Systemansvar

Risikokoordinator med fokus på cyber- og informationssikkerhed

Hos Energinet er vi ansvarlige for forsyningssikkerheden og ejer af den overordnede el- og gasinfrastruktur.

Vil du være med til at håndtere cyber- og informationsrisici, optimere den samfunds-
økonomiske værdiskabelse og beskytte vores medarbejdere, aktiver og omdømme for
at sikre den danske energi-forsyning? Så har vi jobbet til dig!

I et nyoprettet job får du mulighed for at forme arbejdet med it-risikostyring i selskabet Energinet Systemansvar, samtidig med at du får dyb viden indenfor risikostyring og forretningsmæssig indsigt.

Risikostyring i et tværorganisatorisk samarbejde

På kontoret i Fredericia bliver du en del af afdelingen Data og Produktdesign, som tæller 14 kolleger, der arbejder med åben dataplatform, datasamarbejder, ux og porteføjestyring på tværs af digitale produkter, der understøtter og styrer det danske el- og gastransmissionssystem.

Mere specifikt kan du se frem til følgende ansvarsområder og arbejdsopgaver:

  • Støtte Systemansvars ledere i at implementere it-risikostyring i selskabets væsentlige processer og aktiviteter og herved understøtte en helhedsorienteret og tværgående risikotænkning
  • Udarbejde og vedligeholde en beskrivelse af datterselskabets it-risikostyringspraksis samt rådgive og vejlede Systemansvars ledere og medarbejdere i både koncernens og Systemansvars egne risikostyrings- og risikorapporteringsprocesser for at sikre ensartet risikostyring i datterselskabet og koncernen
  • Bidrage til at facilitere risikoworkshops og koordinere planer for it-risikoidentifikation, vurdering og håndtering med risikoejere og specialister i Systemansvar, samt udfordre og kvalitetssikre it-risikobeskrivelser, -vurderinger og -håndteringsplaner
  • Bidrage til det tværorganisatoriske samarbejde, herunder deltage i det tværorganisatoriske forum for it-sikkerhedsambassadører, og løbende koordinere med faglige roller som cyber- og Informationssikkerhedskoordinatorer, risikokoordinatorer og beredskabskoordinatorer i Systemansvar og andre selskaber om tværorganisatoriske risici
  • Bidrage til at danne et overblik over og rapportere et konsolideret risikobillede med Systemansvars væsentligste risici samt tilhørende tiltag til at håndtere disse risici til datterselskabets bestyrelse og økonomistyringsfunktioner – som minimum kvartalsvis

Du er opsøgende og initiativrig i dine arbejdsmetoder, og du har vilje til at indgå i samarbejds-
relationer, hvor cyber- og informationssikkerhed ikke altid vurderes at være det vigtigste.
Men det er det!

Erfaring med informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivs-
beskyttelse

Uddannelsesmæssigt har du måske en bachelor- eller diplomuddannelse i it-sikkerhed - eller anden relevant uddannelse. Du har erfaring med informationssikkerhed, cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse, og det vægtes positivt, hvis du samtidig har erfaring med internationale anerkendte rammeværker og best practices, som fx:

  • Ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27005)
  • CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control
  • CIS18 - CIS Critical Security Controls
  • ITIL v3/v4 – framework til styring af IT og digitale etablerede services
  • Comptia Security+ (grundlæggende færdigheder)

Du deltager i et internt såvel som eksternt uddannelsesforløb med henblik på at sikre, at du har de nødvendige færdigheder, for at Energinet kan løse en samfundskritisk rolle.

Særlige forhold: Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse.
På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.
Hvis selskabet finder det nødvendigt, vil der blive foretaget et baggrundstjek forud for sikkerhedsgodkendelsen.


Vil du være med til at gøre en forskel sammen med os?

Så ser vi frem til at modtage dit motiverede CV senest den 11. august. Sæt allerede nu et par forsigtige kryds i kalenderen 19. august, hvor vi holder 1. samtale online, og 26. august, hvor
vi holder 2. samtale i Fredericia.

Er du nysgerrig på din kommende leder, eller har du spørgsmål til jobbet, så se nærmere på LinkedIn eller ring til Michael Osmann på tlf. 3035 2803.


Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Du bliver en del af Energinet Systemansvar, hvis kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.

Work hours

Workplace
Fredericia
Contact
Michael Osmann 
Senior Manager
contacticon +45 3035 2803
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
11-08-2024Follow us
Share/Print