Eltransmission
Afdelingsleder Kvalitet og Proces

Afdelingsleder til Kvalitet og Proces

Er du god til at skabe et stærkt samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper? Og har du ambitioner om at sætte dit præg på kvalitetssikring af anlægsprojekter? Det har du nu mulighed for sammen med en kompetent afdeling, der hver dag stræber efter at være en effektiv og værdiskabende partner til anlægsprojektledere.

Danmark har igennem de seneste 40 år indarbejdet 7 GW vind- og solenergi i eltransmissionsnettet. På bare 8 år skal vi firdoble det tal. Det er en stor opgave, som stiller krav til vores anlæg. I afdelingen Kvalitet og Proces er vi med til at sikre høj forsyningssikkerhed i den grønne omstilling ved at rådgive, vejlede og levere faglige ydelser og leverancer i topklasse indenfor følgende to fagområder: Kvalitetssikring og Tidsplanlægning på Eltransmissions anlægsprojekter og leverandørkontrakter.

Vi har brug for dig som har høj faglighed indenfor kvalitetssikring og ledelse, og som vil være med til at sikre, at Energinets vigtige ambitioner på kvalitetsområdet til stadighed bliver varetaget, udbredt og stærkt forankret i alle Eltransmissions anlægsprojekter.

Som vores nye afdelingsleder

bliver en af dine vigtigste opgaver at balancere hensynet til udvikling og drift af afdelingen effektivt. Ved at kombinere dine faglige færdigheder og stærke lederevner sikrer du afdelingens fortsatte kompetenceudvikling og trivsel i en organisation i kraftig vækst. For at udvikle og forankre afdelingens kvalitetsydelser, er det en vigtig opgave at styrke det tværgående ledelsessamarbejde og det gode samarbejde med afdelingens interessenter, hvor du skal have en naturlig forståelse for, hvornår du skal udfordre dine omgivelser, og hvornår du skal støtte og supportere.

Du skal kunne se dig selv stå i spidsen for en afdeling, som arbejder efter at levere effektive ydelser med ’Helhed og Hastighed’ for øje, så vi skaber høj tilfredshed hos vores projektledere, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere. Afdelingens opgaver spænder bredt, bl.a. kvalitets- og tidsplaner, compliance med vores kvalitetsledelsessystem, leverandør- og projektaudits, overbliksrapportering samt håndtering af kvalitetsafvigelser.

Ud over sikring af eksekvering på kerneopgaverne, er følgende udviklingsindsatser i fokus i 2024:

 1. Omstilling af leverandørsamarbejder (Turnkey).
  • Afdelingen bidrager til viden og udvikling af vores nye operationsmodel i Eltransmission, og du skal justere afdelingens leverancer, arbejdsgange og kompetencer hertil
 2. Samskabelse på tværs
  • Forankring af samarbejdet med vores Vendor Production Development-funktion, etablering og udvidelse af afvigelseshåndtering og audits samt implementering af kvalitets-KPI’er og rapportering.
  • Standardisering af tidsplaner og effektivisering af arbejdsmetoder for projektplanlægning i samarbejde med forretningsområderne Projekter og Porteføljeplanlægning.
 3. Digitalisering af arbejdsprocesser
  • Integrere implementering af BIM i afdelingens arbejdsopgaver og -processer
  • Fokus på effektivisering via digitalisering
 4. Udvide kundekredsen og undersøge supportbehov hos Gas- og Brint forretningsområdet

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores kontor i Fredericia og hjemme. 


Du vil møde en stærk faglig afdeling

der tæller i alt 14 kollegaer og 8 eksterne konsulenter, fordelt på to fagteams; kvalitetssikring og tidsplanlægning. Begge teams er sammensat af både nye kolleger og kolleger med mange års erfaring. Alle har et højt engagement i anlægsprojekterne, er servicemindede og har allerede etableret en god tilfredshed i samarbejdet med afdelingens interessenter.

I afdelingen har du en loyal gruppeleder, som hjælper dig med ressourcestyring på tværs af de to faggrupper. Gruppelederens øvrige fokus er rettet imod den faglige opgaveløsning i Planlægningsgruppen.

Den ideelle kandidat

kommer fra anlægs- eller forsyningsbranchen og har minimum 5 års ledelseserfaring fra en større organisation. Du har erfaring med kvalitetsarbejde i anlægsprojekter og vilje til at sætte dig ind i og udvikle arbejdet med forenkling af tidsplanlægning. Din erfaring med kvalitetsarbejde kommer muligvis fra en stilling som Project Quality Manager, kvalitetschef eller som kvalitetskonsulent. Måske har du arbejdet med QHSE, hvor tyngden af din erfaring og interesse ligger i Q-feltet. Måske har du arbejdet med anlægsprojektledelse. Vejen til jobbet kan være mange.

For at skabe fremdrift og understøtte udviklingen i afdelingen er det væsentligt at du har en ledelsesstil, der bærer præg af:

 • Fokus på tværgående samarbejde
 • Handlekraft og evnen til at sætte en tydelig retning
 • Stærke kompetencer indenfor stakeholder management
 • Delegering af ansvar med tillid og mandat
 • Fokus på at styrke trivsel og sammenhold i afdelingen

Det er nødvendigt at du kan formulere dig professionelt på dansk og engelsk.


Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg job”, så vi har den senest d. 8. marts 2024. Vi holder samtaler løbende og tillader os at lukke rekrutteringen før ansøgningsfristen, hvis vi finder den rette kandidat inden da. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Lise Rask på telefon 29 22 87 96.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

 

Du bliver en del af Energinet Eltransmission A/S, der har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet, Herefter stilles det til rådighed for samfundet med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Eltransmission sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav.

Application due
08-03-2024

Start date


Work hours


Position category


Position type
Ledelse

Workplace
Fredericia

Contact
Lise Rask 
Senior Manager
+45 2922 8796
 
 
 


Follow us