Systemansvar

Driftsvagt til styring af det danske elnet

Vær med til at sikre dansk elforsyning nu og i fremtiden, når du som driftsvagt har ansvar for at overvåge det overordnede elsystem. Et elsystem i hastig forandring, som bliver rygraden i fremtidens grønne energisystem. Du indgår i vagtfunktionen i vores kontrolcenter i Fredericia, som er bemandet med minimum tre driftsvagter døgnet rundt. Herudover deltager du i projektarbejde eller planlægningsopgaver relateret til driften.

”Du kan se frem til et spændende job i en afdeling, hvor opgaverne udvikler sig løbende. Nye udlandsforbindelser, havvindmølleparker og øget vedvarende energi i elsystemet er blot nogle af de opgaver, som vi ser ind i,” fortæller Senior Manager Henning Haugaard Rasmussen.

Du bidrager til at sikre en stabil elforsyning i Danmark

KontrolCenter El består af to afdelinger med i alt 42 driftsvagter, med baggrund som bl.a. maskinmester, som i fællesskab har det udførende ansvar for at overvåge det overordnede elsystem. Du indgår efter tre måneders dedikeret oplæring i et dygtigt team i driftsvagten, hvor du overvåger og drifter transmissionsnettet samt balancerer forbrug og produktion, så der altid er overensstemmelse mellem disse.

Ved afvigelser og driftsforstyrrelser er det din opgave at gribe ind, så vi sikrer stabilitet i elsystemet. I den forbindelse overvåger du forbindelserne til England, Norge, Sverige og Tyskland - og kommunikerer med kolleger i vores nabolande, samtidig med at du har kontakt til produktionsselskaber og balanceansvarlige markedsaktører om forhold relateret til styringen af elsystemet.

”Du får derudover rig mulighed for at uddanne og udvikle dig i et job, hvor du bliver ekspert i det danske elsystem. En viden, du bringer ind i en stadig stigende opgaveportefølje i resten af organisationen, fx som deltager i tværfaglige udviklingsprojekter om it-systemer til fremtidens drift eller arbejdsgrupper i KontrolCenter El relateret til fx træning og beredskab,” uddyber Henning.

I Energinet bliver du en del af en organisation, hvor trivsel og fleksibilitet står højt på dagsordenen, og hvor vi går langt for at få privatliv og arbejdsliv til at spille sammen.

Er du beslutningsstærk, og har du et køligt overblik?

Det er en forudsætning for jobbet, at du har en relevant uddannelse eller erfaring, som gør dig i stand til at være sagkyndig på el-området. Du har derfor nok en teknisk baggrund, gerne kombineret med færdigheder inden for energisystemer, automation og digitalisering. Du kan fx være maskinmester eller elinstallatør. Vi vægter positivt, at du har nogle års erfaring fra elsektoren, men du kan også være nyuddannet med motivation til læring og udviklende opgaver i et job med stort ansvar.

Du har stort overblik og kan overskue komplekse driftssituationer, samtidig med at du holder hovedet koldt i tilfælde af driftsforstyrrelser. Samtidig er du beslutningsdygtig og analytisk stærk, så du træffer de rigtige beslutninger i den daglige drift. Endelig er du god til at kommunikere, særligt i din mundtlige kommunikation på både dansk og engelsk.

Særlige forhold: Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Vil du være med til at gøre en forskel sammen med os?

Så ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV senest den 14. april. Sæt allerede nu et par forsigtige kryds i kalenderen 18. april, hvor vi holder 1. samtale online, og 22. april, hvor vi holder 2. samtale i Fredericia.

Er du nysgerrig på din kommende leder, eller har du spørgsmål til jobbet? Se nærmere på LinkedIn eller ring til Henning Haugaard Rasmussen på tlf. 2333 8644.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Du bliver en del af Energinet Systemansvar, hvis kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.

Work hours

Workplace
Fredericia
Contact
Henning Haugaard Rasmussen 
Senior Manager
contacticon +45 2333 8644
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
14-04-2024Follow us
Share/Print