Koncernenheder

Senior Business Information Security Officer (BISO)

Energinet ejer og driver energiens kritiske infrastruktur og spiller en nøglerolle i den grønne omstilling og overgangen til bæredygtig energi.

”Et meget vigtigt element i at varetage denne samfundsvigtige opgave er cyber- og informationssikkerhed. Derfor stiller vi store krav til vores medarbejdere, når vi skal sikre infrastrukturen mod trusler og være beredte, hvis uheldet er ude,” fortæller Anders Jepsen, konst. CISO.

Du støtter og rådgiver forretningen og ledelsen

Du har i rollen som BISO ansvar for at rådgive og for at støtte forretningen. Der ligger ingen driftsopgaver i jobbet, men du fungerer som bindeleddet mellem CISO og forretningerne, ligesom du yder strategisk rådgivning til ledelsen.

Sammen med BISO-kolleger er du ansvarlig for at støtte forretningen med at forstå, identificere og overvåge risici inden for cyber- og informationssikkerhed samt til at forhindre sikkerheds-
hændelser. Samtidig bidrager du til at understøtte og forbedre organisationens cyber- og informationssikkerhedskultur og bevidstheden om cyber- og informationssikkerhedsspørgsmål. Sideløbende kan du få ansvar for projektledelse af afdelingens strategiske prioriteringsområder.

Du kommer til at arbejde med følgende områder:

Rådgivning:

  • Deltage som ekspert i cyber- og informationssikkerhed i forretningsprojekter og -aktiviteter
  • Rådgive om cyber- og informationssikkerhedspunkter, der ikke er relateret til nogen specifik proces

Risikostyring:

  • Opretholde et overblik over risikolandskabet i hvert forretningsområde
  • Støtte forretningen i at identificere, vurdere og styre cyber- og informationssikkerhedsrisici gennem forskellige processer som fx TPRM, it-risikoaccepter osv.

 Rapportering:

  • Rapportere til forretningsområder om den overordnede cyber- og informationssikkerhedssituation inklusive den aktuelle risikoeksponering
  • Deltage i de relevante møder for effektiv kommunikation, fx forretningernes forvaltningsmøder og ikke-finansielle risikofora

Projektledelse:

  • Deltage som projektleder i områder/programmer, der tilhører afdelingens strategiske prioriteringer

 Awareness

  • Bidrage til at forberede og facilitere træningssessioner baseret på specifikke behov og problemstillinger, der kun er relevante for individuelle forretningsområder

Erfaren it-sikkerhedsprofil med solid forretningsforståelse

Vi søger en kollega, der med erfaring fra lignende kritiske samfundsfunktioner og forståelse
for forretningerne og cyber- og informationssikkerhed kan bevæge sig i området mellem det strategiske og det operationelle lag, ved at sikre forståelse for krav og rammer. Vi forestiller os en erfaren profil med udvidet forretningsforståelse og fuld indsigt i cyber- og informations-
sikkerhed i rollen, så rådgivning, vejledning og support kan foregå effektivt. I tillæg vurderes projektledererfaring meget positivt.   

Særlige forhold: Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerheds godkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse undersøges i Politiets registre. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerheds godkendelse.

Vil du være med til at gøre en forskel sammen med os?

Så ser vi frem til at modtage dit motiverede CV hurtigst muligt. Vi inviterer til samtale løbende, så send det til os allerede i dag. Vi holder 1. samtale online og 2. samtale i Ballerup eller Fredericia.

Er du nysgerrig på din kommende leder, eller har du spørgsmål til jobbet? Se nærmere på LinkedIn eller skriv til Anders Jepsen på mail AJQ@energinet.dk.


Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Work hours

Workplace
Fredericia, Ballerup
Contact
Anders Jepsen 
Konstitueret CISO
contacticon +45 4051 0908
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
Follow us
Share/Print