kan drifte og vedligeholde anlæggene med den ønskede sikkerhed og tilhørende dokumentation.

Stillingen er nyoprettet i GSD, hvor ydelserne tidligere har været indkøbt internt i Energinet. Ansvaret i rollen vil derfor primært ligge hos dig, og den faglige sparring vil i vid udstrækning findes på tværs af koncernfællesskabet i Energinet.

Det vil være en fordel, hvis du også har erfaringen indenfor arbejdsmiljøcertificering, da GSD står foran en arbejdsmiljø-certificering, men det er ikke et krav.

Du kan se frem til et alsidigt job, hvor du vil opleve en væsentlig grad af ansvar og medindflydelse. Dit primære arbejdssted vil være på vores lokation i Stenlille, alternativt i Lille Torup, hvor der forventes fysisk fremmøde et par gange om uge. Derudover vil det være muligt at arbejde fra Energinets andre kontorlokationer, herunder f.eks. vores kontor i Ballerup og Fredericia. Ligeledes vil du blive tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads. Du skal forvente et par dages rejseaktivitet om måneden til øvrige lokationer.

Kvalitetsbevidst ingeniør med gode samarbejdsevner

Du har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, og har interesse for processikkerhed på olie-/gastekniske anlæg. Du har sandsynligvis også erfaring med design, drift og sikkerhedsledelse af tekniske anlæg med gamle såvel som nye gasser samt kendskab til relevante standarder inden for området.

Desuden taler og skriver du flydende dansk og besidder gode skriftlige formidlingsevner samtidig med, at du behersker engelsk i skrift og tale.

Som person er du struktureret og kvalitetsbevidst i udførelsen af dine opgaver. Samtidig tager du ejerskab og formår at stille kvalitetssikrende krav. Endelig har du gode kommunikations- og samarbejdsevner og værdsætter at være en del af et socialt og fagligt fællesskab med fokus på videndeling og sparring.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Søg stillingen”, så vi har den senest d. 3. marts 2024. Vi holder samtaler løbende og tillader os at lukke rekrutteringen før ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat inden da.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Hyldegaard på telefon 61 24 44 08. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Gas Storage Denmark A/S ejer og driver de to underjordiske gaslagre i Danmark. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.gasstorage.dk 

Work hours

Workplace
Lille Torup (Viborg), Stenlille (Sorø)
Contact
Søren Hyldegaard 
Manager
contacticon +45 6124 4408
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
03-03-2024Follow us
Share/Print